Το Ρωμαίικο > Παιδεία > ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ: Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ: Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

1449:  ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας στη θέση του αδελφού του Ιωάννη Η΄, που πέθανε το φθινόπωρο του προηγούμενου χρόνου.

1451: Πεθαίνει ο Οθωμανός σουλτάνος Μουράτ Β΄ και τον διαδέχεται ο γιος του Μωάμεθ Β΄.

1452:  Οικοδομείται στο στενότερο σημείο της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου το Ρούμελη Χισάρ, απέναντι από το Αναντολού Χισάρ, που ήδη είχε κτίσει ο Βαγιαζήτ Α΄ στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου. Στόχος ο απόλυτος έλεγχος Βοσπόρου και Δαρδανελλίων, ώστε να εμποδίζεται η βοήθεια προς την Κων/πολη, όταν θα ξεκινούσε η πολιορκία.

Φθινόπωρο 1452:  Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατεδαφίζουν βυζαντινά φρούρια σε Προποντίδα και Εύξεινο.

Ούγγρος κατασκευαστής μεταπηδά από το στρατόπεδο των Βυζαντινών σε αυτό των Τούρκων και αρχίζει να κατασκευάζει ένα τεράστιο κανόνι, κατάλληλο να πλήξει τα τείχη των Βυζαντινών.

Νοέμβριος- Δεκέμβριος 1452: Βενετοί και Γενουάτες, ύστερα από σειρά εχθρικών κινήσεων εναντίον πολιτών τους που κατοικούσαν στην Κων/πολη, ζητούν την παρέμβαση του Πάπα και δυτικών ηγεμόνων.

Στις 12 Δεκεμβρίου συλλειτουργούν στην Αγία Σοφία Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί και κηρύσσεται (για μια ακόμη φορά) η Ένωση των δύο Εκκλησιών. Οι Ανθενωτικοί είναι ανυποχώρητοι.

Οι Βυζαντινοί ετοιμάζονται για την αναμενόμενη πολιορκία: καθαρίζουν τις τάφρους, επισκευάζουν τα τείχη και συγκεντρώνουν όπλα.

26 Ιανουαρίου 1453 : Φθάνουν στην Κων/πολη δύο γενουατικά πλοία  με 1100 μισθοφόρους από τη Χίο υπό τις διαταγές του Ιωάννη Ιουστινιάνη, που ονομάζεται πρωτοστράτωρ.

Φεβρουάριος-Μάρτιος 1453: 30 βοϊδάμαξες μεταφέρουν το τεράστιο κανόνι από την Αδριανούπολη στην Κων/πολη.

Μάρτιος 1453: Σταδιακά συγκεντρώνονται οι Οθωμανοί έξω από τα τείχη. Ο μέγας δούκας Λουκάς Νοταράς, ανθενωτικός, αν και βλέπει την αριθμητική υπεροχή των Τούρκων (συνολικά οι υπερασπιστές της Πόλης υπολογίζονται σε 5000 Βυζαντινούς και 2000 ξένους, ενώ οι δυνάμεις του Μωάμεθ σε 260.000- 400.000 άνδρες) δηλώνει το περίφημο: «καλύτερα να δούμε στη μέση της Πόλης το τούρκικο φακιόλι παρά καλύπτρα λατινική».

Απρίλιος 1453: Οι Βυζαντινοί κλείνουν με αλυσίδα την είσοδο του Κεράτιου κόλπου.

6-7 Απριλίου 1453: Αρχίζει η πολιορκία.

12 Απριλίου 1453: Οι κανονιοβολισμοί είναι συνεχείς, οι Οθωμανοί επιχειρούν επιχωμάτωση της τάφρου και διάνοιξη υπόγειων διαβάσεων κάτω από τα τείχη. Οι Βυζαντινοί με επινοητικότητα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά.

Αποκλεισμός από τη θάλασσα. Τα τουρκικά πλοία (70-400, σύμφωνα με τις πηγές) συγκεντρώνονται στο Διπλοκιόνιον.

13 Απριλίου: Έγγραφο της γενουατικής κυβέρνησης καλεί όλους τους Γενουάτες της Ανατολής να βοηθήσουν τον Κων/νο Παλαιολόγο.

18 Απριλίου: πρώτη επίθεση των Τούρκων στα τείχη και απώθησή τους.

20 Απριλίου: τρία γενουατικά πλοία με ενισχύσεις από τη Χίο και ένα με σιτάρι από τη Σικελία υπό τις διαταγές του Φλαντανελά σπάνε τον αποκλεισμό και μπαίνουν στον Κεράτιο. Ο Μωάμεθ έξαλλος ορμά στη θάλασσα με το άλογό του, ραβδίζει το ναύαρχό του και στη συνέχεια τον αντικαθιστά.

22  Απριλίου 1453: Ο Μωάμεθ κατασκευάζει δίολκο και μεταφέρει με τυμπανοκρουσίες τα πλοία δια ξηράς μέσα στον Κεράτιο κόλπο.

1-2 Μαΐου: Οι κανονιοβολισμοί δεν έχουν κοπάσει όλες αυτές τις μέρες. Οι Γενουάτες του Γαλατά με ιδιαίτερη προσοχή βοηθούν (εκτός από τους Βυζαντινούς) και τους Τούρκους, αποκαλύπτοντας κινήσεις και σχέδια του Ιουστινιάνη στους δεύτερους.

7 Μαΐου: Αποτυχημένη χερσαία επίθεση των Τούρκων.

Η σύγκλητος της Βενετίας αποφασίζει να στέλει δώρα στο Σουλτάνο και στόλο για βοήθεια στους Βυζαντινούς. Όμως,  δίνονται οδηγίες στον αρχηγό του Jacopo Loredan να βοηθά πολύ προσεκτικά τους Βυζαντινούς, χωρίς να προκαλεί τους Τούρκους.

12 Μαΐου: Νέα επίθεση του Μωάμεθ στα χερσαία τείχη. Ο Κων/νος Παλαιολόγος απορρίπτει εισήγηση των επιτελών του να εγκαταλείψει την πόλη.

15 Μαΐου: Μετά από παπική πρόταση οι Βενετοί αποφασίζουν να στείλουν πέντε πολεμικά πλοία για βοήθεια στους Βυζαντινούς.

19 Μαΐου: Οι Οθωμανοί κατασκευάζουν ξύλινη γέφυρα στο μυχό του Κεράτιου κόλπου.

21 Μαΐου: Η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πρόταση του Μωάμεθ για παράδοση της πόλης με αντάλλαγμα να διατηρήσουν την ελευθερία και την περιουσία τους ο ίδιος και οι αξιωματούχοι του: Τό δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι οὔτ΄ ἐμόν ἐστι οὔτ΄ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ. Κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.

20-25 Μαΐου: Κανονιοβολισμοί και υπόγειες στοές αποδυναμώνουν τα τείχη.

26/27 Μαΐου: Φωτοχυσίες, τραγούδια και θόρυβος από το τουρκικό στρατόπεδο έχουν ως στόχο να πλήξουν το ηθικό των υπερασπιστών της Πόλης.

28 Μαΐου:  Υποσχέσεις του Μωάμεθ στους στρατιώτες για ανταμοιβές και τριήμερη λεηλασία.

Τρίτη 29 Μαΐου 1453:  Τρεις τα ξημερώματα αρχίζει η τελική επίθεση. Κανονιοβολισμοί και προσπάθειες εισόδου στα τείχη. Τούρκοι διεισδύουν ταυτόχρονα από την Κερκόπορτα και την Πύλη του Χαρισίου. Τραυματισμένος Ο Ιουστινιάνης απομακρύνεται από το πεδίο της μάχης. Όμως ο Κων/νος Παλαιολόγος, που όλο αυτόν τον καιρό υπερασπιζόταν την Πύλη του Αγίου Ρωμανού, δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Στη σφοδρή μάχη σώμα με σώμα που συνάπτεται εκεί, σκοτώνεται ο αυτοκράτορας. Οι Τούρκοι ξεχύνονται σε κάθε γωνιά της  Πόλης και αρχίζουν τις λεηλασίες. Ο Μωάμεθ εισέρχεται έφιππος στην Πόλη και προσεύχεται στην Αγία Σοφία. Οι Γενουάτες του Γαλατά συνθηκολογούν και γλιτώνουν την τιμωρία. Δεκαέξι πλοία με Βυζαντινούς και ξένους ξεφεύγουν.

30 Μαΐου:  Θανατώνεται ο Λουκής Νοταράς.

31 Μαΐου:  Ο Μωάμεθ διατάσσει τη λήξη των λεηλασιών. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα των Οθωμανών.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος