Γιατί ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε ὡς ἡμέρα ἐκλογῶν τὴν Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ; / Τοῦ ἀρχιμ. π. Μαξίμου Καραβᾶ.

 Δὲν ἤθελα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ πολιτικὰ θέματα, ἂν καὶ ὡς Ἕλλην πολίτης ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ ἐλέγχω, ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, τὰ κακῶς κείμενα τῶν πολιτικῶν.

Ἕνα, ὅμως γεγονὸς μὲ προβλημάτισε: Γιατί ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε ὡς ἡμέρα ἐκλογῶν τὴν Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ; Μήπως μᾶς θεωροῦν –καὶ εἴμεθα, δυστυχῶς– τυφλοὺς ἐκ γενετῆς, ἀφοῦ κληρονομήσαμε τὴν τύφλωση τῶν πατέρων μας καὶ ψηφίζουμε, σὰν τυφλοί, τοὺς μεγαλυτέρους ἐγκληματίες γιὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν (ξεπουλήσουν);

Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ τοὺς ἀποδείξουμε, μὲ τὴν ψῆφο μας, ὅτι θεραπευθήκαμε ἀπὸ τὴν τύφλωσή μας, ψηφίζοντας ἐκεῖνον τὸν ἥρωα, τὸν δάσκαλο, τὸν Δημήτριο Νατσιό, τὸν ὁποῖον καλῶς ἐπεστράτευσαν νὰ ἡγηθεῖ μιᾶς ἐκλογικῆς ὁμάδος, τῆς «ΝΙΚΗΣ», μήπως δοῦμε κι ἐμεῖς καὶ ἀκούσωμε, μία ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη πατριωτικὴ φωνὴ μέσα στὴ Βουλή, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὄντως θεραπευθήκαμε ἀπὸ τὴν κληρονομική μας τύφλωση, ποὺ μᾶς κατέχει δυστυχῶς, μετὰ τὴν δολοφονία ἑνὸς ἁγίου πολιτικοῦ, τοῦ Καποδίστρια.

Κι ἐνῶ καυχώμεθα ὅτι εἴμεθα τὸ 90% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐκλέγουμε ἀθέους, ἀπίστους, ἀπάτριδες, βλασφήμους, προδότες νὰ μᾶς κυβερνήσουν.

Εὔχομαι μὲ τὴ «ΝΙΚΗ» νὰ ἀποδείξουμε ὅτι ὄντως ἔχουμε θεραπευθεῖ καὶ νὰ ὁμολογήσουμε καὶ ἡμεῖς, ὡς τὸν πρῶτον ὁμολογητήν, τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸ τοῦ Εὐαγγελίου: «ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω» (Ἰω. 9,25).

Εὔχομαι μὲ τὴν ΝΙΚΗ εἰς τὴν νίκη.

Μ.Κ.

17-5-2023

https://agonasax.blogspot.com/2023/05/blog-post_91.html#more

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου