Ελένη Παπαδοπούλου: Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλεον οργανωμένα και νόμιμα. Η Ελλάδα χάνεται.

Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλέον οργανωμένα και νόμιμα. Ο νόμος που παραθέτω ψηφίστηκε τώρα, τον Ιούνιο του 2022 (Ν. 4939/2022) με εισήγηση και υπερψήφιση της ΝΔ.

Ο νόμος εκτός του ότι ουσιαστικά καταργεί την κράτηση σε περίπτωση λαθραίας εισόδου και δίνει ένα σωρό δικαιώματα σε όσους έχουν απλά αιτηθεί ασύλου, δίνει ουσιαστικά και δικαιώματα Έλληνα πολίτη, εκτός της ψήφου, σε όσους παίρνουν άσυλο και έχουν 3ετή άδεια διαμονής. Κοινώς η ιθαγένεια δίνεται με το χαρτί ασύλου πλέον, καθώς μόνο με υπηκοότητα/ιθαγένεια είναι όπως και οι Έλληνες πολίτες. Εξομοιωθήκαμε με όσους μπαίνουν στη χώρα παράνομα μεταφερόμενοι από διακινητές και Τούρκους.

Με τους νόμους αυτούς έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλον τον πλανήτη. Μην απορούμε γιατί μας προτιμάνε και γιατί οι Τούρκοι παίζουν με το λαθρομεταναστευτικό.

“Άρθρο 23

  1. Σε πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, χορηγείται από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 20, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας.

Άρθρο 26

Πρόσβαση στην απασχόληση

  1. Επιτρέπεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα…με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες.
  2. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών από υπηρεσίες απασχόλησης, υπό τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 27
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
1. Κάθε ανήλικος, στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, υποχρεούται να εντάσσεται στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες….

Άρθρο 28
Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά την αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών επίσημων τίτλων.

Άρθρο 30
Ιατρική περίθαλψη
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.”
ΩΣΤΟΣΟ επειδή οι Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα σε τζάμπα σπίτια, μόνο για τη στέγαση έχουν τα δικαιώματα στο τζαμπατζιλίκι που ισχύει για πολίτες τρίτων χωρών. Μιλάμε για αίσχος.

“Άρθρο 31
Πρόσβαση σε κατάλυμα

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασποράς αυτών σε εθνικό επίπεδο και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.”

Τέλος αν και ο νόμος επικαλείται την Συνθήκη της Γενεύης, αυτή δεν αναφέρει πουθενά υποχρέωση των κρατών να εξομοιώσουν τους έχοντες άσυλο με τους πολίτες τους.

Αυτά για να καταλάβουμε τι γίνεται όσο κάνουμε τα μπάνια μας και όσο ασχολούμασταν με το ποιος έκανε εμβόλιο και πόσες μάσκες να φοράμε.

Η Ελλάδα χάνεται.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008020323341&eid=ARCZDTfkxumLwhaWQ2arh6Zm2n1NggNe6kKiV33S-djCd9utpamsQzToxaff1GH27RNfD4KLhBly8657&hc_ref=ARRgrYC0zgAlkJ8mxgVclD3h3ByFiuvKKgZ81Wg3XZz9Dn5rWeikFAcyrPFdxN48rEo&fref=nf

Διονυσία Αντύπα

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου