Ιστορικό επετειολόγιο / Μάρτιος

1-3-1914

Ἔναρξη Ἐνόπλου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα.

2-3-1331

Οἱ Ὀθωμανοί τῶν Ὀρχάν καταλαμβάνουν τή Νίκαια τῆς Μ. Ἀσίας.

2-3-1354

Οἱ Τοῦρκοι καταλαμβάνουν τήν Καλλίπολη.

2-3-1913

Ἕνωση τῆς Σάμου μέ τή μητέρα Ἑλλάδα

3-3-1821

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης συγκροτεῖ στή Μολδαβία τόν «῾Ιερό Λόχο».

3-3-1913

Τμήματα τῆς III Μεραρχίας καταλαμβάνουν τά Στενά τῆς Κλεισούρας στή Βόρεια Ἤπειρο.

4-3-1913

Ἀπελευθερώνεται ἡ κωμόπολη τῶν Ἁγίων Σαράντα.

5-3-1913

Δολοφονεῖται στή Θεσσαλονίκη ὁ Βασιλιάς Γεώργιος ὁ Α΄.

7-3-961

Ὁ Στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς καταλαμβάνει τό Χάνδακα (Ηράκλειο) Κρήτης.

7-3-1947

Τά Δωδεκάνησα ἐνσωματώνονται ἐπίσημα στήν Ἑλλάδα.

8-3-1822

Δύναμη ἀπό 300 ἐπαναστάτες καταλαμβάνει τό ὁχυρό τοῦ Κολινδρού Πιερίας.

9-3-1904

Ὁ Παῦλος Μελάς, μέ 10 συνοδούς, περνᾶ τόν ποταμό Ἀλιάκμονα καί εἰσέρχεται στή Δυτική Μακεδονία, με σκοπό τή συγκρότηση ἔνοπλης ἀμυντικῆς ὀργανώσεως.

10-3-1905

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα.

11-3-1943

Ἡ Καρδίτσα ἀνακηρύσσεται πρώτη πρωτεύουσα τῆς Ἐλεύθερης Ἑλλάδας.

12-3-1822

Δύναμη ἀπό 240 ἐπαναστάτες συγκρούεται στή μονή Παναγιᾶς Δοβρᾶ τῆς Βέροιας μέ 4.000 Τούρκους τοῦ Μεχμέτ Ἀγᾶ.

12-3-1921

Τό Α΄ Σῶμα Στρατοῦ καταλαμβάνει τήν πόλη Τουμλοῦ Μπουνάρ, τῆς Μικράς Ἀσίας.

13-3-1822

Κηρύσσεται ἡ Ἐπανάσταση στήν περιοχή Σκάλας τοῦ Ἐλευθεροχωρίου Ὀλύμπου, ἀπό τό Γρηγόριο Σάλα.

13-3-1959

Λήξη ἔνοπλου Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ.

14-3-1821

Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικών τῆς Ρωσίας, Ἰωάννης Καποδίστριας, ἐπικρίνει τόν τρόπο καί χρόνο τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως στίς παραδουνάβιες χῶρες.

14-3-1821

Στό Ἀγρίδι τοῦ Χελμοῦ στήνεται τό πρῶτο ἐπεισόδιο τοῦ Ἐθνικού Ἀγῶνα.

14-3-1921

Τό Α΄  Σῶμα Στρατοῦ καταλαμβάνει γιά πρώτη φορά τό Ἀφιόν Καραχισάρ.

17-3-1821

Οἱ πρόκριτοι τῆς Μάνης ὑψώνουν τή Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.

18-3-1821

Μετά ἀπό σύσκεψη τῶν ὁπλαρχηγῶν, στή μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, κηρύσσεται ἡ ἔναρξη τῆς Ἑλληνικής Ἐπαναστάσεως.

18-3-1863

Ἐκλογή τοῦ Γεωργίου, ὡς Βασιλιά τῶν Ἑλλήνων.

18-3-1936

Πέθανε στή Γαλλία ὁ Ἑλευθέριος Βενιζέλος.

19-3-1205

Μετά τήν ἥττα τῶν Βυζαντινῶν στό Ἀδραμύτιο τῆς Μ. Ἀσίας, ὁλόκληρο τό βορειοδυτικό τμῆμα αὐτῆς περνάει στήν κυριαρχία τῶν Λατίνων.

20-3-1941

Ὁ Μουσολίνι παραδέχεται τήν ἰταλική ἥττα στήν Ἀλβανία.

21-3-630

Ὁ Αὐτοκράτορας  Ἠράκλειος ἐπαναφέρει στά Ἱεροσόλυμα τόν Τίμιο Σταυρό.

25-3-1821

Ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, στήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, κηρύσσει τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως καί ὁρκίζει τούς ἀρχηγούς Ἀνδρέα Ζαΐμη, Ἀνδρέα Λόντο καί Μπενιζέλο Ροῦφο, μέ τούς 1.000 περίπου ἄντρες τους. Οἱ ἐπαναστάτες ἀναφωνοῦν τό ἱστορικό «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος».

25-3-1854

Ὁ Ὁπλαρχηγός Νικόλαος Φιλάρετος κηρύσσει τήν Ἐπανάσταση στό Πήλιο.

25-3-1932

Τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη.

26-3-1821

Ὁ Πρόκριτος τῆς περιοχῆς Γαστούνης Γεώργιος Σισίνης κηρύσσει τῆν Ἐπανάσταση στήν περιοχή του.

26-3-1821

Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀχαϊκού ἤ Ἐπαναστατικού Διευθυντηρίου (Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, Ανδρέας Ζαΐμης, Ἀνδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ροῦφος) ἐπιδίδουν ἀνακοίνωση  στούς προξένους τῶν ξένων Δυνάμεων τῆς Πάτρας, μέ τήν ὁποία τούς γνωστοποιοῦν τήν κήρυξη τῆς Ἑλληνικής Ἐπαναστάσεως.

26-3-1946

Ἡ Ἐπιτροπή γιά τίς ἐξωτερικές ὑποθέσεις τῆς Αμερικανικῆς Γερουσίας, γιά δεύτερη φορά, ἐγκρίνει μέ ψήφισμά της τίς ἑλληνικές διεκδικήσεις στή Βόρεια Ἤπειρο.

27-3-1821

Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κηρύσσει τήν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα στή Βοιωτία.

29-3-1430

Ὁ Σουλτάνος Μουράτ Β΄ τῶν Τούρκων κυριεύει τή Θεσσαλονίκη ἀπό τούς Βενετούς, λεηλατεῖ καί πυρπολεῖ τήν πόλη.

29-3-1823

Συνῆλθε στό Ἄστρος ἡ Β΄ Ἐθνική Συνέλευση, ἡ ὁποία ὄρισε ὡς ἕδρα διοικήσεως τήν Τρίπολη καί ἔκλεισε στίς 18 Ἀπριλίου τίς ἐργασίες της μέ τή διακήρυξη γιά «τήν πολιτική τῶν Ἑλλήνων γιά ὕπαρξη καί ἀνεξαρτησία».

31-3-1821

Ὁ τουρκικός ὄχλος προβαῖνει σέ ἄγριες σφαγές τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης.

31-3-1821

Ἀπελευθερώνεται ἡ Ἀταλάντη Λοκρίδας ἀπό τούς Τούρκους.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου