ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ(4 Αυγούστου 1989)

Το κείμενο του Διαγγέλματος ευρίσκεται εις την Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Βουλής και είναι καταχωρημένο στην (σελίδα 1598 των Πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων, «Ε, Σύνοδος: Α’, Συνεδρίαση: ΜΘ’ 02/10/1989) και έχει ως εξής:

«ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ομάδα μελών του Κοινοβουλίου της Ε.Σ.Σ.Δ  απευθύνεται προς τα κοινοβούλια όλου του κόσμου, σχετικά με ένα από τα σημαντικά θέματα του αφοπλισμού: το θέμα της απαγόρευσης των χημικών όπλων.

Στα οπλοστάσια υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πολεμικών δηλητηριωδών ουσιών. Καταφθάνουν πληροφορίες για παραπέρα εξάπλωση των χημικών όπλων, καθώς και τη χρησιμοποίησή τους. Ωστόσο, η πλήρης και ολοκληρωτική εξάλειψη όλων των αποθεμάτων χημικών όπλων, η καταστροφή της βιομηχανικής υποδομής για την παραγωγή τους, η απαγόρευση της επεξεργασίας και της παραγωγής των χημικών όπλων κρίνονται απαραίτητα για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την απειλή ενός χημικού πολέμου. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει.

Η επίτευξη συμφωνίας για την απαγόρευση των χημικών όπλων θα αποτελέσει, αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία του έμπρακτου αφοπλισμού που άρχισε με τη σύναψη της Συμφωνίας μεταξύ Ε.Σ.Σ.Δ  και Η.Π.Α για την εξάλειψη των πυραύλων μέσου και μικρότερου βεληνεκούς. Η Συμφωνία αυτή θα πλατύνει τα πλαίσια αυτής της διαδικασίας από τις διμερείς συμφωνίες ως τις πολυμερείς και από τα πυρηνικά όπλα ίσαμε και τα άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

Τη διάθεση της κοινότητας των κρατών να εξαλείψουν την απειλή ενός χημικού πολέμου μαρτυρούν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης των Παρισίων (Ιανουάριος 1989), στην οποία πήραν μέρος 149 χώρες. Η Διάσκεψη αυτή, με την Τελική της Πράξη που εγκρίθηκε ομόφωνα, διατύπωσε επείγουσα έκκληση να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας για την άμεση απαγόρευση των χημικών όπλων.

Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στα πλαίσια της Διάσκεψης της Γενεύης για τον αφοπλισμό, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος – η κατάρτιση της συμφωνίας μπήκε στο τελικό της στάδιο. Έχουν κι όλας διατυπωθεί οι περισσότερες διατάξεις της, όσο για τα υπόλοιπα σημεία που δεν εναρμονίστηκαν αυτά προσεγγίζουν στην επίλυσή τους. Η Διάσκεψη των Παρισίων, με τη συγκατάθεση των αντιπροσώπων που μετέχουν σ’ αυτή, κάλεσε όλα τα κράτη να προσχωρήσουν στη σύμβαση χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά τη σύναψή της.

Από αυτή την άποψη τα κοινοβούλια έχουν να διαδραματίσουν εξαιρετικό ρόλο με το να πάρουν αποφάσεις για τη συμμετοχή των χωρών τους στην πιο πάνω σύμβαση.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ε.Σ.Σ.Δ  καλεί τους βουλευτές όλων των άλλων χωρών να προσχωρήσουν στην πιο πάνω συμφωνία και τάσσεται υπέρ της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και σύμπραξης.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Ομάδα των μελών του κοινοβουλίου της Ε.Σ.Σ.Δ προτείνει:

Πρώτο: Να συζητηθεί σε μια από τις επικείμενες συνδιασκέψεις της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης το θέμα της συμβολής των κοινοβουλίων στην υπόθεση της επιτάχυνσης της επεξεργασίας της σύμβασης για την απαγόρευση των χημικών όπλων και της εξάλειψης των αποθεμάτων τους, με σκοπό την πλήρη αποτροπή της απειλής ενός χημικού πολέμου.

Δεύτερο: Να γίνει διάγγελμα προς τη Διάσκεψη της Γενεύης για τον αφοπλισμό, με την παράκληση να δοθεί ευκαιρία στους Βουλευτές να συναντιούνται στη Γενεύη με αυτούς που συμμετέχουν στις συνομιλίες και να συζητούν μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν τις συνομιλίες, σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων για το πως τα κοινοβούλια μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών που θα βοηθούσαν να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση.

Τρίτο: Να πραγματοποιούνται υπό τη αιγίδα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ή των εθνικών κοινοβουλίων συναντήσεις, σεμινάρια και συμπόσια με στόχο την ανασκόπηση των συγκεκριμένων θεμάτων που συνδέονται με το ρόλο των κοινοβουλίων στο να προετοιμαστεί η έναρξη της ισχύος της μελλοντικής σύμβασης, με τη νομική κατοχύρωση της υλοποίησης της σύμβασης στα διάφορα κράτη, με τη δημιουργία των εθνικών οργάνων ελέγχου και τα λοιπά. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Ε.Σ.Σ.Δ σχεδίαζε να οργανώσει προσεχώς στη Σοβιετική Ένωση ένα από τα σεμινάρια που αναφέρονται πιο πάνω και προσκαλεί να πάρουν μέρος σ’ αυτό βουλευτές άλλων χωρών.

Στη διάρκεια των διακοινοβουλευτικών επαφών θα ήταν δυνατόν να συζητηθούν και άλλες μορφές συνεργασίας των βουλευτών στην εκπλήρωση της αποστολής της πλήρους και οριστικής απαγόρευσης των χημικών όπλων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ε.Σ.Σ.Δ απευθυνόμενη στα κοινοβούλια όλων των χωρών του κόσμου, για το θέμα της απαγόρευσης των χημικών όπλων, είναι έτοιμη να αρχίσει τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με αυτό το θέμα, με γνώμονα την αναγκαιότητα να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό των νομοθετικών οργάνων για την αποτροπή, μιά για πάντα, της απειλής ενός χημικού πολέμου.

4 Αυγούστου 1989

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ε.Σ.Σ.Δ»

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου