Το Ρωμαίικο > Παρατηρητήριο > Ο ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ / Tοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου, (πρῴην Πρωτεπιστάτου Ἁγίου Ὄρους Ἄθω)

Ο ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ / Tοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου, (πρῴην Πρωτεπιστάτου Ἁγίου Ὄρους Ἄθω)

…Εἰς τάς ἡμέρας μας, καί ἐνῷ ἑορτάζομεν τήν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, τό ἐμβολιαστικόν Κορωνοϊόν ζήτημα διχάζει καί πάλιν τόν Ἑλληνικόν λαόν. Ὁ πλανητάρχης Κορωνοϊός ἀποδεικνύεται ὡς ἀνθρώπινος δάκτυλος· καί τοῦτο, κατά θείαν παραχώρησιν. Ἄς εὐχηθῶμεν ὁ κανών ἡμῶν νά διαρκέσῃ ὀλιγώτερον ἀπό «χρόνους τρεῖς καί μῆνας ἕξ».

Αἱ ἄχρι τοῦδε ἀντιφάσεις τῶν ὑπευθύνων περί τῆς ἐπιδίκου ἐπιδημίας καί τῶν δι’ ἐμβολίων ἀντιδότων αὐτῆς, δεικνύουν ὅτι δέν εἶναι ἕν ἁπλοῦν ζήτημα, ἀλλά σύνθετον. Ἄλλως τε καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως αὐτοῦ ἀφήνει πολλά κενά. Εἰς μέγα ποσοστόν ἀνθρώπων δέν ἐμπνέει ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην καί δημιουργεῖ τήν αἴσθησιν ὅ,τι κἄτι τι τό ὕποπτον συμβαίνει. Ἐν τέλει, μένει εἰς ὅλους ὁ τρόμος καί τό ἔντονον δίλημμα: «μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα». Εἰς τοιαύτην ὅμως περίπτωσιν, «δυοῖν κακοῖν προκειμένοιν, τό μή χεῖρον βέλτιστον» [= μεταξύ δύο κακῶν, τό μή χειρότερον εἶναι τό καλύτερον (Λυκούργου κατά Λεωκράτους, 130)].

Τελευταίως γενόμην μάρτυς νός διακριτικο διαλόγου ες μίαν θωνικήν . Μονήν, μεταξύ τριν προσ­κυνητν καί νός πλο Μοναχο: «Γέροντα (ρωτήθη), τί θά κάμωμεν μέ τό μβόλιον»;-Καί κενος πήντησεν: «χετε νον καί λογικήν, νά πράξετε κατά συνείδησιν».-«σες Γέροντα (ρωτήθη), κάματε τό μβόλιον»;-«χι (πήντησε), καί μή μέ ρωττε τίποτε λλο» (καί νεχώρησε μέ ταπείνωσιν)…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος