ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ πρὸς ΕΛΤΑ, γιά τήν κυκλοφορία γραμματοσήμων μέ θέμα τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας,
μέ τήν ἐπωνυμία Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν,
πού ἑδρεύει στό Μαρούσι Ἀττικῆς, ὁδός Θέσπιδος 11, ΤΚ 15126, νομίμως ἐκπροσωπουμένης

ΠΡΟΣ

Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα Α.Ε., μέ ἕδρα τήν  Ἀθήνα, ὁδός Ἀπελλοῦ 1, GR, 101 88, νομίμως ἐκπροσωπουμένης

Κοινοποιούμενη στόν ἁρμόδιο γιά τά ΕΛΤΑ Ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, πού ἑδρεύει στήν Καλλιθέα, ὁδός Φραγκούδη 11 &Ἀλ. Πάντου,

Μέ δυσάρεστη ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε γιά τήν κυκλοφορία ἀπό τήν Ἑταιρεία σας σειρᾶς γραμματοσήμων μέ θέμα τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τά ὁποῖα ἀποτυπώνουν διάφορες παραλλαγές ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων καί οὐσιαστικά διαφημίζουν τή συγκεκριμένη κοινότητα καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν της.

Παλαιό ἔθος, ὄχι μόνο ἑλληνικό ἀλλά παγκόσμιο, εἶναι νά κοσμοῦνται τά γραμματόσημα μέ μορφές ἡρώων, μορφές προσωπικοτήτων πού προσέφεραν στήν πατρίδα καί στήν ἀνθρωπότητα ἤ ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς ἐπιστήμης κ.λπ.Πιστά σέ αὐτή τήν παράδοση ἦταν καί τά ΕΛΤΑ, τά ὁποῖα ἐξέδιδαν ἀπό τή ἵδρυσή τους καλαίσθητα γραμματόσημα, πού λειτουργοῦσαν ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων καί τῆς προσφορᾶς τῆς ἀπεικονιζόμενης προσωπικότητας.

Μπορεῖτε νά μᾶς διευκρινίσετε τό λόγο πού ΛΟΑΤΚΙ φιγοῦρες ἀποτυπώνονται πάνω στά γραμματόσημα; Μήν ἔχοντας κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, ξεκάθαρα στά γραμματόσημα ἀπεικονίζεται καί τιμᾶται ἡ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τό ρόλο τοῦ τιμητῆ τῶν πάντων, μέ μία ἄνευ προηγουμένου παγκόσμια δικτατορία λόγου καί σκέψης, ὅπου ὅποιος ἁπλῶς ἐκφράσει ἀντίθετη ἄποψη ἀπό τά ΛΟΑΤΚΙ ἀφηγήματα, αὐτομάτως ἐξαφανίζεται ἀπό τό χάρτη, εἴτε εἶναι πολιτικός, εἴτε ἐπιστήμονας, εἴτε καλλιτέχνης, εἴτε δημοσιογράφος, εἴτε ἀθλητής κ.λπ..

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἑταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. δέν ἀποτελεῖ ἰδιωτική ἐπιχείρηση, ἀλλά ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στό ἑλληνικό δημόσιο καί ἄρα ἡ διοίκηση ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ τόν Ἑλληνικό Λαό, τά χρηστά ἤθη καί τίς ἀξίες τους.Λυπούμαστε, ὅμως, πού ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα τά ΕΛΤΑ συμμετέχουν στήν προπαγάνδα διάλυσης τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καί διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιά τά ὡς ἄνω γραμματόσημα.

Σᾶς καλοῦμε νά ἀνακαλέσετε ἄμεσα τή σειρά τῶν ΛΟΑΤΚΙ γραμματοσήμων. Κανείς δέν στερεῖ ἀπό αὐτή τήν κοινότητα τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς, ἀλλά αὐτή ἡ ἐλευθερία ἀπέχει πολύ ἀπό τήν ἐπιβολή πού συμβαίνει σήμερα μέ ἀντιδημοκρατικό τρόπο, σέ ὅλο σχεδόν τό δυτικό κόσμο.

Σέ ἀντιπρόταση, σᾶς καλοῦμε νά ἐκδώσετε γραμματόσημα πού θά προβάλλουν τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, ἀναδεικνύοντας τούς πραγματικούς ἥρωες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι μέ τίς δικές τους θυσίες, κρατοῦν ζωντανή τη γερασμένη Ἑλλάδα μας.

Ὁ πραγματικός ἡρωισμός, πού πρόβαλλαν κάποτε τά γραμματόσημα τῶν ΕΛΤΑ, σημαίνει αὐτοθυσία γιά χάρη τοῦ κοινοῦ καλοῦ, κάτι πού συγκινεῖ καί ἐμπνέει κάθε ἄνθρωπο νά γίνει καλύτερος καί πιό χρήσιμος στούς συνανθρώπους του. Δέν σημαίνει ἀσυδοσία καί ἄφεση σέ κάθε σεξουαλική παράχρηση τοῦ σώματος.

Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια εἶναι ὄντως ἡρωική καί ἀξίζει νά ἔχει μία θέση στά γραμματόσημα τῶν ΕΛΤΑ. Εἶναι ὁ θεσμός πού λάμπει μέσα στό σκοταδισμό τῆς πανσεξουαλικῆς κοινωνίας. Εἶναι ἡ ὑγιής ἀντίσταση στόν καταιγισμό τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καί τῆς συνακόλουθης ψυχικῆς κατάρρευσης πού συνοδεύει τήν ἀναγόρευση τῶν σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν, ὅποιες καί ἄν εἶναι αὐτές, σέ προτεραιότητα τῆς ζωῆς καί δεῖγμα «ἡρωισμοῦ».

Ἀθήνα 7/3/2023

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

www.orthros.eu

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου