Ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος σχολιάζει την απόφαση του ΣτΕ που αφορά τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών…

Ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος σχολιάζει, απαντά και μας ενημερώνει για την απόφαση του ΣτΕ που αφορά τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών και το διοικητικό πρόστιμο των 300 € …

Το ΣτΕ αφήνει νομολογία, αλλά με αρνητικές συνέπειες για τον στενάζοντα ελληνικό λαό και αποδεικνύεται, ότι μόνο καλές υπηρεσίες δεν πρόσφεραν όσοι επέσπευσαν πιλοτικά…

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έριξε βόμβα κατά των συνταξιούχων άνω των 60 ετών και στους οποίους είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, επειδή δεν εμβολιάστηκαν!

Κρίνοντας συνταγματικά ανεκτό το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού! Την απόφαση εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δημοσιοποιώντας το αποτέλεσμα της διάσκεψης της 27ης Ιουνίου!

Η Ελεύθερη Ώρα πρωτοστάτησε στην ανάδειξη των νομικών ενεργειών του γραφείου του δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, Καθηγητή (αφ) Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, σε έναν αγώνα δικαίωσης των συνταξιούχων άνω των 60 ετών και στους οποίους η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη επέβαλε από τις 15 Ιανουαρίου διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν!

Κατά αυτής της κυβερνητικής αυθαιρεσίας στις 19 Απριλίου 2022 κατατέθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των Υπουργού Υγείας, Οικονομικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Επικρατείας, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ!

Έτσι μετά από αυτήν την απόφαση της πιλοτικής δίκης του ΣτΕ

επί της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, κατά της COVID 19 και της επιβολής προστίμου στους πολίτες άνω των 60 ετών, ο καταλληλότερος για να σχολιάσει, απαντήσει επί της αποφάσεως και να μας ενημερώσει, είναι μόνο ο ίδιος ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος!

Παρακάτω το εμπεριστατωμένο νομικό κείμενο και με το οποίο ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος απαντάει σε όλα όσα προκλήθηκαν αυτής της δικαστικής αποφάσεως:

Όπως ανακοινώθηκε από τον αποχωρούντα Πρόεδρο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 σε διάσκεψη τεσσάρων υποθέσεων κατά των αποφάσεων:

α) ΓΠ.οικ.81185/27.12.2021 των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Επικρατείας, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β΄ 6324/30.12.2021) και β) ΓΠ.οικ.7586/7.2.2022 των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β΄ 608/12.2.2022), (Εισ. Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 6ης Μαΐου 2022).

Ι. Οι καταθέσαντες την Αίτηση της πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ θεωρούσαν παραδόξως και λαθεμένα ότι το Δικαστήριο αυτό επί του ζητήματος του υποχρεωτικού εμβολιασμού της ηλικίας άνω των 60 ετών και της επιβολής προστίμου σε αυτούς, θα αφήσει νομολογία για τις γενιές που έρχονται και την ιστορία. Δυστυχώς όμως για όλους μας, το ΣΤΕ αφήνει νομολογία, αλλά με αρνητικές συνέπειες για τον στενάζοντα ελληνικό λαό και αποδεικνύεται ότι μόνο καλές υπηρεσίες δεν προσέφεραν όσοι επέσπευσαν πιλοτικά.

Πέραν τούτου, απεδείχθη πλήρως ότι οι πιλοτικές δίκες δεν έχουν εφευρεθεί για να επιλύουν εκ των προτέρων ζητήματα μείζονος κοινωνικής σημασίας, που αφορούν το Λαό και το κράτος. Κυρίως εφευρέθηκαν για να εμποδίζουν την απόδοση της δικαιοσύνης, ως το δέον εν τω δέοντι (Γοργίας), από το φυσικό δικαστή.

Στις περιπτώσεις δε, όπως την συζητούμενη, apriori επιβάλλεται ο δια νόμου εκβιασμός σε βάρος των πολιτών και με τη βούλα του δικαστή πλέον.

Έτσι, το ΣτΕ με την απόφαση του αυτή πέραν των άλλων προσδίδει βελούδινο ένδυμα στην επιβολή του προστίμου επί αρνήσεως υποχρεωτικού εμβολιασμού, ότι τάχα «[…]συνιστά κατ’ αρχήν ένα εύλογο κίνητρο εμβολιασμού».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ δηλαδή, ο εκβιασμός του πολίτη με την επιβολή προστίμου από την Διοίκηση για να αναγκαστεί να εμβολιαστεί οπωσδήποτε, για το δικαστήριο, αποτελεί άκουσον – άκουσον, «εύλογο κίνητρο εμβολιασμού», o tempora o mores!

ΙΙ. Στην ανωτέρω ανάλυση ας λάβει κανείς υπόψη του μάλιστα ότι, εκ των ενόντων το κράτος και η εξουσία της διοίκησης, έναντι του ανίσχυρου και ανυπεράσπιστου Έλληνος Πολίτη, βρίσκεται σε θέση ισχύος. Για το λόγο τούτο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του ΣΤΕ, κυρίως δια των κανόνων συστάσεως του, στον ορίζοντα κράτους δικαίου, ήταν και οφείλει να είναι ανασχετικός της παρανομίας και της αυθαιρεσίας του κράτους προς τους πολίτες. Όμως αντ’ αυτού σήμερα όπως θα τόνιζε και ο Πλάτων σε αυτό παρατηρείται «οστράκου περιστροφή».

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι τo Συμβούλιο της Επικρατείας με την απορριπτική απόφασή του έκρινε ότι:

1.«[…]το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών, που θεσπίζεται με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 και εξειδικεύεται με τις προσβαλλόμενες πράξεις, αποτελεί συνταγματικά ανεκτό περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, επειδή βασίζεται σε επίκαιρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση σκοπών μείζονος δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή στην προστασία των ατόμων της ηλικιακής αυτής ομάδας έναντι της βαριάς νόσησης και του θανάτου, στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας και στην αποσόβηση του κινδύνου κατάληψης όλων των ΜΕΘ».

Όλα τα ανωτέρω διατυπώνονται χωρίς διόλου να ληφθούν υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα περί του αντιθέτου, ότι δηλαδή τα εμβόλια είναι πειραματικά με δυσμενείς συνέπειες και πάμπολλες παρενέργειες και οδηγούν μέχρι και το θάνατο (βλ. ενδεικτικά : VACCINE GENOCIDE: Dr. Peter McCullough says COVID vaccines have now killed more Americans than World War I…ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: Ο Δρ Peter McCullough λέει ότι τα εμβόλια για τον COVID έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Tuesday, April 12, 2022 by: Δημοσιογράφος Arsenio Toledo

https://www.naturalnews. com/2022-04-12-more-americans-dying-from-covid-than-wars.html.

(Προσοχή η παραπάνω διεύθυνση λογοκρίνεται απο το Facebook. Μην αφήσετε κενό στην διεύθυνση για να μεταβειτε σε αυτήν)

Ο ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ Mondanie ΕΞΗΓΗΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

α. Ο οργανισμός θα αρχίσει να βγάζει αυτοάνοσα. Καρκίνοι, λύκοι, σκλήρυνση πλάκας κλπ. και σταδιακά θα πεθάνουν.

β. Ο οργανισμός θα ξεκινήσει να παράγει την τοξική ουσία spike. Αυτή θα προκαλεί ανακοπές, εμφράγματα, μυοκαρδίτιδες.

γ. Ο οργανισμός θα πάψει να έχει ανοσοποιητικό σύστημα, λόγω του είτζ. Και σε οποιαδήποτε ίωση, θα πεθαίνει.

Αυτοί οι τρείς τρόποι έχουν εξηγηθεί επιστημονικά από διάφορους επιστήμονες πως θα συμβούν. Όλα εξηγήθηκαν επακριβώς επιστημονικά).

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι σε αντίστοιχη με την συζητούμενη υπόθεση, η Γερμανική Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε το νομοσχέδιο για υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60!

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση Olaf Scholz στο γερμανικό κοινοβούλιο περί υποχρεωτικού εμβολιασμού άνω των 60 ετών απορρίφθηκε πανηγυρικά με (296 υπέρ και 378 κατά).

ΙΙΙ. Πέραν των ανωτέρω επί σκεπτικού της εκδοθείσης αποφάσεως του ΣτΕ ειδικότερα θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Α). Η προσωπική υγεία δεν μπορεί να ενταχθεί στον ορίζοντα της συζήτηση των περιορισμών επί των ατομικών δικαιωμάτων γενικώς, καθότι για κάθε παρέμβαση με ιατρική πράξη στο σώμα του ατόμου, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του, αφού μόνο αυτός είναι κύριος του σώματος του, και υπάρχει ενδεχόμενο η πράξη αυτή να τον οδηγήσει στο θάνατο. Για το λόγο τούτο δεν εντάσσεται και δεν αποτελεί ένα γενικής φύσης ατομικό δικαίωμα το οποίο μπορεί να περιορίζεται για υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Β). Η συναίνεση αυτή του ανθρώπου αφορά την προσωπική υγεία του ως άτομο και δεν εντάσσεται στον γενικό κύκλο των ατομικών δικαιωμάτων που μπορεί αυτά να περιορίζονται χάριν εξυπηρετήσεως του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Άλλωστε το δικαίωμα στην προστασία της υγείας προβλέπεται και προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καθότι σχετίζεται με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά προστατεύεται ως τέτοιο και με τις διατάξεις του κώδικα της Νυρεμβέργης, όπως και των ειδικών κανόνων του Διεθνούς δικαίου .

Γ). Το ΣτΕ με την ανωτέρω απόφαση του εντάσσει τη θέσπιση του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε κανόνα εξυπηρετήσεως υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και άρα ενώπιον της εφαρμογής του κανόνα αυτού δικαιώματα, όπως της ελεύθερης συναίνεσης σε ιατρική πράξη, δύνανται να περιορισθούν.

Η σκέψη αυτή κατ’ ουσία contra lege καταργεί το απόλυτο δικαίωμα της συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό δε έχει ευθέως ως συνέπεια, να οδηγηθούμε στη λογική ότι δεν ενδιαφέρει το πρόσωπο και η υγεία του, όπως αυτό την αντιλαμβάνεται για τον εαυτό του και οφείλει με την βούληση του για την προστασία της να αποφασίσει σχετικά και υπεύθυνα για το όποιο αποτέλεσμα της πράξης. Η σκέψη αυτή, μέσα στον γενικότερο αυτό ορίζοντα περιορισμού των δικαιωμάτων, δημιουργεί την αίσθηση ότι, αν αυτός που αρνείται το εμβόλιο, υποχρεώνεται και το κάνει και οδηγηθεί στον άλλο κόσμο, δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα για τον νομοθετούντα και περιορίζοντα το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του να προβεί σε ιατρική πράξη. Σύμφωνα με το ΣτΕ το δικαίωμα αυτό, καλώς περιορίζεται και άρα καλώς οδηγείται στο θάνατο, αφού κατά την απόφαση ο σκοπός αγιάζει τα μέσα!

ΙV. Το Δικαστήριο περαιτέρω έκρινε ότι «[..το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 συνιστά κατ’ αρχήν εύλογο κίνητρο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60 ετών προσώπων, ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών δημόσιου συμφέροντος, πολύ περισσότερο δε που, μετά την αναστολή του άρθρου 24 για το χρονικό διάστημα από 15.4.2022 μέχρι 30.9.2022 δυνάμει του άρθρου εικοστού ενάτου του ν. 4917/2022 και της Γ.Π. οικ. 20906/11.4.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας, η οποία εχώρησε πριν από τη συζήτηση των αιτήσεων την 6η.5.2022, το συνολικό ποσό του προστίμου, περιοριζόμενο για το ήμισυ των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου και για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2022, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ» (Να μην ξεχάσουμε όμως, ότι και στην αναστολή η διοίκηση προέβη μετά και την Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία, πρόσκληση, πλήθους Πολιτών προς τα όργανα της, στις 14-3-2022).

Καταληκτικά, η ανωτέρω δικανική κρίση για την επιβολή προστίμου επί αρνήσεως σε υποχρεωτικό εμβολιασμό ότι […] συνιστά κατ’ αρχήν ένα εύλογο κίνητρο εμβολιασμού», δεν αντέχει σε επιστημονική κριτική.

Το μόνο που μπορεί κανείς να διατυπώσει είναι ότι στην απόφαση η ανωτέρω δικανική διατύπωση (σκέψη) αποτελεί το βελούδινο εκείνο μανδύα που χρειάζεται ο εκβιάζων για να δικαιολογήσει τον εκβιασμό προς τον εκβιαζόμενο Έλληνα πολίτη, ως αναγκαίον και λυτρωτικόν για το σύστημα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο εκβιασμός του πολίτη από το κράτος με την επιβολή προστίμου για να εμβολιαστεί οπωσδήποτε, δυστυχώς για το δικαστήριο «συνιστά .. εύλογο κίνητρο εμβολιασμού».

Ζούμε πράγματι στην εποχή του παραλόγου και της αντιστροφής της αληθείας των εννοιών, δηλαδή στο ζοφερό σκότος και αλλοίμονο αν αυτό δεν το κατανοήσουμε σύντομα για να ανατραπεί ολοσχερώς.

  1. Η ανωτέρω απόφαση κατά τη γνώμη μας δεν κλείνει παντάπασιν το ανωτέρω θέμα γιατί υπάρχουν κι άλλες νομικές πτυχές του προβλήματος.

Με τις Αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον του Δ. Εφ. Αθηνών στις 14 Απριλίου 2022, ζητείται η άρση της υποχρεωτικότητας και η ακύρωση των εν λόγω προστίμων.

Πέραν των ανωτέρω για την επιβολή του προστίμου στους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 δυνάμει της με αρ. ΓΠ.οικ. 7586/2022 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΦΕΚ Β΄ 608, εφεξής η «ΚΥΑ») επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Α). Η πράξη επιβολής του προστίμου αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό των πολιτών στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου γνωστοποιούνται στην ΑΑΔΕ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, το ύψος του προστίμου και η περίοδος που αυτό αφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια παραπάνω ΚΥΑ.

Β). Η ΑΑΔΕ με τις υποβληθείσες Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του ΔΕΦ. Αθηνών προβάλλεται ως νομικώς ανύπαρκτη οντότητα σύμφωνα με το νόμο σύστασής της και παρά ταύτα ορίστηκε από το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4865/2021 ως ο ανεξάρτητος Υπεύθυνος που συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, αποκλειστικά με σκοπό να επιβάλλει, να βεβαιώσει και να εισπράξει το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4865/2021 και στην ίδια την παρά πάνω ΚΥΑ.

Μένει επομένως με τις Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του ΔΔΕφ Αθηνών να κριθεί, εκτός των άλλων, αν η ΑΑΔΕ:

α) έχει νομική ισχύ οντότητα και τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από αυτήν,

β) αν και αυτά τα προσωπικά δεδομένα σχετίζονται με τη συγκατάθεση ή την εναντίωση των πολιτών στην χρήση τους από τρίτον, και

γ) αν ΑΑΔΕ νομίμως μπορεί να επιβάλλει, βεβαιώσει και να εισπράξει το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό νόμο της ΑΑΔΕ .

Τέτοιες Πράξεις είναι οι από 23-2-2022 και από 11-4-2022 του Διοικητή ΑΑΔΕ, κατ’ εντολή των συμπροσβαλλομένων πράξεων, που αφορούν προσωπικώς τον καθένα προσφεύγοντα και περιέχουν κατάσταση αναλυτικών στοιχείων υπόχρεων φυσικών προσώπων, το ύψος του προστίμου, που αφορούν στην επιβολή και στην είσπραξη προστίμου, για τους Αιτούντες παρανόμως, με το ποσόν των 50,00€ για την πρώτη περίοδο και 100,00€ για τη 2η του 2022 .

Και τέλος

δ) Αν το δικαστήριο αυτό θα κρίνει ως οφείλει την παράμετρο της συναίνεσης του προσώπου σε ιατρικές πράξεις, στο πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων που έθεσε το ΣτΕ, ή ως αυτοτελές και απόλυτο δικαίωμα του προσώπου, σύμφωνα και με τους διεθνείς κανόνες δικαίου που έχουν άμεση εφαρμογή.

Οι Προσφυγές Πολιτών Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, βρίσκονται στο στάδιο του προσδιορισμού της δικασίμου αυτών. Ίδομεν!

politispress.gr

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου