Καλόν αγώνα σε όλους, με πολύ Χριστό στις καρδιές μας!

Όταν η Χάρις του Θεού επιτρέψει να επανέλθει η μνήμη του Ρωμαίικου στους απογόνους του, θα αναλάβει και τον παγκόσμιο ρόλο του.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου