Κατάπτυστη ἀπόφαση / Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου τῆς Φλώρινας, μέ τήν ὁποία ἐπικύρωσε τό καταστατικό τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας»· σκοπός της ἡ διάδοση τῆς σλαβικῆς γλώσσας τῶν Σκοπιανῶν στήν Ἑλλάδα καί ἡ διδασκαλία της ὡς προαιρετικοῦ μαθήματος ἤδη ἀπό τό Δημοτικό. Θυμίζουμε ὅτι τό «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας» στή Φλώρινα ἐγκρίθηκε ἐπίσημα ὡς μή κυβερνητική ὀργάνωση ἀπό τίς δικαστικές Ἀρχές τῆς Ἑλλάδας στίς 28 Ἰουλίου 2022 καί ἡ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε στό Δελτίο Δικαστικῶν Ἐκδόσεων στίς 7 Νοεμβρίου 2022.

Τό ἐν λόγῳ «Κέντρο», σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, ἔχει ὡς σκοπό του νά ἐργαστεῖ γιά: τή διδασκαλία τῆς μακεδονικῆς πρότυπης γλώσσας σέ πολίτες τῆς Ἑλλάδας μέσῳ διαδικτυακοῦ ἱστότοπου, τήν ὑποστήριξη εἰσαγωγῆς τῆς μακεδονικῆς πρότυπης γλώσσας ὡς προαιρετικοῦ μαθήματος σέ δημόσια σχολεῖα (πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια) καί πανεπιστήμια στήν Ἑλλάδα, πού βρίσκονται στίς περιφέρειες Δυτικῆς, Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, τήν ὑποστήριξη τῆς ἵδρυσης παιδαγωγικῶν σχολῶν/τμημάτων ἐντός ὑφιστάμενων πανεπιστημίων στήν Ἑλλάδα γιά τήν ἀνάδειξη τοπικῶν καθηγητῶν τῆς μακεδονικῆς γλώσσας, καθώς καί τόν καταρτισμό προγράμματος σπουδῶν καί διδακτικοῦ ὑλικοῦ.

Ὁμολογουμένως ἀποτελεῖ ὄνειδος καί ἄγος γιά τούς δικαστές ἡ ἐπονείδιστη αὐτή ἀπόφαση. Ἀνάλογη προσπάθεια γιά ἀναγνώριση παρόμοιου σωματείου στίς Σέρρες δέν εὐδοκίμησε, καθώς τό Μονομελές Ἐφετεῖο Θεσσαλονίκης, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 117/2021 ἀπόφασή του, ἔβαλε φρένο στήν ἰδεολογική διαστροφή καί στά καλοπληρωμένα ὄνειρα ὅσων ὀρέγονται δῆθεν «μακεδονική» μειονότητα ἐντός Ἑλλάδας. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ δικαστές ὀφείλουν νά ἀπονέμουν τό δίκαιο καί ὄχι νά ἐπευλογοῦν τήν κατάφωρη ἀδικία. Στό μεταξύ ἡ ἀπόφαση ἀνοίγει τόν δρόμο γιά ἵδρυση καί ἄλλων συναφῶν σωματείων στήν Ἑλλάδα.

Ἡ ἐξαιρετικά δυσμενής αὐτή ἐξέλιξη ἀποτελεῖ προπομπό αὐτοπροσδιορισμοῦ ἐθνικῆς μειονότητας στήν περιοχή. «Αὐτή ἡ πράξη ἀντιπροσωπεύει μιά de facto ἀναγνώριση ἑνός μακεδονόφωνου πληθυσμοῦ στήν Ἑλλάδα», ἀναφέρει σέ ἀνάρτησή της στό FB ἡ συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο. καί προσθέτει: «Τό σημερινό ἐπίτευγμα δέν εἶναι τό τέλος, ἀλλά ἡ ἀρχή μιᾶς ἐκστρατείας γιά τήν ὁλική ἐγκαθίδρυση τῆς Μακεδόνικης γλώσσας στό κοινωνικό γίγνεσθαι τῆς Ἑλλάδας».

Ἀσφαλῶς οἱ ντροπιαστικές αὐτές ἀποφάσεις ἀποτελοῦν καρπό τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, κατά τήν ὁμολογία καί τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Οἱ πολιτικοί ὑπεύθυνοι, μέ πρώτη τήν κυβέρνηση, ἀποδείχθηκαν κατώτεροι τῶν περιστάσεων· δέν μπόρεσαν νά ὑψώσουν ἐγκαίρως ἐθνικά καί πατριωτικά ἀναχώματα στό ἐν δράσει ὕπουλο ἀνθελληνικό σχέδιο, πού συνιστᾶ θρυαλλίδα μελλοντικῶν ἐθνικιστικῶν διεκδικήσεων καί ἀνεδαφικοῦ ἀλυτρωτισμοῦ. Ἔτσι φτάσαμε στό σημεῖο μιά βουλγαρική διάλεκτος, ἡ ὁποία δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἑλληνική ἱστορία, νά ἀναγνωρίζεται ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ὡς «μακεδονική γλώσσα». Καί αὐτό προκύπτει ἀπό τή σοκαριστική εἴδηση ὅτι ἀναγνωρίστηκε ἀπό τήν ἑλληνική δικαιοσύνη ὁ πρῶτος σύλλογος πού προωθεῖ καί διδάσκει τήν ἀνύπαρκτη «μακεδονική γλώσσα».

Μέ αὐτή τήν ἐξωφρενική ἀναγνώριση τῆς «μακεδονικῆς γλώσσας» ἡ χώρα μας δέχεται ἀκόμα ἕναν πολιτιστικό «δούρειο ἵππο» στή Βόρεια Ἑλλάδα, γιά νά διαμορφωθεῖ πεδίο δράσης γιά τίς ἐθνικιστικές ἰδέες τῶν Σκοπιανῶν. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε πώς στά σχολεῖα τῆς γειτονικῆς χώρας διδάσκονται ἀκόμα οἱ ἰδέες τῆς «Μεγάλης Μακεδονίας» καί τῆς «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου».

Βεβαίως εἶναι θέμα κοινότοπο καί ἐξαντλημένο ἀπό τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες τό ὅτι «μακεδονική» γλώσσα δέν ὑπάρχει, δέν ὑπῆρξε ποτέ οὔτε στήν ἀρχαιότητα οὔτε στή σύγχρονη Ἑλλάδα. Ἡ ἀρχαία Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα καί τίποτε ἄλλο. Τή γλώσσα τῶν Σκοπίων τήν κατασκεύασε τό 1945 ἡ ἐπιτροπή πού συστήθηκε ὑπό τόν τότε πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων Κολιζέφσκι ὡς μία ξεκάθαρα σλαβική καί λίγο διαφορετική ἀπό τή βουλγαρική γλώσσα γιά τούς σλάβους κατοίκους τῆς περιοχῆς τῶν Σκοπίων. Τήν ὀνόμασε «Μακεδονική» ἐντελῶς αὐθαίρετα, ἀνιστόρητα καί γιά καθαρά πολιτικούς, προπαγανδιστικούς καί ἐπεκτατικούς λόγους. Εὔστοχα, ὁ μεγάλος Ἰταλός ἰνδοευρωπαϊστής γλωσσολόγος Vittore Pisani (Il Macedonico, περιοδικό Paideia 12, 1957, σ. 250) σημειώνει: «Πράγματι ὁ ὅρος «μακεδονική γλώσσα» (ἐννοεῖ τή γλώσσα τῶν Σκοπίων) εἶναι προϊόν πολιτικῆς οὐσιαστικά προέλευσης». Ὁ καθηγητής τῆς Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ἐπίσης, προσθέτει: «Οἱ Σκοπιανοί ἔδωσαν σέ αὐτή τή γλώσσα, τή σερβοβουλγαρική, τήν παραπλανητική καί ψευδώνυμη ὀνομασία «Μακεδονική» (!), γιά νά ἀποφύγουν τίς βουλγαρικές διεκδικήσεις καί νά ἀποκρύψουν μαζί τή βουλγαρική προέλευση τῆς γλώσσας τους. Περαιτέρω, γιά νά ἰδιοποιηθοῦν μέ τόν τρόπο αὐτόν μιά ὀνομασία (Μακεδονική) πού τούς προσέδιδε κῦρος καί ἱστορικό βάθος (μέσῳ τῆς πλαστῆς ταύτισής τους μέ τό ἔνδοξο καί παγκοσμίως γνωστό ὄνομα τῆς Μακεδονίας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου)». Γιά τό ἰδίωμα μάλιστα πού χρησιμοποιεῖται στά βόρεια σύνορά μας καί τό ὁποῖο δέν ἔχει σχέση μέ τήν τεχνητά κατασκευασμένη γλώσσα τῶν Σκοπίων, ὁ κ. καθηγητής παρατηρεῖ ὅτι ἀνάλογα παραμεθόρια ἰδιώματα καί ὄχι γλῶσσες χρησιμοποιοῦνται «ἀνέκαθεν καί παγκοσμίως ἀπό μερικές συνοριακές ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ πλείστων χωρῶν». Συνεπῶς, εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτο νά ἐπιχειρεῖται αὐτή ἡ ληστρική καπήλευση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.

Ἐπιπλέον, ἐπειδή οἱ Σκοπιανοί ὑφαρπάζουν τή μακραίωνη ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά μας, ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δέν πλαστογραφεῖται· τά ἀδιάψευστα ἀρχαῖα εὑρήματα δέν παραχαράσσονται καί ἡ μοναδική ἑλληνική γλώσσα δέν μπορεῖ νά κλαπεῖ οὔτε κατ᾽ ὄνομα. Εἶναι καιρός νά ἀποκατασταθεῖ ἄμεσα τό καταρρακωμένο παγκοσμίως Διεθνές Δίκαιο· νά σταματήσει ἡ πλαστογράφηση γλώσσας, ἐθνότητας, ὀνόματος καί ἱστορίας τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία εἶναι Ἑλλάδα καί μόνον Ἑλλάδα.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἔχουν σημειωθεῖ 220 παραβιάσεις ἀπό τήν πλευρά τῶν Σκοπίων κι ἡ ἑλληνική πλευρά ἐπιμένει νά μήν τήν καταγγέλλει. Τέσσερα χρόνια μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας, βλέπουμε μπροστά στά μάτια μας νά «ναρκοθετεῖται» ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Ἑλληνισμός ὁλοένα καί περισσότερο. Γι᾽ αὐτή τή «ναρκοθέτηση» εὐθύνεται ἡ συγκεκριμένη Συμφωνία, τήν ὁποία τό ἐπίσημο ἑλλαδικό κράτος συνεχίζει ἀνεπίτρεπτα νά σέβεται. Ὅπως καί νά προσπαθοῦν νά μᾶς τήν παρουσιάσουν, ἀμβλύνοντάς την, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι μιά βόμβα στά θεμέλια τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Καί αὐτή τή βόμβα τό ἑλλαδικό πολιτικό σύστημα τήν ἔχει ἀποδεχθεῖ σάν κάτι πού δέν πρέπει νά ἀγγίξουμε οὔτε νά ἀμφισβητήσουμε οὔτε νά διανοηθοῦμε τήν ἀκύρωσή της.

Ἡ τελευταία ὅμως γραμμή ἄμυνας εἶναι ὁ ἑλληνικός λαός. Οἱ Ἑλληνίδες καί οἱ Ἕλληνες δέν θά ἀποδεχτοῦμε παθητικά ὅλα τά πιό πάνω φοβερά καί τρομερά πού ἤδη συμβαίνουν στή χώρα μας! Στό χέρι μας εἶναι νά μήν ἐπιτρέψουμε τήν ἵδρυση καί τή λειτουργία ὀργανώσεων καί σωματείων πού καπηλεύονται τήν ἑλληνικότητα τῆς μακεδονικῆς γλώσσας. Παράλληλα νά προχωρήσουμε στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν ἀκύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, γιά νά γλυτώσουμε ἀπό «τήν ὀργή τῶν νεκρῶν» καί τίς ἀρές τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν.

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου