✞ Μοναχός π. Μάρκελλος / Ἱ. Μ. Καρακάλλου – Παραμονὴ Χριστουγέννων 2000

Α´: «Ἡ  Ποιμαντικὴ  τῆς  Ἐκκλησίας  σήμερα»

  1. Ἡ καλύτερη ἀσκητικὴ ἀγωγὴ καὶ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας σήμερα εἶναι νὰ προετοιμάσει τὸν εἰρηνικὸ στρατό της, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὸν Χριστὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
  2. Ἀπαιτεῖται ἡ προετοιμασία τοῦ μικροῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας μὲ δύο βασικὰ πράγματα. Πρῶτον, μὲ τὴν ἀνάλογη νηστεία, τὴν θερμὴ προσευχή, τὴ μυστηριακὴ ζωὴ καὶ τὴ μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων καὶ τῶν Βίων τῶν Νεομαρτύρων. Δεύτερον νὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ θάρρος, πίστη καὶ ἐλπίδα στὸ Θεὸ τὴ νέα κατάσταση τῶν πραγμάτων, βέβαιοι ὅτι «ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα». (Α´ Ἰωάν. Β´ 17).
  3. Ἂς μὴ χάσουμε τὴν εὐκαρία, ἀλλὰ ἂς δώσουμε τὴν προαίρεσή μας στὸ Θεό, γιὰ νὰ τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ θαυματουργήσει καὶ πάλι, καὶ νὰ δείξει τὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος  ἐξέχεε καὶ τὸ Πανάγιο Αἷμα Του.
  4. Ἡ ἐρχομένη περίοδος, ἡ Τρίτη Χιλιετία, θὰ ἀποδείξει τὴ τελικὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ Ἀντιχρίστου.

Β´: «Μιὰ  μικρὴ  ὑπόμνησις  διὰ  κάθε  Ὀρθόδοξο  Χριστιανό»

  1. Ἡ παγκοσμιοποίηση θὰ περάσει σὰν ἕνας ὁδοστρωτήρας κάτω ἀπὸ τὸν ὁποῖο θέλουν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς νὰ συνθλιβεῖ κάθε ἀντίσταση.
  2. Τώρα ἁπλώνουν τὰ χαλιά. Ποιὸς θὰ περάσει; Μόνον ὁ Ἀντίχριστος. Καὶ ποιὸς θὰ ἀντισταθεῖ; Μόνον ἡ Ἐκκλησία. Καὶ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ τέλος; Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ κέρδος; Οἱ νέοι Ὁμολογητές, καὶ οἱ νέοι Μάρτυρες. Ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει! Μόνον αὐτός. Εὐλογητὸς ὁ Θεός!
  3. «Ἐκεῖνος ὁ πλανεμένος καὶ μάταιος, ὁ Ἀντίχριστος, θὰ ταλαιπωρήσει ὑπερβολικὰ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του μέχρι τὴν τελευταία τους ἀναπνοὴ μὲ θλίψεις καὶ  φοβερὲς τιμωρίες. Ὅποιος δὲν πλανηθεῖ καὶ δὲν πιστέψει σ’ αὐτόν, θὰ ἀναδειχθεῖ ἐκλεκτὸς καὶ ἄξιος φίλος τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι βεβαίως οἱ Ἅγιοι εἶναι μακάριοι. Τρισμακάριοι ὅμως θὰ εἶναι ὅσοι μαρτυρήσουν τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου.» (Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός).

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου