Για όσους κάνουν εργασίες στον υπολογιστή.

Ctrl + E – Επιλέξτε Όλα

Ctrl + N – Μαύρο

Ctrl + C – Αντιγραφή

Ctrl + D – Ξαναγέμισμα

Ctrl + B – Αναζήτηση

Ctrl + G – Αποθήκευση

Ctrl + L – Αντικατάσταση

Ctrl + K – Ιταλικό

Ctrl+U – νέο βιβλίο εργασίας

Ctrl + A – Ανοιχτό

Ctrl + P – Εκτύπωση

Ctrl + R – Τίποτα σωστό

Ctrl + S – Υπογραμμισμένο

Ctrl + V – Χτύπημα

Ctrl W – Κλείσιμο

Ctrl + X – Κόψιμο

Ctrl + Y – επανάληψη

Ctrl + Z – Γδύσιμο

F1 – Βοήθεια

F2 – Έκδοση

F3 – Κόλλησε το όνομα

F4 – Επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια.

F4 – Κατά την είσοδο σε έναν τύπο, αλλάξτε μεταξύ απόλυτων/σχετικών αναφορών

F5 – Πηγαίνετε στο

F6 – Επόμενο πάνελ

F7 – Έλεγχος ορθογραφίας

F8 – διευρύνετε τη λειτουργία.

F9 – Επανυπολογισμός όλων των βιβλίων

F10 – Ενεργοποίηση της μπάρας μενού

F11 – Νέα Γραφικά

F12 – Αποθήκευση ως

Ctrl +:- Εισάγετε την τρέχουσα ώρα

Ctrl +; – Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Ctrl + “- Αντιγράψτε την αξία του άνω κελιού

Ctrl + ‘- Αντιγράψτε τη φόρμουλα από πάνω κελί

Αλλαγή – Ρύθμιση αποζημίωσης για επιπλέον λειτουργίες στο Excel Menu

Shift + F1 – Τι είναι;

Shift + F2 – Επεξεργασία σχολίου στο κινητό

Shift + F3 – Κολλήστε τη λειτουργία στη φόρμουλα

Shift + F4 – Αναζητήστε το επόμενο

Μάιος + F5 – Αναζητήστε

Mayus + F6 – Μπροστινό πάνελ

Mayus + F8 – Προσθήκη στην επιλογή

Shift + F9 – Υπολογίστε το ενεργό λογιστικό φύλλο

Shift + F10 – Προβολή μενού Pop-Up

Shift + F11 – Νέο λογιστικό φύλλο

Μάιος + F12 – Εξοικονόμηση

Ctrl + F3 – Όνομα συνόλου

Ctrl + F4 – Κλείσιμο

Ctrl + F5 – XL, μέγεθος παραθύρου αποκατάστασης

Ctrl + F6 – Επόμενο Παράθυρο Εργασίας

Shift + Ctrl + F6 – Προηγούμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας

Ctrl + F7 – Μετακίνηση παραθύρου

Ctrl + F8 – Αλλαγή μεγέθους παραθύρου

Ctrl + F9 – Ελαχιστοποιήστε το Εγχειρίδιο Εργασίας

Ctrl + F10 – Μεγιστοποίηση ή επαναφορά παραθύρου

Ctrl + F11 – Εισαγωγή φύλλου 4.0 μακροεντόνι

Ctrl + F1 – Ανοιχτό αρχείο

Alt + F1 – Εισάγετε γράφημα

Alt + F2 – Αποθήκευση ως

Alt + F4 – Έξοδος

Alt + F8 – Κουτί μακροδιαλόγου

Alt + F11 – Βασικός Εικαστικός Επεξεργαστής

Alt + 64 – @

CTRL + Esc. Μπορείτε γρήγορα να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Και εδώ δεν έγινε τίποτα.

Ctrl + Shift + F3 – Δημιουργήστε ένα όνομα χρησιμοποιώντας τα ονόματα των ετικετών γραμμών και στηλών

Ctrl + Shift + F6 – Μπροστινό παράθυρο

Ctrl + Shift + F12 – Εκτύπωση

Alt + Shift + F1 – Νέο λογιστικό φύλλο

Alt + Shift + F2 – Αποθήκευση

Παλιό + = – AutoSum

Ctrl + ` – Αλλαγή τιμής / οθόνη φόρμουλας

Ctrl+Shift+A – Εισάγετε ονόματα επιχειρήματος στη φόρμουλα

Alt + down arrow – λίστα αυτόματης προβολής

Alt +’ – Μορφή διαλόγου στυλ

Ctrl + Shift + ~ – Γενική μορφή

Ctrl + Shift +! – Μορφή κώματος

Ctrl + Shift +@ – Μορφή ώρας

Ctrl + Shift + # – Μορφή ημερομηνίας

Ctrl + Shift + $ – Μορφή νομίσματος

Ctrl + Shift +% – Μορφή ποσοστού

Ctrl + Shift +^ – Εκθετική μορφή

Ctrl + Shift + & – Τοποθετήστε το περίγραμμα γύρω από τα επιλεγμένα κελιά

Ctrl+Shift+_ – Αφαίρεση περίγραμμα άκρων

Ctrl + Shift +* – Επιλέξτε τρέχουσα περιοχή

Ctrl ++ – Εισαγωγή

Ctrl + – – Αφαίρεση

Μορφή διαλόγου Ctrl+1 κυττάρων

Ctrl + 2 – Μαύρο

Ctrl + 3 – καλλιγραφικό

Ctrl + 4 – Υπογραμμισμένο

Ctrl + 5 – Φιμέ

Ctrl+6 – Εμφάνιση/Απόκρυψη αντικειμένων

Ctrl+7 – Εμφάνιση/Απόκρυψη τυπικής γραμμής εργαλείων

Ctrl+8 – Σύμβολα ανταλλαγής

Ctrl+9 – Απόκρυψη γραμμών

Ctrl + 0 – Απόκρυψη στηλών

Ctrl + Shift + (- Εμφάνιση Γραμμών)

Ctrl + Shift +) – Εμφάνιση στηλών

Alt ή F10 – Ενεργοποίηση μενού

Ctrl + Tab – Στη γραμμή εργαλείων: Επόμενη γραμμή εργαλείων

Shift + Ctrl + Tab – Πάνω από τη γραμμή εργαλείων: Προηγούμενη γραμμή εργαλείων

Ctrl + Tab – Σε βιβλίο: ενεργοποιήστε το επόμενο βιβλίο

Top + Ctrl + Tab – Σε c αρπέτα: ενεργοποίηση του προηγούμενου φακέλου

Token – Επόμενο εργαλείο

Mayus + Tabulator – Προηγούμενο εργαλείο

Μπείτε μέσα – Κάντε παραγγελία

Major + Ctrl + F – Λίστα πηγαίων

Mayus+Ctrl+F+F – Μορφή πλαισίου διαλόγου κυττάρων Πηγή βλεφαρίδων

Major + Ctrl + P – Πλεκτό Μέγεθος Λίστα.

https://www.facebook.com/XanthieX

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου