Το Ρωμαίικο > Κοινοτισμός > Η Αιγοπροβατοτροφία είναι ένας παραγωγικός κλάδος που προσφέρεται για επιτυχή ενασχόληση των νέων / Βασίλειος Παππάς*

Η Αιγοπροβατοτροφία είναι ένας παραγωγικός κλάδος που προσφέρεται για επιτυχή ενασχόληση των νέων / Βασίλειος Παππάς*

Η αιγοπροβατοτροφία είναι ένας από  τους σημαντικότερους κλάδους της κτηνοτροφίας  στη χώρα μας, διότι:

α) Ασχολείται  με  αυτή,  ο  μεγαλύτερος   αριθμός  των  κτηνοτρόφων μας.         

       β)  Παράγει προϊόντα  απαραίτητα στη διατροφή μας.

γ)  Τα προϊόντα της,  είναι    εκλεκτής  ποιότητας  σε  σύγκριση   με τα εισαγόμενα.

δ)   Τα αιγοπρόβατα,  μεγάλο   διάστημα  του έτους,  εκμεταλλεύονται για        τη διατροφή τους,  χωρίς  δαπάνες,  μεγάλες   εκτάσεις  κοινόχρηστης γης,    πλούσιες   σε   βλάστηση   υψηλής   βιολογικής  αξίας,  γι’ αυτό  και μπορούν να παράγουν εκλεκτά προϊόντα  χαμηλού κόστους.

         ε)  Τα  προϊόντα  των  αιγοπροβάτων,  μπορούν  με  καλή  διαφήμιση, να προωθηθούν σε χώρες του εξωτερικού, με καλές τιμές.

στ)  Με  κάποιες  προϋποθέσεις, μπορεί να συντελέσει στην επιστροφή νέων  ανθρώπων  στο  χωριό   τους,   οι οποίοι  ψάχνουν  για  εργασία  στα αστικά κέντρα.   

ζ)   Μια   προσεγμένη,    οικογενειακής  μορφής,   εκμετάλλευση   200 προβάτων,  αποδίδει   αρκετά  χρήματα ώστε να εξασφαλίσει  άνετη    ζωή  στην οικογένεια του κτηνοτρόφου.

η)  Με  καλή   διαχείριση  στη βόσκηση,  προστατεύει   τα  δάση   από πυρκαγιές.

θ)  Απασχολεί   στη   βόσκηση  των  ζώων   και  άλλων   απαραίτητων ελαφρών  εργασιών,  άτομα  της   οικογένειας   μεγάλης  ηλικίας,  τα οποία έτσι νοιώθουν χρήσιμα και δείχνουν ενδιαφέρον για τη ζωή.

Η  σωστή    ενασχόληση  των  νέων  με  την   αιγοπροβατοτροφία   θα βοηθήσει τους ίδιους  να εξασφαλίσουν  τα απαραίτητα αγαθά  για  τη ζωή  τους  και  συγχρόνως  θα  σώσει  από  εξαφάνιση    σπάνιες  και  πολύτιμες αυτόχθονες    φυλές   προβάτων   και αιγών  της  χώρας μας με   σημαντικά   πλεονεκτήματα. Αυτά κινδυνεύουν  να αντικατασταθούν από  ζώα ξενικών φυλών, χωρίς  ιδιαίτερα πλεονεκτήματα,  που εισάγονται στη χώρα μας, τα τελευταία  χρόνια,  εξαιτίας  της  αλόγιστης  προπαγάνδας.  Παράλληλα  οι νέοι θα νοιώσουν  τη  χαρά  την  οποία  το  φυσικό  περιβάλλον   απλόχερα σκορπίζει και την οποία  δε γνωρίζουν όσοι ζουν μακριά από αυτό.

Στη χώρα μας  εκτρέφονται  σήμερα, με παραδοσιακό τρόπο, πρόβατα και αίγες  πολύ  σημαντικών  φυλών   με  πλεονεκτήματα  στην αντοχή  σε αντιξοότητες   και   την   παραγωγή   προϊόντων  πολύ  υψηλής  ποιότητας. Μερικές δε από τις φυλές αυτές είναι πολύ υψηλών επιδόσεων.

Στην  Ελλάδα  εκτρέφονται  σήμερα   28 αυτόχθονες φυλές προβάτων και  7  αυτόχθονες  φυλές αιγών.  Ενώ άλλες 4  γνωστές αυτόχθονες φυλές προβάτων  έχουν   εξαφανιστεί.   Ο αριθμός αυτός των αυτοχθόνων φυλών προβάτων, θεωρείται   μεγάλος  για  μια  τόσο  μικρή  χώρα.  Αυτό φυσικά  οφείλεται στη διαφορετική κλιματολογική και εδαφολογική ποικιλομορφία της χώρας μας.  Με τα χρόνια, σε κάθε  ιδιαίτερη  περιοχή  δημιουργήθηκε και μια φυλή.   Η πείρα έδειξε  πως  τα πρόβατα  μιας  φυλής που ζουν στο ιδιαίτερο   περιβάλλον   της  δημιουργίας  τους,   δεν  μπορούν  εύκολα  να προσαρμοστούν  σε  άλλο  διαφορετικό  περιβάλλον.  Πολύ   δυσκολότερα προσαρμόζονται πρόβατα φυλής άλλης χώρας.

Είναι χρέος μας να μη αφήσουμε  να χαθούν οι σπάνιες,  παγκοσμίως, αυτές  φυλές,    πριν   μελετηθούν  οι  πολύ  σημαντικές  ιδιότητες αντοχής   σε  περιβαλλοντικές αντιξοότητες   και  παραγωγής   ποιοτικών  προϊόντων τις οποίες  φαίνεται ότι έχουν.

Από τις Ελληνικές φυλές προβάτων οι  ένδεκα  βρίσκονται  σε  άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης.  Οι  οκτώ  θεωρούνται  σπάνιες  και  κινδυνεύουν  να εξαφανιστούν.  Μόνο οι  εννέα  δεν  διατρέχουν,  προς  το παρόν,  κίνδυνο εξαφάνισης.

Κάτι  ανάλογο ισχύει και για τις αίγες, οι  οποίες  δεν έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα.   Ανάμεσα   σε  αυτές,   βρέθηκε  τα  τελευταία   χρόνια  η  φυλή Σκοπέλου, που θεωρήθηκε ως μία  από τις καλύτερες κοπαδιάρικες φυλές του κόσμου, εξαιτίας των ιδιαίτερων παραγωγικών  και άλλων  πολύτιμων χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν και την οποία πολλοί Έλληνες δεν τη γνωρίζουν.  Οι  Ελληνικές  φυλές των  αιγών  διακρίνονται  σε ορεινές και νησιωτικές .  Δεν προσφέρεται εκτροφή αιγών σε πεδινές περιοχές.

Ένας   νέος   που  δεν έχει  εργασία  και  ζει  στην  πόλη,    μπορεί  να γυρίσει στο χωριό του  και να ασχοληθεί  συστηματικά με πρόβατα ή αίγες ή και τα δύο μαζί.  Εκείνο όμως που πρέπει να έχει υπόψη του είναι ότι, τα πρόβατα  ή  οι αίγες θα είναι καθαρόαιμα ζώα μιας φυλής που εκτρέφονται στην   περιοχή   του  χωριού του,  ή σε  άλλες,  όμοιες   στο  κλίμα   και  το έδαφος, περιοχές.  Πιθανόν να ακούσει  ότι  τα ζώα αυτής της φυλής  είναι χαμηλών αποδόσεων και δε συμφέρουν.

Στην  πραγματικότητα όμως μπορεί να μη είναι έτσι. Τα αιγοπρόβατα αυτά  είναι  πολύ  καλά   προσαρμοσμένα  στο περιβάλλον  που  ζουν.  Δεν αρρωσταίνουν εύκολα, ζουν  και  παράγουν περισσότερα χρόνια. Με καλό  χειρισμό  όσον αφορά τις κτιριακές  εγκαταστάσεις, ώστε να δημιουργείται άνετο περιβάλλον, καθώς επίσης  τη διατροφή,   τη γενετική βελτίωση, την επεξεργασία  και διάθεση των εξαιρετικής ποιότητος  προϊόντων,  τότε όλα  βελτιώνονται και η εκτροφή σίγουρα γίνεται επικερδής.

Όταν κάποιος  αποφασίσει να ασχοληθεί με την εκτροφή προβάτων ή αιγών  σε  μια  περιοχή,  πρώτα  θα  πρέπει  να  απευθυνθεί στις Δημόσιες Γεωργικές  Υπηρεσίες  της περιοχής,  προκειμένου  να ενημερωθεί  για  τα εφαρμοζόμενα  στην  κτηνοτροφία  οικονομικά  πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες ενισχύουν με σημαντικά χρηματικά ποσά  τους νέους κτηνοτρόφους  τόσο για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο  και τη διατήρηση των ζώων. Τα ποσά είναι μεγαλύτερα όταν αυτά ανήκουν σε αυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Εκείνο που είναι βέβαιο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτός που θα ασχοληθεί,  για πρώτη φορά,  συστηματικά  με  τα αιγοπρόβατα, δεν θα το μετανιώσει. Κάθε  σωστή εκτροφή αιγοπροβάτων συμφέρει οικονομικά και  παράλληλα   ενώνει ψυχικά  τους ανθρώπους  με τα ζωντανά τους.  Τα αιγοπρόβατα  όταν  διαπιστώσουν ότι ο τσομπάνης τα αγαπάει, τότε εκείνα είναι  έτοιμα  να  θυσιαστούν  για  αυτόν.   Αυτό  το  ξέρουν  καλά  όλοι οι τσομπάνηδες για αυτό και δεν μπορούν να τα χωριστούν.  Υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων  τσομπάνηδων  που  αρρώστησαν  όταν  αναγκάστηκαν να πωλήσουν  τα  ζώα τους.  Καθώς  επίσης  και  κοπάδια ζώων  που άλλαξαν συμπεριφορά όταν άλλαξε το αφεντικό τους.

 

*Γεωπόνος- Ζωοτέχνης

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος