«Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ἔμβρυα» / Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Ἀπόσπασμα, 25/07/21

Ὑπάρχει μία πολὺ μεγάλη διαστροφὴ στὸ θέμα τοῦ ἄν τὰ ἐμβόλια αὐτὰ ἔχουνε πνευματικὸ, ὑπάρχει πνευματικὸ θέμα σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ἤ ὄχι. Καὶ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχουνε κύτταρα ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα στὰ ἐμβόλια ἄρα τὰ ἐμβόλια δὲν ἔχουν ἠθικὸ θέμα, πνευματικὸ, δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ θέμα, εἶναι μόνο ἰατρικὸ θέμα.

Τό ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς, τὸ ξαναλέω ὅτι γιὰ νὰ παραχθοῦν οἱ κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ πειραματιστοῦν αὐτοὶ ποὺ φτιάχνουν τὰ ἐμβόλια, γίνεται ἔκτρωση καὶ μάλιστα γίνεται προγραμματισμένη ἔκτρωση, προγραμματισμένη καισαρικὴ τομὴ σὲ γυναῖκες οἱ ὁποῖες μένουν ἔγκυες, καὶ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἀπὸ ψυχιατρικὲς κλινικὲς ἤ φυλακισμένες, κ.λ.π., στὸν τρίτο μῆνα, κ.λ.π., τέταρτο μῆνα- ὅποτε κρίνουν αὐτοὶ ποὺ τὰ φτιάχνουν τὰ ἐμβόλια- καὶ ἀφαιροῦν μαζὶ καὶ τὴ μήτρα· τὶς καθιστοῦν καὶ στεῖρες, δηλαδή.

Δέν εἶναι δηλαδὴ ὅτι τὸ παίρνουμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια τὸ ἔμβρυο, εἶναι ἄχρηστο καὶ παίρνουμε τὰ κύτταρά του. Καὶ μάλιστα ἔγινε αὐτὸ, ὅπως δυστυχῶς γράφτηκε καὶ σὲ Συνοδικὸ κείμενο, πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες . Καὶ τὶ σημαίνει; Ἐπειδὴ ἔγινε πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, τὸ ἔγκλημα παραγράφεται; Ἔπαψε νὰ εἶναι ἔκτρωση; Ἔπαψε νὰ εἶναι ἔγκλημα;

Παίρνουν, λοιπὸν, τὸ ἔμβρυο – συγγνώμη γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκούσετε- τὸ διαμελίζουν ζωντανὸ, γιατὶ ἄν τὸ σκοτώσουν εἶναι ἄχρηστα τὰ κύτταρα. Καὶ παίρνουν τὰ διάφορα ὄργανά του, τοὺς νεφροὺς, κ.λ.π., ποὺ θέλουνε γιὰ νὰ πάρουν ἀπ’ αὐτὰ τὰ ὄργανα, τὰ ἀρχέγονα κύτταρα, καὶ πάνω σ’ αὐτὰ νὰ πειραματιστοῦν.

Αὐτό εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ πλήρης ἀλήθεια. Ἔτσι, εἶναι ἕνα εἰδεχθέστατο ἔγκλημα. Πῶς δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ θέμα καὶ πνευματικὸ πρόβλημα; Αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω εἶναι ἐπιστημονικὰ καὶ τὰ λέγω καὶ ὡς ἰατρὸς, γιατὶ λένε πῶς μιλᾶς, γιατὶ μιλᾶς· δὲν τὸ εἴπανε σὲ μένα γιατὶ ἴσως γνωρίζουν ὅτι εἶμαι καὶ ἰατρὸς, ἀλλὰ τὸ λένε σὲ ἄλλους.

Λοιπόν, καὶ ἄλλοι γιατροὶ μᾶς τὸ λένε πῶς παράγονται αὐτἐς οἱ λεγόμενες κυτταρικὲς σειρὲς καὶ ὑπάρχουν καὶ ὀνόματα. Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ποὺ τὰ κατασκευάζουν, μᾶς λένε καὶ ποιὰ κυτταρικὴ σειρὰ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ φτιαχτοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ προϊόντα, ἔτσι, μὲ τὰ ὁποῖα ἔχουμε τεράστιο πνευματικὸ θέμα· καταλαβαίνετε γιατὶ. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ αὐτὸ ὅλο νὰ ὀνομάζεται θεραπευτικὴ διακοπὴ τῆς κυήσεως· ἔτσι τὸ ὀνομάζουν. Εἶναι προγραμματισμένη καισαρικὴ, ἔκτρωση μὲ καισαρικὴ· ἔτσι, προγραμματισμένος εἰδεχθέστατος φόνος, δηλαδή.

Αὐτή εἶναι ἡ πλήρης ἀλήθεια. Καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ὁμολογοῦν. Μπορεῖτε νὰ μπεῖτε στὸ διαδίκτυο. Ὑπάρχει μία συνέντευξη, ἔνορκη κατάθεση τοῦ πρωτεργάτου, τοῦ Plotkin· ἔτσι λέγεται αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος. Ἐννέα ὧρες κατάθεση ἔκανε, ἔνορκη κατάθεση· αὐτὸς ἄθεος εἶναι. Μὲ πολὺ κυνικὸ τρόπο λέει ἀκριβῶς ὅλα αὐτὰ πῶς γίνονται, πῶς παράγονται αὐτὲς οἱ κυτταρικὲς σειρὲς, λοιπὸν, καὶ πῶς ἔχουν χρησιμοποιήσει αὐτὰ τὰ ἔμβρυα.

Ἔχουμε, λοιπὸν, θέμα. Δὲν εἶναι ἁπλῶς ὅτι δὲν ὑπάρχουν κύτταρα ἐκτρωμένων, μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχουν, ποὺ σίγουρα ὑπάρχουν γιατὶ ξεπλένονται μὲν καὶ ὑποτίθεται ὅτι φεύγουν τὰ κύτταρα τοῦ ἐμβρύου, δὲν εἶναι στὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ πάντα κάτι δὲν γίνεται τέλεια, ἔτσι. Ἐδῶ βλέπετε, καὶ τὰ προϊόντα ποὺ παίρνουμε τὰ διάφορα, σοῦ λέει, μπορεῖ νὰ ὑπάρχουνε ἴχνη ἀπὸ διάφορα ἄλλα στοιχεῖα. Ἀλλὰ εἶναι καὶ αὐτὸ, φυσικὰ, ὅτι παίρνουμε δηλαδὴ, οὐσιαστικὰ γινόμαστε κανίβαλοι, ἔτσι, παίρνουμε μὲς στὸ σῶμα μας κύτταρα ἐμβρύων, ἀλλὰ καὶ τὸ προηγούμενο τὸ ὁποῖο εἶναι ἀδιαμφισβήτητο, ὅπως σᾶς εἶπα, ὅτι οἱ κυτταρικὲς σειρὲς παράγονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο· ἔτσι, μὲ προγραμματισμένη καισαρικὴ, ἔκτρωση.

Αυτά, ἔτσι, γιὰ νὰ διευκρινίσουμε τὸ ὅλο θέμα. Λοιπὸν, ὁ Θεὸς μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος