Όταν δε έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν.

Είρηκα επανειλημμένως ότι νυν ο καιρός της Προφητείας. Επομένως νυν ο καιρός όπου οφθήσονται γεγονότα γινόμενα α ου γεγόνασι κατά τας δύο χιλιετίας. Επομένως νυν ο καιρός όπου αι απαιτήσεις περί την εγκεφαλικήν λειτουργίαν των ανθρώπων αυξάνονται κατακορύφως.

Και λέγουσί τινες «Ζούμε πονηρές μέρες, μέρες που δεν ξανάζησε ο κόσμος». Και δίκαιο έχουν, και πονηρότερες ημέρες έρχονται.

Και ιδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι υπό των κυμάτων· αυτός δε εκάθευδε. (Ματθ. 8:24)

Και λέγουσί τινες «Είναι καιρός πια να πάρουμε αποφάσεις, προσωπικές και ομαδικές». Αμήν.

Ο καιρός δεν είναι μόνο τώρα, ήταν και ανέκαθεν και προηγουμένως και θα είναι και στο μέλλον, αλλά αφενός «κάλλιο αργά παρά ποτέ», αφετέρου όσο δυσκολεύουν αι περιστάσεις, τόσον επιτακτικότερη γίνεται η ανάγκη λήψεως αμέσων και ριζικών αποφάσεων.

Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες· Κύριε, σώσον ημάς, απολλύμεθα. (Ματθ. 8:25)

Το δύσκολο είναι, όταν πιέζεσαι από τις συνθήκες και τις καταστάσεις, να μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, την καθαρότητα της σκέψης σου και την ορθότητα της κρίσης σου. Αλλιώς κινδυνεύεις είτε να αλλάζεις διαρκώς αποφάσεις με αποτέλεσμα μια συνεχή παλινδρόμηση και στασιμότητα, είτε να παίρνεις λανθασμένες αποφάσεις, με ακόμη χειρότερο αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό στους Έλληνες έχει δοθεί η διδασκαλία του Ιησού στα ελληνικά, για να την καταλαβαίνουν καλύτερα απ’ όλους. Ο αντίχριστος βέβαια έχει κάνει πολλές προσπάθειες να αφανίσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, και αφού δεν το κατάφερε επί πολλούς αιώνες, προσπαθεί τώρα να αποκόψει τους Έλληνες από τα ελληνικά μέσω της ουσιαστικής απαγόρευσης της διδασκαλίας της γλώσσας και των Ελλήνων συγγραφέων στα ελληνικά σχολεία, και μέσω της διατήρησης των ελληνικών σχολείων σε σταθερή κατάσταση διάλυσης, των δασκάλων σε μόνιμη κατάσταση απαιδευσίας και των διδακτικών συστημάτων και των βιβλίων σε κατάσταση σύγχυσης μέσα από συνεχείς και αλλοπρόσαλλες δήθεν μεταρρυθμίσεις. Έτσι προσπαθεί να δημιουργεί αίσθημα απέχθειας των Ελλήνων προς την παιδεία, η οποία είναι η μόνη ελπίδα τους για να λυτρωθούν από την αιχμαλωσία του αντιχρίστου.

Με τη διδασκαλία του Ιησού στα ελληνικά, οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε απευθείας επαφή με τον Λόγο του Θεού, ούτως ώστε να μη χρειάζονται κάποιον λόγο ανθρώπου να τους οδηγήσει. Και όσοι μεν πιστεύουν, προσεγγίζουν επιτυχώς την διδασκαλία του Ιησού, όσοι όμως έχουν προβλήματα πίστεως χάνονται στις τρικυμίες του αντιχρίστου και έχουν προβλήματα ακόμη και στην απλή κατανόηση.

Και λέγει αυτοίς· Τι δειλοί εστε, ολιγόπιστοι; (Ματθ. 8:26)

Η ανυπομονησία του ανθρώπου είναι ένα συμπαθητικό ελάττωμά του, προερχόμενο απευθείας από τις διαστάσεις του πεπερασμένου υλικού βίου του. Δεδομένου ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για το υλικό σώμα, όσο περισσότερο εστιάζει κάποιος στον σωματικό του βίο και στον χρόνο που του αντιστοιχεί, τόσο πιο ανυπόμονος γίνεται. Όσο περισσότερο όμως ο άνθρωπος εστιάζει στο άλλο συστατικό του, τον Θεό και την Πνοή Του, τόσο περισσότερο αναθαρρεύει, βεβαιώνεται, υψώνεται, ησυχάζει, γαληνεύει.

Τότε εγερθείς επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. (Ματθ. 8:26)

Και λέει κάποιος «πρέπει πια να σταματήσουμε να βρισκόμαστε μπροστά σε μια οθόνη ή τηλεόραση ή laptop ή tablet. Να αποτοξινωθούμε από την “οξεία οθονίαση” από την οποία πάσχει δυστυχώς το σύνολο των κατοίκων αυτού του πλανήτη… Πρέπει να καταλάβουμε ότι και τα blogs και τα δίκτυα “κοινωνικής διαδικτύωσης” είναι “εφεύρεση” και αυτή “δική τους”. Έχουν σκοπό τον ευνουχισμό μας».

«Τι πρέπει να κάνουμε με το διαδίκτυο;».

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι όλη η γνώση (συνεπώς και η τέχνη και τεχνολογία) ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ στους ανθρώπους όταν δεν είναι πρώτα εξασφαλισμένη η διοίκηση αυτών που τη δίνουν. Είναι απολύτως κατανοητή η συμπεριφορά της Διοίκησης του κόσμου να εξασφαλίζει πρώτα τη συνέχιση της ύπαρξής της και εν συνεχεία να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της γνώσεως στους ανθρώπους. Επομένως είναι αφελές να νομίζει κανείς ότι μια τεχνολογική ανάπτυξη γίνεται τυχαία και χωρίς προσχεδιασμό. Όλη η τεχνολογία δίνεται στους ανθρώπους, αφού πρώτα δοκιμασθεί για δεκαετίες σε στρατιωτικούς και άλλους κρατικούς σκοπούς, με κύριο σκοπό την αποτελεσματικότερη διοίκηση των ανθρωπίνων μαζών. Το τι πρέπει να κάνουν οι ευσεβείς απέναντι στην τεχνολογία το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε: Όχι υστερίες, όχι φανατισμοί, όχι «τα μηχανήματα του διαβόλου», όχι ταλιμπανισμοί και εξτρεμιστικές οχλαγωγίες, όχι αντινεολαιΐστικες και αντιεπικοινωνιακές πρακτικές.

Η τεχνολογία έχει τη μέγιστη επιρροή της στη νεολαία, την οποία μαγεύει με τις δυνατότητές της, η οποία νεολαία λόγω απειρίας δεν γνωρίζει (και λόγω καλής προαίρεσης δεν θέλει ούτε να φαντασθεί) τις πιθανές κακές (εις βάρος της και εις βάρος του ανθρώπου) χρήσεις της τεχνολογίας.

Η μέχρι σήμερα πορεία της τεχνολογικής εξελίξεως έχει αποδείξει ότι η τεχνολογία είναι ανίκητη. Η μαγεία που εξασκεί στους νέους είναι τόσο δυνατή, ώστε όποιος πηγαίνει κόντρα σε αυτήν να χάνει την εκτίμηση των νέων. Η δύναμή της μπορεί να παρομοιασθεί με τη δύναμη του τυφώνος, όπου όλα τα δένδρα που έχουν ξερούς και αλύγιστους κορμούς σπάνε ή εκριζώνονται. Για να αντέξει ένα δένδρο στον τυφώνα χρειάζεται να έχει καλή ρίζα και ευλύγιστο κορμό.

Στον άνθρωπο την καλή ρίζα και τον ευλύγιστο κορμό μπορούν να δώσουν μόνο η πίστη στον Θεό, η καλή παιδεία και η καλή προετοιμασία.

Ο μη νομίζων θεόν ανόσιός εστι. Πλούταρχος, (Ηθ. 169F) (Αυτός που πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, είναι ανούσιος <ένα τίποτα>).

Η αντιμετώπιση του τυφώνος της νέας τεχνολογίας απαιτεί από τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει μεθόδους και τακτικές που χρησιμοποιούνται σε κάποιες πολεμικές τέχνες: Η χρήση ευφυΐας και ευκινησίας για την αξιοποίηση της δύναμης του αντιπάλου υπέρ σου.

Η επικοινωνία έχει αναχθεί σε επιστήμη και έχει αποκτήσει πρώτιστη σημασία ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες. Βασικές αρχές της επικοινωνίας είναι η σωστή στόχευση του αποδέκτη (target group), η διείσδυση του μηνύματος (message penetration) και η αντίδραση του καταναλωτή (consumers’ reaction). Η τεχνολογία από άποψη επικοινωνίας παρουσιάζει άριστα αποτελέσματα στοχεύοντας τη νεολαία, διεισδύει ταχύτατα και σχεδόν καθολικά, και ο καταναλωτής (νέος) παρουσιάζει μεγάλη δεκτικότητα και πιστότητα και ακολουθεί «κατά πόδας».

Επομένως, η άρνηση και απόρριψη της τεχνολογίας και των νέων μεθόδων επικοινωνίας με οποιαδήποτε πρόφαση ή με οποιονδήποτε λόγο –σωστό ή λανθασμένο– έχει σαν βέβαιο αποτέλεσμα την καχύποπτη αντιμετώπισή του από τη νεολαία και τη μερική παράδοση της νεολαίας μας στον πανηλίθιο δράκοντα και στις διαθέσεις του. Και όποιο έθνος χάνει τη νεολαία του, χάνει ταυτόχρονα και το μέλλον του.

Όσο για τον ευνουχισμό μας που επιδιώκουν τα νέα τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας, ας γίνει κατανοητό ότι δεν είναι τα μέσα αυτά που επιδιώκουν τον ευνουχισμό, αλλά αυτός που τα χειρίζεται. Και αυτός που χειρίζεται τώρα αυτά τα μέσα, κάποτε χειριζόταν κάποια άλλα μέσα, αλλά σταθερά και πάντοτε επεδίωκε τον ευνουχισμό του ανθρώπου και τη χειραγώγηση των μαζών προς όφελός του. Επομένως, δεν είναι τα επικοινωνιακά μέσα αυτά που θα πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται –βεβαίως και τα μέσα γίνονται συνεχώς όλο και περισσότερο αποτελεσματικά προς τον σκοπό της πλάνευσης του ανθρώπου– αλλά τον κυβερνήτη που χειρίζεται τα εκάστοτε επικοινωνιακά μέσα.

Και λέγει τις «Βρείτε κάποιον “Πραγματικά Ορθόδοξο” πνευματικό πατέρα – οδηγό. Ακούστε το κήρυγμά του. Ζήστε τον Χριστό. Ζητήστε συμβουλές. Ας αντιδράσουμε επιτέλους. Και η αντίδρασή μας δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι “κοινωνική”. Αλλά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ».

Το ότι η πάσα δράση και αντίδραση του ανθρώπου οφείλει να είναι πρώτιστα πνευματική, ουδείς λόγος. Το πνεύμα είναι αυτό που επιτρέπει τώρα να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, το πνεύμα είναι που ωθεί να υπάρχουν αυτές οι γραμμές, το πνεύμα είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. Αλλά η κάθε πνευματική δράση ή αντίδραση του ανθρώπου οφείλει αφενός να ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ (όχι κατά περίσταση), αφετέρου να ΜΗ ΑΦΙΣΤΑΤΑΙ της κοινωνικής. Επανειλημμένως ο Κύριος και Δημιουργός το έχει πει τούτο σε όλους τους λαούς και σε όλες τις γλώσσες.

Όποιος πιστεύει ότι η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική, απλούστατα δεν γνωρίζει τι είναι η θρησκεία (Γκάντι).

Και βεβαίως, «Όταν δεν πάει το βουνό στον Μωάμεθ, τότε πάει ο Μωάμεθ στο βουνό». Όταν ο λαός και η νεολαία δεν πηγαίνουν να βρουν και να ακούσουν τους ιεροκήρυκες, τότε ΟΦΕΙΛΟΥΝ οι κήρυκες του Λόγου να βρουν τους προσφορότερους τρόπους για να προσεγγίσουν τον λαό και τη νεολαία και να περάσουν τα μηνύματα του Λόγου σε όλους τους ευσεβείς ανθρώπους.

Τώρα μερικοί δίνουν στην αρχέγονη διαπροσωπική επαφή μεγαλύτερη σημασία από όση δίνουν στις νέες τεχνολογίες. Βεβαιότατα και η διαπροσωπική επαφή έχει μεγάλη σημασία και μπορεί να δημιουργήσει γερές σχέσεις και βάσεις για την ανάπτυξη μηχανισμού παιδείας και φιλελληνικής – φιλανθρώπου στοάς.

Το Κρυφό Σχολειό και η Φιλική Εταιρεία είναι τα δύο τελευταία παραδείγματα προς τη ζητούμενη κατεύθυνση, τα οποία όμως είναι ελάχιστα και αν γίνονταν στις μέρες μας θα είχαν μικρά αποτελέσματα, ακριβώς λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας και των εξαυτής επικοινωνιακών μεθόδων.

Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί σε κανένα καλοπροαίρετο να χρησιμοποιήσει όποια μέθοδο θέλει για να υπηρετήσει το Καλό του ανθρώπου, την ήττα του Κακού, τη Νίκη του Θεού. Απλώς ας γνωρίζει ότι η αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς του θα είναι πιθανότατα τόσο μεγαλύτερη όσο αυτή συμβαδίζει αρμονικότερα με τα επικοινωνιακά και τεχνολογικά δεδομένα της εποχής μας, όσο καλύτερα ο τρόπος επικοινωνίας του ταιριάζει στους τρόπους που έχει συνηθίσει να αντιλαμβάνεται ο νέος άνθρωπος, όσο πιο «κοντά βρίσκεται η γλώσσα του στη γλώσσα» των νέων.

Και βεβαίως, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες διαπροσωπικές ικανότητες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν μέγα διαπροσωπικό επικοινωνιακό χάρισμα και βεβαιότατα, καλά κάνουν και το ασκούν.

Ο καθένας ας προσπαθήσει για τον σκοπό που πιστεύει στο όνομα του Κυρίου με όλες τις δυνάμεις του, με όλα τα μέσα που διαθέτει, από όποια σκοπιά βρίσκεται, από όποια θέση ή έπαλξη ή υπόγειο, από όποιο μετερίζι, από όποιες Θερμοπύλες. Ο καθένας ας προσπαθήσει στο όνομα του Κυρίου Ιησού προς τον σκοπό της Αναστάσεως των Ελλήνων από όποια γωνία και αν το βλέπει, από όποια θεώρηση και αν πρεσβεύει.

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη, αρκεί να υπηρετεί το καλό του Ενός και του Συνόλου και όχι τα συμφέροντα των λίγων ιδιωτών απατεώνων, τα οποία απαιτούν και μεθοδεύουν την εξαθλίωση του Ανθρώπου.

Το Παν Εν (Πλάτων) <Το Σύμπαν, ο Δημιουργός και πάσα η Δημιουργία, η Φύση και ο άνθρωπος, είναι ένα ενιαίο σύνολο, τα πάντα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις ως μια οντότητα ενωμένη με σένα, ως μια μονάδα της οποίας μέρος είσαι και συ >.

Οι δε κήρυκες του Λόγου, ιεροκήρυκες και ιερείς και μοναχοί, οφείλουσι να επικοινωνώσι μετά των νέων ανθρώπων, είτε εκ των κρυπτών και καταφυγίων των δια της χρήσεως των εκάστοτε νέων τεχνολογιών, είτε εξερχόμενοι εκ των κρυπτών και καταφυγίων και ερχόμενοι εις επαφήν πρόσωπο με πρόσωπο. Οι δε επιλέγοντες τις νέας τεχνολογίες ας γνωρίζωσιν ότι δια την κρίσιμον αλληλογραφίαν των επιβάλλεται η χρήσις των κλασσικών μεθόδων, αι γαρ νέαι τεχνολογίαι απολύτως διάτρητοι υπό του αντιχρίστου.

Στις ύστατες ημέρες της εποχής μας, τις οποίες βιώνουμε, οφείλουμε άπαντες να αντιδρούμε στο δόγμα Κίσινγκερ, το οποίο έχει βαλθεί με έμφαση και επιμονή να αφανίσει την αιχμή του δόρατος των ανθρώπων, τον Ελληνισμό. Υποχρεούμεθα να ενδυναμώσωμεν την Πίστι στον Θεό, άνευ της οποίας κλονιζόμεθα και εξ αυτού πιθανώς ακούομεν τον Λόγο ως Ψέμμα και Ψευδαίσθησιν.

Κατά προτεραιότητα λοιπόν οφείλουμε να βοηθήσουμε τους νέους μας να αντιληφθούν τη βασική αιτία που η κρατούσα στοά διαφημίζει την αθεΐα ως «μόδα» και «πολύ κουλ»: Θεού άγνοια θάνατός εστι ψυχής. (Μέγας Βασίλειος) (Η αθεΐα είναι θάνατος της ψυχής)

Και βεβαίως η αντίχριστη διοίκηση δεν θέλει τον άνθρωπο να έχει ψυχή, τον θέλει Άψυχο –πραγματικά ευνουχισμένο– επιδιώκοντας τη μετατροπή αυτού σε ρομπότ και πίθηκο.

Ό,τι σας ζητούν, να δίνετε· ψυχές μόνο να γλιτώνετε (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός).

Και πρώτα απ’ όλα ας έχετε όλοι υπόψη σας ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι στην προσευχή των Ελλήνων για βοήθεια και σωτηρία της νεολαίας του έθνους μας, ο Κύριος και Δημιουργός συμπαραστέκεται και συμπαρατάσσεται, για λόγους οι οποίοι έχουν παλαιόθεν γραφεί και αποσαφηνισθεί.

Ότι ει τι αγαθόν αυτού και ει τι καλόν παρ’ αυτού, σίτος νεανίσκοις και οίνος ευωδιάζων εις παρθένους. (Ζαχαρίας 9:17)

Και πάντες ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ τω Δημιουργώ Θεώ Πατρί και τω Υιώ τω σφαγιασθέντι από καταβολής κόσμου, σέβεσθαι και πιστεύειν και αγαπάν μεθ’ όλης της καρδίας και της ψυχής και της διανοίας ημών.

Δια του Χριστού την Επανάστασιν και των Ελλήνων την Ανάστασιν!

Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωη· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι’ εμού. (Ιω. 14:6)

 

ΕνΩΧ, Θεός αεί παρών!

 

 

 

 

 

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου