«Πατριαρχικὸς» κληρικὸς ζητεῖ «ἄνοιγμα συζητήσεως διὰ τὸ σὲξ καὶ τὸ φῦλον»!

Ὁ ἔγκριτος θεολόγος καὶ ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος μας κ. Β. Χαραλάμπους, ἔγραψε τὰ ἑξῆς, γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ π. Ἰ. Χρυσαυγῆ, διακόνου καὶ «θεολογικοῦ συμβούλου» τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου,  περὶ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας: «Στὸ ἄρθρο του: “Ἄγριο ξέσπασμα Ἐλπιδοφόρου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος – Καιρὸς γιὰ μία εἰλικρινῆ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ σὲξ καὶ τὸ φῦλο στὴν Ἐκκλησία”, ἀνέφερε, πὼς “ὑπάρχουν συγκεκριμένα θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ  δὲν αἰσθάνονται ἄνετα νὰ τὰ ἀνοίξουν, καὶ τὸ πλέον κορυφαῖο ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ ὁποία ἐγείρει παθιασμένο συναισθηματισμό, ἀλλὰ λίγη λογικὴ ὁμιλία.

Ἁπλῶς ἀναμασοῦν τὴ γνωστὴ φράση ‘μισοῦμε τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀγαποῦμε τὸν ἁμαρτωλὸ’ μπορεῖ συχνὰ νὰ εἶναι καταδίκη φαινόμενη ὡς συμπάθεια εἶναι εὔκολο νὰ χαρακτηρίζουμε, παρὰ νὰ ἀκοῦ­με’’» (Ἱστ. Ἀκτῖνες)!  Ναὶ ὁ λεγάμενος «πολυπράγμων θεολόγος» ζητᾶ ἀνοικτὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἀνοίξει διάλογο γιὰ τὸ «σὲξ» καὶ «τὸ φῦλο»!

Μὲ ἄλλα λόγια νὰ διαλεχθεῖ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἢ ὄχι τῆς ἁμαρτίας! Νὰ συζητήσει γιὰ τὸ σύγχρονο «φλέγον πρόβλημα» τοῦ «τρίτου φύλου», δηλαδὴ νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν θεοκατάρατο σοδομισμὸ ὡς «φυσιολογικὴ διαφορετικότητα», ὅπως  ἔχει ἀποφανθεῖ ἡ κατευθυνόμενη ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις ψευδοεπιστήμη καὶ οἱ «ἐκκλησίες» τοῦ αἱρετικοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ! Νὰ ἀνατραπεῖ ἡ θεόσδοτη ἀνθρωπολογία τῆς Ἐκκλησίας!

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν βρέθηκε κανένας ἐκκλησιαστικὸς παράγων, γιὰ νὰ τὸν ἐλέγξει! Φοβερό!

Αρχικη

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου