«Προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντὶ τῷ ποιμνίῳ»! / Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος

Σεβασμιότατε, πατέρα κα διδάσκαλε κα ποιμένα κα πίσκοπε κα εράρχη κα δεσπότη κα ρχιερέα τς λείας,

οἱ Πόντιοι, τοὺς ὁποίους λοιδοροῦν ποικίλως οἱ λοιποὶ Συνέλληνές τους μὲ διάφορα “ἀνέκδοτα”, συνήθως ὑποτιμητικά, ἔχουν στὴν παράδοσή τους μεταξὺ ἄλλων πολλῶν ἀποφθεγμάτων καὶ τὸ ἑξῆς σοφότατο: “Τρανὸν βούκαν φα, τρανὸν λόγον μὴ λές”! Φάγε μεγάλη μπουκιά, ἀλλὰ μὴν λὲς μεγάλη κουβέντα.

Θὰ ἀναρωτηθεῖς βέβαια, γιατί τὸ θέτω εἰσαγωγικῶς αὐτὸ στὸ σημείωμά μου. Διότι επες πς… θεωρες ατόχειρες τος νεμβολίαστους θανόντες ρθοδόξους χριστιανούς!!! Κα μάλιστα, δν πηγαίνεις στν κηδεία τους. Ἄρα, δὲν τοὺς θεωρεῖς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ τοὺς θεωρεῖς ὡς ἴσους μὲ τοὺς ἐν πλήρει συνειδήσει αὐτοκτονοῦντες, ποὺ θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα καταδικασμένους εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον! Γι᾿ αὐτὸ ζητᾷς νὰ σὲ ὑπακούσουν! Μάλιστα!

σ μως, πρν π λίγο καιρό, βγαλες μι ντορθόδοξη κα ντικανονικ κα ντιπαραδοσιακ πόφαση, ντελλόμενος πρς τος ερες ν πιτρέπουν τν κηδεία αρετικν μέσα στος γίους ναος τς γίας ρθοδοξίας μας! Ν κηδεύονται ο παπικοί, ο βάπτιστοι ντς ατν, ν μαγαρίζεται ερς χρος το ναο, λλ σ ν θεωρες βαρύτερη τν ρνηση τν δυναμία τς ποδοχς το μβολιασμοΚαὶ συμβαίνει νὰ εἶσαι Χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποιμένας καὶ πατέρας αὐτῶν, τοὺς ὁποίους καταδικάζεις.

Μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν γνωρίζεις ἐν πολλοῖς τὴν προσωπική τους ζωή, τὴν οἰκογενειακή τους κατάσταση, τὴν πίστη τους, τὸν πνευματικό τους ἀγῶνα, τὰ προβλήματα ὑγείας τους, τὴν ἀγωνία τῆς κάθε ψυχῆς ξεχωριστά! ν ξέρεις πολ καλά, πς γι τν γάπη το Χριστο κάθε νθρωπος εναι λόκληρος κόσμος! Καὶ σύ, τοὺς βάζεις ὅλους σὲ ἕνα σακὶ καὶ τοὺς προσδίδεις, ἀφελῶς, ἀφιλάδελφους χαρακτηρισμοὺς καὶ τοὺς στέλνεις, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, στὸν ἐξαποδώ !!!Γιὰ σένα, ὡς ποιμένα, δὲν σημαίνουν τίποτε αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω; Τὸ ἔψαξες; Τὸ ἀναζήτησες, τὸ διερεύνησες γιὰ τὸν καθένα ξεχωριστά; Προφανῶς, ὄχι! Καὶ κάνεις ἀταίριαστες συγκρίσεις μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, γιὰ νὰ ἀποποιηθεῖς τὶς δικές σου εὐθύνες.

Δηλαδή, πιστεύεις πὼς οἱ 2.500 περίπου τρισεκατομμυριούχοι τῆς γῆς, ποὺ ἔχουν τόσον πλοῦτο, ὅσον ὅλη ἡ ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα καὶ οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν ὅλες τὶς βιομηχανίες τοῦ πλανήτη καὶ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ θέματα, ἀκόμη καὶ τὰ κράτη, τὰ ἀπέκτησαν αὐτὰ ἐν τῇ πλουσίᾳ ἀγάπῃ τους πρὸς τὸν πλησίον καὶ τώρα θέλουν νὰ συνεχίσουν νὰ τὴν ἐκφράζουν καὶ μὲ τὰ μηχανεύματα τῶν ἡμερῶν, τὰ ὁποῖα ἐφαρμόζουν; Καὶ εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση καὶ ὁ π Στυλιανὸς Καρπαθίου καὶ ὅλοι οἱ λοιποὶ ἀγωνιούντες, χιλιάδες εἰδικοὶ ἐπιστήμονες οἱ πλεῖστοι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται κατὰ τῆς ὑποχρεωτικότητας; Νὰ εἶσαι βέβαιος πώς, τὰ ἐπίχειρα αὐτῶν τῶν ἀνίερων παρορμήσεών σου, θὰ πέσουν πάνω στὸ κεφάλι σου, ἂν δὲν ἀναιρέσεις λόγους καὶ θέσεις!

Βέβαια, οὕτως ἢ ἄλλως, αὐτὴ ἡ καταδίκη ἀπὸ λόγου σου εἶναι ἄκυρη! Καὶ σὲ ἐρωτῶ: Ἄν κοιμηθεῖ ὁ π. Κοσμᾶς, ὁ Αἰτωλίας (ὸ μὴ γένοιτο), ὅπως καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς, θὰ πεῖς καὶ θὰ κάνεις τὰ ἴδια καὶ γι᾿ αὐτούς;;;

Πρέπει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ σοῦ θυμίσω κάποια οὐσιώδη γεγονότα, γιὰ νὰ γίνεις προσεκτικότερος σ᾿ αὐτὰ ποὺ λές. Ξέρεις πὼς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ἑνώνει ἡ Ἀλήθειά της. Ὅταν λοιπόν, ἄλλοι δεσποτᾶδες ἀναγνωρίζουν ὡς Ἐκκλησίες τοὺς αἱρετικούς – βλέπε πρῶτα τὴν σοβαρότατη «ἀταξία» στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, βλέπε καὶ ἄκου τί λέει ὁ Ἀλεξανδρείας πρὸς τὸν Μονοφυσίτη ἀρχιαιρεσιάρχη, τὸν Ἐλπιδοφόρο Ἀμερικῆς πρὸς Οὐνῖτες καὶ ἑτεροδόξους, τὸν Ἀλεξανδρουπόλεως μὲ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις του περὶ ὑπακοῆς στὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο, τὴν ἀπονομὴ τιμῶν ὀρθοδόξου ἱεράρχου ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο πρὸς τὸν πάπα καὶ λοιποὺς αἱρετίζοντες. Ἐπίσης ἐπισκόπους νὰ συμπροσεύχονται, νὰ λαδώνονται ἀπὸ αἱρετικούς, νὰ ἀσπάζονται σεβασμίως τὴν δεξιὰν τῶν καρδιναλίων, νὰ κοινωνοῦν μὲ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, νὰ ἐπιτρέπουν σὲ αἱρετικοὺς παπικοὺς νὰ μοιράζουν ἄρτο ἐντὸς τοῦ ναοῦ καὶ ἄλλα παρόμοια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, σ σιωπς κα δν γείρεσαι. Εσαι συνένοχος ατν!

Ὅταν πλήττεται ἔτσι ἡ Ἀλήθεια αὐτή, ἡ μία, ἡ ὁποία μᾶς κρατᾷ ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ, ἔστω καὶ ἀπὸ ἕνα μέλος, τὸ ὁποῖο μάλιστα εἶναι ὁ φύλακάς της, μᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο πὼς πονοῦν καὶ τὰ ἄλλα μέλη καὶ διαμαρτύρονται. Πρῶτα δέ, οἱ φύλακες! σ πουθεν δν κούγεσαι. Δν εναι πνευματικς ατοκτονίες ατς ο πράξεις; Εναι σήμαντα ατ τ πράγματα; χι! Εσαι λοιπόν, συνένοχος ατν στν προδοσία.

Ὅταν στὸ Κολυμπάρι ἀποσιωπήθηκε πλήρως ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν αἱρέσεων καὶ οὐσιαστικὰ ἔπαψε νὰ ὑφίσταται ὁ ὅρος, ἀλλὰ παρέμεινε μόνο γιὰ τοὺς γνωστοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ (ἔξυπνο προπέτασμα καπνοῦ γιὰ τὸν ἁπλὸ καὶ ἀκατήχητο λαό), πάλι σιωπάς, ἐλαφρὰ τὴ συνειδήσει. Εσαι συνένοχος, κα μάλιστα, πιβαρυνομένης τς νοχς σου ες ψιστο βαθμό, φο τέθς π το γίου Πνεύματος φύλακας τς ληθείας: “προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος` ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου κα ξ μν ατν ναστήσονται νδρες λαλοντες διεστραμμένα”(Πραξ. 20, 28-30)!

Συμβαίνουν κοσμοϊστορικὰ γεγονότα στὶς ἡμέρες μας, ψηφίζονται νόμοι ἄνομοι καὶ ὑπόνομοι ἀπὸ τὸν Καίσαρα, τοῦ ὁποίου προσέχετε, ὄχι τὴν καρδιά, ἂν ἔχει Χριστό, ἀλλὰ τὴν χούφτα ἂν ἔχει χρυσό, πλήττεται ἡ πίστη πανταχόθεν ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία, τὶς δαιμονικὰ ὀργανωμένες ἀντίχριστες, ἀντορθόδοξες, ἀνθελληνικὲς δυνάμεις καὶ ἐσὺ καταδικάζεις, λαφρ τ καρδί, τ δύναμα κα προστάτευτα παιδιά σου!

Καμάρωνε, λοιπν καί, ν ταύταις τας προεορτίοις μέραις, χαρε τν «κεραιότητα» τς σκληρότητάς σου!

Σάββας Ηλιάδης

Δάσκαλος, Κιλκίς, 15-12-2021

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος