Γενετικό εμβόλιο κορονοϊού / Ένα εφιαλτικό σενάριο τροποποίησης του ανθρώπινου DNA / τοῦ κ. Δημητρίου Γάκη, Χειρουργοῦ, Διευθυντοῦ Ε.Σ.Υ.- ΑΧΕΠΑ

«Τί δουλειά ἔχει ὁ Bill Gates μέ τά ἐμβόλια καί μέ τήν ἀγορά καί ἀνάπτυξή τους;;…  μιά ἑταιρεία, ἡ ὁποία προωθεῖ τό γενετικό ἐμβόλιο, τό ἀφήνω στή κρίση  σας. Θά ἤμουν πολύ καθησυχασμένος, ἄν ἐπρόκειτο γιά ἐμβόλια, τά ὁποῖα εἶχαν νά κάνουν μέ παραδοσιακό τρόπο παρασκευῆς.

τεχνολογία πού χρησιμοποιοῦν τώρα εἶναι ἡ γενετική· εἶναι τεχνολογία DNA ἤ RNA. Μά τό RNA, τό ὁποῖο τό λανσάρουν σάν ἀθῶο, ἔχει τή δυνατότητα μέ τήν βοήθεια ἑνός ἐνζύμου νά μπορεῖ τό RNA αὐτό νά μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Μποροῦν δηλαδή νά πειράξουν τό τελικό ἄκρο τοῦ DNA. Τό πείραμα αὐτό βραχύνει τό προσδόκιμο ζωῆς! Κάτι τό ὁποῖο θά κάνει πολύ χαρούμενες τίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες.  Αὐτή ἡ παρέμβαση μπορεῖ νά τροποποιήσει τόν γενετικό μας κώδικα DNA. Εἶναι ἕνα ἐφιαλτικό σενάριο. Καί τό Ρωσσικό ἐμβόλιο εἶναι ἐπίσης γενετικό ἐμβόλιο· εἶναι ἐμβόλιο RNA.

Ἕνα τέτοιο γενετικό ἐμβόλιο ἔχει διπλό ὄφελος γιά τά Οἰκονομικά Συμφέροντα.  Πρῶτον δέν θά πληρώσουν ἔξοδα Νοσηλείας καί   δεύτερο δέν θά πληρώνουν καί συντάξεις μέ τήν βράχυνση τοῦ προσδόκιμου ζωῆς γιά καρδιολογικούς λόγους, π.χ με αἰφνιδίους θανάτους, ἐκεῖ δέν θά πληρώνουν καί συντάξεις. !!!!   Καταλάβατε γιατί τό ἐμβόλιο εἶναι δωρεάν ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη καί ὑποχρεωτικό μέ ἀντισυνταγματικό νόμο μέ 2 χρόνια φυλάκιση; …. Καταλάβατε γιατί θά μᾶς συλλαμβάνουν, γιά νά μᾶς δώσουν μέ τό Νόμο 4682/2020  ὑποχρεωτικά, δηλαδή διά τῆς βίας, θεραπεία καί ἐμβόλια; Φανταστεῖτε καί τί ἄλλα ῾῾ὑλικά᾽᾽ μποροῦν νά χώσουν μέσα στό ἐμβόλιο

* Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα συνέντευξης στό ραδιόφωνο «Ράδιο ἐνημέρωση» τῆς Κατερίνης, ὅπου ὁ κ. Γάκης συζήτησε μέ τόν παιδίατρο κ. Ἀπόστολο Ζέρβα καί τόν κ. Γεώργιο Φουστάνη, ἀπόστρατο ἀξιωματικό, γιά τόν κορωνοϊό. Συντονιστής ἦταν ὁ δημοσιογράφος κ. Ἠλίας Χρυσικός.

Μωρέ είναι δύσκολο πολύ να βγεί η αλήθεια στο κλαρί και να λαλεί .. και να λαλεί … 

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη (στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁρκίζονται ὅλοι ὅσοι πρόκειται νά γίνουν γιατροί) δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς γιατρός ἤ λειτουργός ὑγείας δέν ἔχει δικαίωμα νά χορηγήσει διά τῆς βίας ὁποιοδήποτε φάρμακο σέ ἀσθενῆ ἤ ὑγιῆ, ἐφ᾽ ὅσον αὐτός δέν θέλει νά τό πάρει καί ἀρνεῖται κατηγορηματικά.

Ἄς τό ἔχουν αὐτό ὑπ᾽ ὄψιν ὅσοι ὀνειρεύονται μαζικούς ἐμβολιασμούς ὑποχρεωτικούς διά νόμου

 

Ετικέτες:

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου