Χρήσεις του Ζεόλιθου στη γεωργία / Ζώη Δ. Ζαρταλούδη*

Το φυσικό προϊόν Zeotop είναι ένα μίγμα ηφαιστιογενών ορυκτών με βάση τον ζεόλιθο (κλινοπτιλόλιθος) με κρυσταλλική δομή, με μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, με δαιδαλώδεις εσωτερικές αναδιπλώσεις που σχηματίζουν άπειρους χώρους όπου μπορεί να αποθηκευθεί νερό με αμφίδρομη σχέση (δηλαδή που μπορεί και πάλι να αποδεσμευτεί, η αποδεσμεύεται βραδέως). Είναι επί πλέον ικανό να ανταλλάξει τα δομικά του κατιόντα, χωρίς να αλλάξει την κρυσταλλική του δομή. Οι μεγάλες δομικές κοιλότητες και τα εσωτερικά του κανάλια περιέχουν μόρια ύδατος, τα οποία διαμορφώνουν σφαίρες ενυδάτωσης γύρω από τα ανταλλάξιμα κατιόντα του. Οι εφαρμογές του Zeotop στηρίζονται στις πιο κάτω ιδιότητες: (ι) Ανταλλαγή κατιόντων, (ii) Προσρόφηση, (iii) Καταλυτική δράση, (iv) Διατήρηση υγρασίας και (v) Βιολογική ικανότητα αμέσου αντιδράσεως. Είναι άριστο εδαφοβελτιωτικό προϊόν για την βελτίωση αμμωδών, και πτωχών σε άργιλο εδαφών. Η χρησιμοποίηση του Zeotop ως εδαφοβελτιωτικό, πετυχαίνει σημαντικές αυξήσεις στις παραγωγές του σίτου, κριθής, της μελιτζάνας, των καρότων, της πατάτας, των μήλων κ.α. Είναι επίσης άριστο εδαφικό υπόστρωμα καλλιέργειας και θρέψης όπου δρα σαν ένα αργής αποδέσμευσης Καλιούχο λίπασμα, που παράγει την ίδια αύξηση για τα φυτά σαν αυτή που θα προέκυπτε με καθημερινή άρδευση πλήρους υδροπονικού θρεπτικού διαλύματος Hoagland. Παρατηρείται επίσης καλύτερη υγεία στα φυτά και καλύτερη ικανότητα άμυνας μετά από διέγερση των αντίστοιχων μηχανισμών της φυσιολογίας των φυτών.

Ως ζωοτροφή (διαιτητικό συμπλήρωμα) σε χοίρους και πουλερικά βοηθά στη γρήγορη αύξηση των ζώων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και του όγκου της τροφής. Τα δε περιττώματα των ζώων είναι λιγότερο οσμηρά λόγω δέσμευσης των αμμωνιακών (NH4). Πετυχαίνει επίσης αύξηση στην παραγωγικότητα που μπορεί να οφείλεται στην συγκράτηση του αμμωνιακού αζώτου από το  Zeotop στο γαστρεντερικό σύστημα, και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο ζώο να χρησιμοποιήσει το ληφθέν άζωτο αποτελεσματικότερα. Το Zeotop επίσης μπορεί να διαδραματίσει τρεις ρόλους στην ιχθυοκαλλιέργεια: (ι) Μπορεί να αφαιρέσει το αμμώνιο (ΝΗ4) από το εκκολαπτήριο, το ανακυκλούμενο νερό και τα ύδατα των ενυδρείων, (ii) Να ελευθερώσει οξυγόνο για τα συστήματα αερισμού στα ενυδρεία και τα ανακυκλούμενα νερά και (iii) Να χρησιμοποιηθεί ως διατροφικό συμπλήρωμα ψαριών.

*Δρ. Γεωπόνου

 

 

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου