Ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων: Η Αρχή του Τέλους της Ανθρώπινης Ελευθερίας / Γράφει ο Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος Αθηνών

Ο επαπειλούμενος οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός ως κομβικό «Σημείο των Καιρών» στην Εσχατολογική πορεία του Ανθρώπου

«Μηδέν φοβού α μέλλεις παθείν.
Ιδού δη μέλλει βαλείν ο διάβολος εξ υμών εις φυλακήν
ίνα πειρασθήτε, και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα.
Γίνου πιστός άχρι θανάτου,
και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής».
(Αποκάλυψη, Κεφ. Β΄, στίχος 10)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
ΙΙ. Σύντομη ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής ταυτότητας
ΙΙΙ. Σημερινά δεδομένα
ΙV. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων-Δυνατότητα Ελέγχου, Επιτήρησης και Γεωεντοπισμού
V. Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων ταυτοτήτων
Α. Η σημασία του προσωπικού και μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number) – Οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός για τους φυλάσσοντες «Πνευματικές» Θερμοπύλες»
Β. Λήψη Βιομετρικών Αναγνωριστικών Στοιχείων στα Αστυνομικά Τμήματα
Γ. Ενσωμάτωση μικροτσίπ τεχνολογίας RFID επί της νέας ταυτότητας-Προ-χάραξη του Χαράγματος
VI. Ψηφιακή Ταυτότητα + Ψηφιακό νόμισμα = Εκκίνηση της Δυστοπίας
VII. Η Στάση της Εκκλησίας
VIII. Συμπεράσματα
IX. Επίλογος

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Έχοντας στην σκέψη μας την προτροπή του βραβευμένου με νόμπελ λογοτεχνίας Γιώργου Σεφέρη που έχει αποθησαυριστεί στον στίχο «κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια γιατί η ψυχή μας κάνει αύριο πανιά» (από το ποίημά του «Ένας γέροντας στην ακροποταμιά»), καλούμαστε από τον ποιητή σε περιόδους μεγάλης κοινωνικής σύγχυσης και παρακμής να διατυπώνουμε με ευθύνη και καθαρότητα, λόγο όχι απαραίτητα συνοπτικό, αλλά οπωσδήποτε σαφή, τεκμηριωμένο και προπάντων έντιμο.

Η έκδοση και η κυκλοφορία των νέων ψηφιακών βιομετρικών ταυτοτήτων αναμένεται να διχάσει εκ νέου την ελληνική κοινωνία (όπως το ίδιο συνέβη κατά την πρόσφατη διαχείριση της «πανδημίας» του κορωνοϊού, όταν το κράτος επέβαλε μονομερώς υποχρεωτικά υγειονομικά μέτρα που συνάντησαν την σφοδρή αντίθεση μερίδας των Ελλήνων πολιτών) και να τροφοδοτήσει ένα νέο κύκλο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων.

Οι Έλληνες πολίτες, ευρισκόμενοι (οι περισσότεροι εξ αυτών) σε κατάσταση πνευματικής παραζάλης, εφησυχασμού και αδιαφορίας, κατευθύνονται εν είδει σιωπηλού κοπαδιού στον ψηφιακό εγκλωβισμό τουςμέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου τεχνητού διλήμματος που θα αφορά την «αναγκαία» ηλεκτρονική τους επιτήρηση, με  προσφερόμενα κρατικά ανταλλάγματα –προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η κοινωνική τους πειθάρχηση στο αφήγημα του ψηφιακού μετασχηματισμού–, την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την αποφυγή της ταλαιπωρίας στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και την πάταξη της διαφθοράς.

Η μεγάλη επιτυχία της παρελθούσας «υγειονομικής κρίσης» δεν συνίσταται μόνο στο γεγονός ότι κατόρθωσε να πείσει την συντριπτική πλειονότητα του Ελληνικού πληθυσμού να υποβληθεί σε μια fast track διαδικασία εμβολιασμού με πειραματικά και εν δυνάμει υγειοβλαπτικά-θανατηφόρα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, αλλά, την ίδια στιγμή, η «πανδημία» εργαλειοποιήθηκε ως ευκαιρία για την εξοικείωση των πολιτών με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, η «κρίση της δημόσιας υγείας» λειτούργησε ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκπαίδευση των βρεφοποιημένων πολιτών σε ένα ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου της ανθρώπινης δραστηριότητας που αποτέλεσε την βάση της εκκίνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά την περίοδο της ισχύος των υγειονομικών μέτρων, σύσσωμη η κοινωνία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) από τα νήπια και τους μαθητές μέχρι τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, κατέληξαν να αποδέχονται παθητικά ως αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε κάθε οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, την προηγούμενη καταχώριση των προσωπικών στοιχείων της ταυτότητάς τους σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων.

Τόσο οι εμβολιασμένοι πολίτες (που προσκόμιζαν το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά όσοι εξ αυτών δεν είχαν λάβει την «αναμνηστική» τρίτη δόση του εμβολίου, υποχρεώνονταν να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης δύο φορές την εβδομάδα), όσο και οι ανεμβολίαστοι (οι οποίοι προσκόμιζαν κατά περίπτωση, είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό νόσησης, είτε το αρνητικό πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου νόσησης), αμφότεροι συναίνεσαν –άλλοι υπό το κράτος του φόβου και άλλοι υπό το κράτος της εξαναγκαστικής συμμόρφωσης– στον ψηφιακό έλεγχο και στην παρακολούθησή τουςμε το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σε ανύποπτο χρόνο, σε προηγούμενο κείμενό μας που επιγραφόταν «Η εργαλειοποίηση της πανδημίας του κορωνοϊού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας»

είχαμε εγκαίρως διατυπώσει την εξής θέση:

«Η πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά πρέπει να κατανοηθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας της αντίχριστης υπερεθνικής ελίτ που αποσκοπεί στην εκ βάθρων ανατροπή της παραδοσιακής δομής και λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας των πολιτών και στην μονομερή επιβολή ενός δεσμευτικού μοντέλου ψηφιακής διακυβέρνησης που θα συρρικνώσει την κοινωνική αλληλοεπίδραση και θα υπαγάγει κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά στον απόλυτο ψηφιακό έλεγχο του Κράτους».


II. Σύντομη ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής ταυτότητας

Από το 1986 η Ελληνική Πολιτεία πασχίζει με αμείωτη ένταση –μη φειδόμενη κόπου, χρόνου και προσπαθειών– να επιβάλει ένα νέο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής/ψηφιακής ταυτοποίησης, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών στις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στην πραγματικότητα όμως, το κράτος επιχειρεί να υλοποιήσει την βαθύτερη επιδίωξή του που κατατείνει στην απόκτηση του ελέγχου της ζωής των ανθρώπων και στην χειραγώγησή τους, μέσω ενός συγκεντρωτικού συστήματος συλλογής, καταχώρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρακολούθηση των πολιτών μέσα από ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά, έστω και σε εμβρυακή μορφή, με την ψήφιση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75/11.6.1986) που όριζε τις προϋποθέσεις για την έκδοση δελτίου ταυτότητας καθιερώνοντας τον Ενιαίο Κωδικό Αριθμό Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) για κάθε Έλληνα πολίτη που σχηματιζόταν από δεκατρία (13) ψηφία και σύμβολα (καταργήθηκε αργότερα με το άρθρο 6 του Ν. 1988/1991).

Η νομοθετική εισαγωγή του Ε.Κ.Α.Μ. καταγράφεται ως η πρώτη σοβαρή απόπειρα συστηματικής αριθμοποίησης του ανθρωπίνου προσώπου, καθώς επιχειρείται η συμπερίληψη σε έναν ενιαίο κωδικό αριθμό όλων των επιμέρους κωδικών αριθμών (όπως είναι ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, εκλογικού βιβλιαρίου, ασφαλιστικού και φορολογικού μητρώου κ.λ.π.) που ταυτοποιούν τον πολίτη στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Με την καθιέρωση του ενιαίου κωδικού αριθμού καθίσταται εφικτή η διασύνδεση μεταξύ όλων των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, και επομένως κάθε κακόβουλη αρχή ή υπηρεσία αποκτά την τεχνική δυνατότητα να «φιλοτεχνεί» το προφίλ του κάθε (ανυπάκουου) πολίτη, ελέγχοντας την ροή των πάσης φύσεως πληροφοριών που τον αφορούν, γεγονός που οδηγεί αυτομάτως στον πλήρη και ολοκληρωτικό ηλεκτρονικό του φακέλωμα.

Εν συνεχεία με τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011) θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ το άρθρο 32 καθόριζε την διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του πολίτη που επιθυμούσε να κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μάλιστα ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου, κ. Γιάννης Ραγκούσης, δήλωνε από το βήμα της Βουλής ότι:

«η κάρτα αυτή δεν είναι μέσο καταχώρισης προσωπικών δεδομένων των πολιτών αλλά κλειδί στην μετά ΚΕΠ εποχή για την ηλεκτρονική μη γραφειοκρατική εξυπηρέτησήτους»

.

Επίσης στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 προστέθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11-5-2015), μεταξύ άλλων εδαφίων, και το ακόλουθο:

«Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία».


III. Σημερινά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο (τέως) Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νότης Μηταράκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, παρουσίασε τους στόχους, τις μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης ανέφερε τα εξής:

«Τον Σεπτέμβριο προχωράμε στην έκδοση νέων ταυτοτήτων για τους πολίτες, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Το πρώτο τρίμηνο του 2024, (προχωράμε) στην έκδοση των νέων διαβατηρίων».

Ακολούθως, ο τέως υπουργός, παραχωρώντας συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ στις 12-7-2023 και στους δημοσιογράφους της ενημερωτικής εκπομπής «ΣΗΜΕΡΑ», αποκάλυψε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης και κυκλοφορίας των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων.

Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής:

«Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των μηχανημάτων και της αναγκαίας κάρτας, καθώς και η νομοθετική διαδικασία, επιλύσαμε κάποια θέματα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στο Αστυνομικό Τμήμα θα υπάρχουν ειδικοί υπολογιστές, θα παίρνουν βιομετρικά και ψηφιακά υπογραφή στο τάμπλετ, η ταυτότητα δεν θα εκδίδεται στο κάθε Αστυνομικό Τμήμα, μετά από λίγες μέρες θα πηγαίνει στο ίδιο σύστημα για την έκδοση διαβατηρίων, θα εκδίδεται κεντρικά, θα αποστέλλεται πίσω με την ίδια διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς για τα διαβατήρια, και θα αποστέλλεται στα ΑΤ. Στόχος είναι να ενοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια τη διαδικασία ταυτότητας και διαβατηρίου με διάρκεια ισχύος δέκα χρόνια και για τα δύο, με μια αίτηση και ένα παράβολο 10 ευρώ για το γενικό πληθυσμό και 5 ευρώ για τους πολύτεκνους»

Βέβαια πολύ πριν από τον κ. Μηταράκη, είχε προηγηθεί το «enfant gate» (δηλ. το κακομαθημένο παιδί / το βουτυρόπαιδο / ο παραχαϊδεμένος) της Ελληνικής κυβέρνησης, δηλ. ο πρώην υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (και νυν υπουργός Παιδείας) κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μιλώντας πέρυσι στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 και στον δημοσιογράφο κ. Άρη Πορτοσάλτε, είχε προαναγγείλει την ψηφιακή εφαρμογή του Ενιαίου Αριθμού του Πολίτη, προσθέτοντας ότι θα αντικαταστήσει τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α. και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης είχε διευκρινίσει ότι:

Ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ένα μοναδικό δωδεκαψήφιο αριθμό που θα αποτελείται από τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ (Σ.Σ.: άραγε ποια θα είναι αυτά τα τρία ψηφία που δεν κατονομάζονται;) και αυτός ο αριθμός θα εγγραφεί στις νέες ταυτότητες.

Μάλιστα, ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει με έμφαση, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας για την επερχόμενη ολοκληρωτική ψηφιοποίηση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, ότι:

«Η πιο ουσιαστική ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όλα γίνονται ψηφιακά πλέον».

Με τον υπ. αριθμόν 2019/1157 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 20ής Ιουνίου 2019, καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να εκδίδουν ασφαλή ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα ταυτότητας που θα περιλαμβάνουν ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και βιομετρικά δεδομένα, για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογράφησης των εγγράφων ταυτότητας. Επίσης με τον πιο πάνω Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπεται η ενσωμάτωση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο μέσο αποθήκευσης των δελτίων ταυτότητας με σκοπό την εξακρίβωση της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του προσώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α΄ του πιο πάνω Κανονισμού ορίζεται ρητά ότι τα δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone / MRZ), παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026. Υπό το πρίσμα αυτό, μοιάζει ακατανόητη η σπουδή μιας μερίδας Ελλήνων πολιτών να αντικαταστήσουν τα παλαιά δελτία αστυνομικής ταυτότητας με νέα «παλαιού τύπου», δεδομένου ότι και τα μεν, και τα δε, εφόσον δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και δεν περιλαμβάνουν ζώνη μηχανικής ανάγνωσης, αμφότερα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026.

Επειδή επικρατεί μεγάλη παρανόηση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι αδικαιολόγητα, αναγκαζόμαστε να σημειώσουμε την ακριβή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2, εδαφ. α΄ του ως άνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, η οποία έχει ως εξής:

«Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται στο μέρος 2 του εγγράφου ICAO 9303 ή που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική MRZ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, παύουν να ισχύουν κατά τη λήξη τους ή το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2026, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη».

Επίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι νέες ταυτότητες «παλαιού τύπου» μπορούν να αξιοποιηθούν ως νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ε.Ε., καθώς δεν αποκλείεται οι αεροπορικές εταιρείες να θέσουν προσκόμματα ελεύθερης κυκλοφορίας και μετακίνησης στους Ευρωπαίους πολίτες  που δεν θα έχουν εφοδιαστεί το νέο ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, ακόμη και πριν από την εκπνοή της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι και στα νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας «παλαιού τύπου» δεν θα αναγράφεται ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), και επομένως δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (Ίδετε αναλυτικότερα την υποενότητα V.Α.)

Ως εκ τούτου αναφύεται το εξής ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως από όσους παρότρυναν βιαστικά και άκριτα τους πολίτες να προβούν στην αντικατάσταση των παλαιών δελτίων: Ποια συγκεκριμένη ωφέλεια παράγεται για εκείνους τους πολίτες που διαθέτουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, όταν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, ούτε ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε πολύ περισσότερο ως διοικητικά έγγραφα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με το ψηφιακό κράτος;

Όμως ο ίδιος ευρωπαϊκός κανονισμός θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών να αποδέχονται –με τρόπο που δεν προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος των πολιτών– για λόγους ταυτοποίησης, και μη ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως είναι η άδεια οδήγησης (Αριθμός 12 του Κειμένου των Συμπερασμάτων).

Επομένως, κατά μείζονα λόγο, και τα παλαιά δελτία αστυνομικής ταυτότητας ως κρατικά έγγραφα διατηρούν την ισχύ τους –ως νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης– και θα επέχουν έναντι των τρίτων, θέση απόδειξης της ταυτότητας του κατόχου.

Στην υπ. αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β΄ 824/17-2-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που τροποποίησε την υπ’ αριθμόν 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» καθορίζονται η μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την έκδοση και κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων.

Στην εμπρόσθια όψη του νέου δελτίου ταυτότητας –η οποία θα έχει την μορφή πιστωτικής κάρτας– θα υπάρχει ένδειξη για την ύπαρξη ενσωματωμένου τ σ ι π (chip) τεχνολογίας RFID, καθώς επίσης και η φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα αναγράφονται συμπληρωματικά και τα εξής στοιχεία: Αριθμός της ταυτότητας (Ζώνη 1), Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ιθαγένεια Ημερομηνία Γέννησης, (Ζώνη 2) Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Αρχή Έκδοσης και ο Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN-Card Access Number) (Ζώνη 3). Στο κάτω μέρος της εμπρόσθιας όψης (Ζώνη 4) θα εμφανίζεται η ψηφιακή υπογραφή του κατόχου, ενώ η φωτογραφία του προσώπου σε ψηφιακή μορφή θα αποτυπώνεται στην Ζώνη 5 του νέου δελτίου ταυτότητας.

Στην οπίσθια όψη της νέας ταυτότητας, στην Ζώνη 6, θα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος Γέννησης, Ύψος (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας) και Ομάδα Αίματος (προαιρετικά). Στο κάτω μέρος της οπίσθιας όψης θα βρίσκεται η Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone / Ζώνη 7) με το ενσωματωμένο τσιπ.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στο άρθρο 3 παρ. 4 της αρχικής, δηλαδή της υπ. αριθμόν 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (πριν επέλθει η τροποποίησή της διά της υπ’ αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 ΚΥΑ), προβλεπόταν ρητά ότι «στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Πολίτες, ιερείς και Χριστιανικά σωματεία προσέφυγαν ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της υπ. αριθμ. 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών».

Το Ανώτατο Δικαστήριο με σειρά αποφάσεών του Δ΄ Τμήματος, συνεδριάζοντας με διευρυμένη σύνθεση, απέρριψε τις αιτήσεις των προσφευγόντων που αμφισβήτησαν την σκοπιμότητα της επιλογής του συγκεκριμένου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Ωστόσο, το Σ.τ.Ε. (επταμελής σύνθεση) με την υπ’ αριθμ. 2388/2019 απόφασή του ακύρωσε μερικώς την ως άνω αναφερομένη κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που προβλέφθηκε ότι «στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», καθώς έκρινε ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν ευρύτατο περιεχόμενο, και επομένως τα στοιχεία που απαιτούνται στις εν λόγω υπηρεσίες δεν θεωρούνται κρίσιμα για την απόδειξη της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντικατέστησε την επίμαχη διάταξη (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ) χωρίς όμως να συμμορφωθεί ως όφειλε με την πιο πάνω απόφαση του Σ.τ.Ε., αλλά, πονηρά σκεπτόμενη, προχώρησε σε μια δημιουργικής ασάφειας επαναδιατύπωσή τηςμε σκοπό την παραπλάνηση των Ελλήνων πολιτών και την μελλοντική καταστρατήγησή της.

Έτσι, στην νεότερη υπ’ αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β΄ 824/17-2-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η εν λόγω διάταξη έλαβε την ακόλουθη, τελική της μορφή, με την οποία ισχύει σήμερα:

«Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ). Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

Μετά την πιο πάνω νομοτεχνική επεξεργασία και αντικατάσταση, η αυταρχική και αδυσώπητη Εξουσία επιχειρεί να «καλοπιάσει» τους πολίτες, ώστε να προσέλθουν στα αστυνομικά τμήματαρίχνοντάς τους «στάχτη στα μάτια» ότι δήθεν στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο δεν θα αποθηκεύονται στοιχεία που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Όμως, η κυβέρνηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα –οποτεδήποτε το θελήσει– να συνδέσει μελλοντικά την νέα ψηφιακή ταυτότητα –διά του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) του πολίτη– με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Συνεπώς, στο ενσωματωμένο τσιπ θα υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύεται το σύνολο των ηλεκτρονικών δεδομένων και συναλλαγών των πολιτών (μολονότι το Σ.τ.Ε έκρινε ότι η αποθήκευση των στοιχείων αυτών δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο), αποκλείοντας όσους αρνηθούν να παραλάβουν την νέα ταυτότητα, από κάθε επικοινωνία με το Ψηφιακό Δημόσιο (ίδετε αναλυτικότερα την υποενότητα V.Α.)

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του νέου εθνικού συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης που το διαφοροποιούν ουσιωδώς εν σχέσει προς το παραδοσιακό σύστημα ταυτοποίησης, εγείροντας πλήθος ερωτηματικών, αμφισβητήσεων και επιφυλάξεων στους κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, δύνανται να εντοπιστούν στις πιο κάτω προσθήκες και μεταβολές:

 • Στην ύπαρξη ενός μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number)
 • Στην λήψη βιομετρικών δεδομένων και στην ψηφιοποίηση της υπογραφής
 • Στην (άσκοπη, ενοχλητική και μη αποδεκτή) ενσωμάτωση επί της νέας ταυτότητας μικροτσίπ τεχνολογίας RFID (Ζώνη 7), στο οποίο θα περιέχονται όλα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς άρση πιθανών παρεξηγήσεων ότι δεν εναντιωνόμαστε αδιακρίτως σε κάθε τεχνολογικό επίτευγμα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, αλλά τουναντίον θεωρούμε την επιστημονική πρόοδο χρήσιμη και ωφέλιμη, στο μέτρο όμως που προάγει την ανθρώπινη γνώση και επικοινωνία, συντελεί στην διεύρυνση και διάδοση της πληροφορίας και της ενημέρωσης χωρίς να υποθάλπει την αυστηρή τυποποίηση της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς, καθιστώντας τον πολίτη, απρόσωπο-αριθμοποιημένο και άβουλο όν –εύκολη λεία– για την χειραγώγησή του από την κάθε Πονηρή Εξουσία.

Όταν, όμως, η τεχνολογική γνώση υπερβαίνει το κανονιστικό της πλαίσιο, εργαλειοποιούμενη στα χέρια της ολοκληρωτικής εξουσίας, με σκοπό την αποδυνάμωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των πολιτών, τότε καθίσταται κατάρα και εφιαλτική απειλή, ενώ οι πολίτες διατηρούν το αυτονόητο δικαίωμα της συλλογικής (αλλά και της ατομικής) νόμιμης εναντίωσης, αρνούμενοι να συμπράξουν στην διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων.

Σήμερα, η ψηφιακή ταυτότητα περιβάλλεται παγκοσμίως με την «λάμψη της μετανεωτερικότητας», καθώς εκφράζει την «ισχυρή βούληση» του κοινωνικού σώματος για την με κάθε τίμημα πρόοδο, τεχνολογική ανάπτυξη και ευμάρεια στον 21ο αιώνα.

Επομένως, κρίνεται πιθανό οι πολίτες που διαφωνούν με τον ακραίο και ολοκληρωτικό ψηφιακό κοινωνικό μετασχηματισμό, να λοιδορούνται με πολλαπλούς χαρακτηρισμούς από τα αργυρώνητα και διαπλεκόμενα Μέσα Μαζικής Επιρροής και Εξαπάτησης (ΜΜΕΕ) και τους «τηλε-ειδικούς», ως αρνητές της «ψηφιακής επανάστασης», ως «επανακάμψαντες ψεκασμένοι» από την εποχή του εμβολιασμού, που ανακάλυψαν νέο πεδίο δράσης, και τέλος ως «υπονομευτές της Μεγάλης Επανεκκίνησης».


ΙV.  Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων – Δυνατότητα Ελέγχου, Επιτήρησης και Γεωεντοπισμού

Α. Ζητήματα Ασφαλείας

Κατά την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν υφίστανται σήμερα σαφείς εγγυήσεις για την ύπαρξη ενός αδιάβλητου και απρόσβλητου συστήματος προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από άλλους παράνομους και κακόβουλους χρήστες, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και το «ασφαλέστερο» ψηφιακό σύστημα είναι ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις μαζικών κυβερνοεπιθέσεων:

 • α) Την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2022

   και η οποία έθεσε σε κίνδυνο δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και τιμολόγησης.

 • β) Την πρόσφατη μαζική κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων που σημειώθηκε στα τέλη Μαϊου 2023

  , όπου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου κυβερνοασφάλειας, κ. Μανώλης Σφακιανάκης, υποστήριξε ότι υπήρξαν σημαντικά κενά στο σύστημα ασφαλείας.

 • γ) Την σοβαρή απόπειρα παράνομης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

  .

Ακόμη, δεν αποκλείεται η περαιτέρω πώληση, μεταβίβαση και παράθεση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από εντεταλμένα άτομα «υπεράνω πάσης υποψίας» σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς (όπως τράπεζες, εταιρείες, μυστικές υπηρεσίες κ.λπ.) για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους αδιαφανείς σκοπούς, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται κάθε έννοια ασφάλειας του ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας του προσωπικού και οικογενειακού βίου.

Από το βιβλίο με τον τίτλο «Γιατί αρνούμαι να παραλάβω την “Κάρτα Πολίτη”» (Ιερό Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος 2011, Κεντρική Διάθεση, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», σελ. 56), διαβάζουμε τα εξής πάρα πολύ ανησυχητικά στοιχεία που οφείλουν να προβληματίσουν κάθε νοήμονα πολίτη, πριν συναινέσει βιαστικά και άκριτα στην αποδοχή της νέας ταυτότητας:

«Όταν hackers παραβιάζουν την ιστοσελίδα της Interpol, της Διεθνούς Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δεκέμβριος 2010), όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου υφίσταται σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις (Αύγουστος και Νοέμβριος 2010) και τίθεται offline, ενώ, παράλληλα, η ίδια η διευθύντρια της NSA της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Η.Π.Α. δηλώνει (Δεκέμβριο 2010) ότι “δεν υφίσταται πλέον η έννοια ‘ασφάλεια’ για τις βάσεις δεδομένων των Η.Π.Α.”!, μα!, τότε για ποια ασφάλεια μπορούμε να μιλάμε;…»..

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με την ιδιότητα του βουλευτή του ΛΑΟΣ, δήλωνε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας τα εξής πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα:

«Ζούμε στον αστερισμό του “wikileaks” και πιστεύετε ότι θα βρείτε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας από το Στέητ Ντηπάρτμεντ; Ασφάλεια 100% δεν υπάρχει. Εμείς ως κόμμα δεν θα δεχθούμε αυτή την κάρτα και καλούμε και τους ψηφοφόρους μας να κάνουν το ίδιο»

.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο οποίος, στις 26-11-2010, σε ερώτηση που απηύθυνε προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την ηλεκτρονική κάρτα του Πολίτη, επικαλέστηκε την ευρωπαϊκή εμπειρία, δηλώνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Στη Γερμανία, η προετοιμασία της κάρτας, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, κράτησε δέκα χρόνια με συμβόλαιο που έκανε η κυβέρνηση με εξειδικευμένη εταιρεία. Παρά την υψηλή τεχνική προετοιμασία, ομάδα χάκερς, κατάφερε με την έναρξη λειτουργίας της κάρτας να τροποποιήσει στοιχεία της και να την καταστήσει ευάλωτη, με λογισμικό που βρίσκεται δωρεάν στο διαδίκτυο»

.

Β. Δυνατότητα Ελέγχου και Επιτήρησης

Όπως μαθαίνουμε από το βιβλίο «Η Ευθύνη της Επιλογής μας» (Ιερό Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος, Εκδόσεις «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 99-100), οι τεχνικές επιθέσεων που εκδηλώνονται κατά των συστημάτων RFID, εκ των οποίων εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, αφορούν:
 • Την κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID
 • Την κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη
 • Την κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνο την ανώδυνη καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του
 • Την αντιγραφή, μεταβολή και αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές

Στην συλλογική εργασία που τιτλοφορείται «Η άρνηση της Κάρτας του Πολίτη ως Ομολογία Πίστεως» (Κεντρική διάθεση, Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών, «ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ», Ιανουάριος 2016, σελ. 22), η οποία εκδόθηκε υπό την πνευματική ευθύνη και καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Αθανασίου Αναστασίου, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, αναφέρονται άκρως σημαντικά στοιχεία σχετικά με το «έξυπνο» μικροτσίπ που θα βρίσκεται ενσωματωμένο στην νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

«Η τεχνολογία RFID είναι η πιο προηγμένη, που χρησιμοποιείται στις μέρες μας και έχει την δυνατότητα εντοπισμού του RFID τσιπ και εξ αποστάσεωςΟ κάτοχος της Κάρτας του Πολίτη θα μπορεί να εντοπίζεται, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρίσκεται, γι’ αυτό και οι ταυτότητες που χρησιμοποιούν RFID αποκαλούνται διεθνώς “ταυτότητες-καταδότες”. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι τα πιο προηγμένα RFID που χρησιμοποιούνται είναι επαναπρογραμματιζόμενα, έχουν την δυνατότητα επανεγγραφής, της προσθήκης, δηλαδή, και της αφαιρέσεως δεδομένων σε αυτά».

Ο κ. Νίκος Βασιλάκος, ειδικός σε θέματα τεχνολογίας και πρόεδρος της Internet Now-Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, μιλώντας στο Mega, στις 28-8-2023, στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου «LIVE NEWS», ενώ προσκλήθηκε για να διαφημίσει τα «προνόμια» της νέας ψηφιακής ταυτότητας, άθελά του επιβεβαίωσε την δυνατότητα της κρυφής σάρωσης του περιεχομένου της.

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί να αναγνωριστεί από μακριά και θα δίνει την δυνατότητα στην Αστυνομία να έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα», σκορπίζοντας στους τέσσερις ανέμους κάθε συκοφαντικό κυβερνητικό ισχυρισμό περί δήθεν «ψεκασμένων θεωριών συνωμοσίας»

.

Από την πιο πάνω δήλωση-καταπέλτη του ειδικού εμπειρογνώμονα-αναλυτή σαφώς προκύπτει ότι το ενσωματωμένο στην ψηφιακή ταυτότητα τσιπ τεχνολογίας RFID, θα μπορεί να «διαβαστεί» από απόσταση, όχι ασφαλώς μόνο από την Αστυνομία, αλλά και από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς που θα διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (ειδικές συσκευές ανάγνωσης), καταλύοντας κάθε έννοια προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Συνεπώς, καθίσταται φανερό ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα εργαλειοποιείται από την νεοταξίτικη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όχι, προφανώς με σκοπό την επανίδρυση του αστυνομικού κράτους της Δεξιάς, αλλά με σκοπό την δημιουργία του Ελληνικού Κλάδου ενός παγκοσμιοποιημένου συγκεντρωτικού και ολοκληρωτικού, Ψηφιακού Κράτους.

Στο άμεσο μέλλον κρίνεται πολύ πιθανό να λειτουργήσουν παντού μέσα στην κοινωνία σημεία (πύλες) ελέγχου των πολιτών, όπως π.χ. στα σούπερ μάρκετ, στα ΜΜΜ, στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες, στα γήπεδα, στα μουσεία, σε συναυλιακούς χώρους, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα κ.λπ., όπου για την είσοδο των πολιτών θα απαιτείται να σκανάρεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα με το ενσωματωμένο τσιπ τεχνολογίας RFID από το αντίστοιχο μηχάνημα (scanner) ανάγνωσης ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο θα διαβάζει τις πληροφορίες που περιέχονται στο τσιπ της νέας ταυτότητας, και επομένως θα επέρχεται η άμεση ταυτοποίηση του κατόχου και η παρακολούθηση των μετακινήσεών του. (δηλαδή, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων στα αεροδρόμια, όπου ειδικά scanners «διαβάζουν» τα διαβατήρια των επιβατών).

Με άλλα λόγια, πρόκειται να εφαρμοστεί στην κοινωνία το σύστημα της ανέπαφης πληρωμής των διοδίων (e-pass), το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία RFID, επιτρέποντας το όχημα του κατόχου να ταυτοποιείται –«διαβάζεται»–, μόνο όταν περάσει από τη ζώνη εμβέλειας του σημείου είσπραξης.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο πολίτης κάθε φορά που θα διέρχεται από τα σημεία ελέγχου (check points) τα οποία θα βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στις πόλεις, δηλαδή, με άλλα λόγια, από τις «πύλες των διοδίων του αυτοεξευτελισμού και της απανθρωποίησης», θα ταυτοποιείται από το ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης ραδιοσυχνοτήτων (καθώς θα βρίσκεται εγκατεστημένο στα πολλαπλά σημεία του προκαθορισμένου κοινωνικού ελέγχου), και επομένως η πονηρή ολοκληρωτική εξουσία θα γνωρίζει, θα επιτηρεί και θα ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου την καθημερινή δραστηριότητα και μετακίνηση του πολίτη.

Γ. Δυνατότητα Γεωεντοπισμού

Όταν ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής ότι αναμένεται τον Σεπτέμβριο η έκδοση και η κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, ορισμένοι διατύπωσαν τον ισχυρισμό ότι περιλαμβάνουν σύστημα γεωεντοπισμού.

Προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις και να κοπάσει ο κοινωνικός θόρυβος που προκλήθηκε, οι θιασώτες του νέου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης, προέβαλαν το σαθρό επιχείρημα-ερώτημα:

«Αφού και τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν σύστημα γεωεντοπισμού, επομένως γιατί ενοχλείστε;».

Πέραν του γεγονότο, ότι το σύστημα γεωεντοπισμού των κινητών τηλεφώνων υπόκειται σε απενεργοποίηση, οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του κατόχου, η επικοινωνιακή διαχείριση του όλου θέματος από το νεοταξίτικο πολιτικό και δημοσιογραφικό συρφετό, έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους των κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, ότι δηλ. η νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων, είτε κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, είτε μελλοντικά, πρόκειται να συνδεθεί με το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης και παρακολούθησης των Ελλήνων πολιτών.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την πιθανότητα, η νέα ψηφιακή ταυτότητα να διαθέτει (άγνωστη στο ευρύ κοινό) ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήματος γεωεντοπισμού. Επίσης σύμφωνα με άλλη πιθανή εκδοχή μπορεί να κατασκευαστεί μελλοντικά (ή να υφίσταται ήδη) σύστημα γεωεντοπισμού που δεν απαιτεί αναγκαστικά την ύπαρξη συγκεκριμένης μορφής ενέργειας.

To Galileo είναι ένα από τα τέσσερα συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (GNSS), το οποίο διαχειρίζεται ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Galileo παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του από τον Δεκέμβριο του 2016 με 26 δορυφόρους που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Όταν το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη, θα αποτελείται από 30 δορυφόρους, 24 ενεργούς και 6 εφεδρικούς.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Galileo είναι η παροχή ενός συστήματος εντοπισμού θέσης υψηλής ακριβείας, στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα Ευρωπαϊκά κράτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Galileo προορίζεται να παρέχει μετρήσεις οριζόντιας και κάθετης θέσης με την εκπληκτική ακρίβεια του ενός μέτρου, καθώς επίσης και καλύτερες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, εν σχέσει προς τα άλλα συστήματα εντοπισμού θέσης.

Μόλις θεσπιστεί νομοθετικά η υποχρέωση των πολιτών να φέρουν πάντοτε επάνω τους την ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων (όπως ισχύει και για τους οδηγούς να φέρουν υποχρεωτικά το δίπλωμα οδήγησης), τότε ορισμένοι πολίτες ίσως συνειδητοποιήσουν (αλλά τότε θα είναι πια πολύ αργά για δάκρυα) ότι είναι κρατούμενοι σε ένα αόρατο ψηφιακό στρατόπεδο διαρκούς παρακολούθησης και ελέγχου, στο οποίο δεν θα είναι απλά φυλακισμένοι, αλλά υπάνθρωποι σκλάβοι των πολυεθνικών τεχνολογικών κολοσσών που θα καταδυναστεύουν και θα τυραννούν την ψυχή και το μυαλό τους.

Συνεπώς, οι κάτοχοι των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων με ενσωματωμένο μικροτσίπ τεχνολογίας RFID θα εντοπίζονται με την ακρίβεια ενός μέτρου, καθώς όλες οι δραστηριότητες, μετακινήσεις και επικοινωνίες των Ευρωπαίων Πολιτών θα υπόκεινται στην άγρυπνη παρακολούθηση του «Γαλιλαίου».

Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι, ενώ ο μεγάλος Ιταλός φυσικός και αστρονόμος, στην προσπάθειά του να ανοίξει νέα μονοπάτια στην επιστημονική γνώση, αμφισβητούσε τα πάντα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητηθεί η σταθερή ροπή των μισάνθρωπων Νεοταξιτών για την άσκηση ελέγχου και βιοεξουσίας επί των λαών.


V. Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων ταυτοτήτων

Α. Η σημασία του προσωπικού και μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number) – Οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός για τους φυλάσσοντες «Πνευματικές Θερμοπύλες»
Με τον νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) εισάγεται στην έννομη τάξη ο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση, επί της οποίας θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος κατά την τρέχουσα δεκαετία.

Μια από τις σημαντικότερες «καινοτομίες» του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, είναι η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) του Πολίτη καθώς με την πληκτρολόγησή του θα «διευκολύνεται» και θα «απλοποιείται» η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων του Δημοσίου Τομέα.

Συνεπώς με το άρθρο 11 του Ν. 4727/2020 έχει ήδη θεσπιστεί ο προσωπικός αριθμός (Π.Α.) του πολίτη, ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.

Είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον ο προσωπικός αριθμός (Π.Α.) θα εξαφανίσει την χρήση οποιουδήποτε άλλου αναγνωριστικού αριθμού ταυτοποίησης και θα αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που θα χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης στην συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών του συναλλαγών με τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται δύο αριθμοί.

Ο πρώτος αριθμός που εμφανίζεται στην Ζώνη 1 της εμπρόσθιας όψης της ταυτότητας θα είναι ένας τυπικός αριθμός (πιθανώς ο κωδικός αριθμός του κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ο αριθμός της ταυτότητας), ενώ ο δεύτερος, που θα εμφανίζεται στην Ζώνη 3, θα αποτελεί τον προσωπικό και μοναδικό αριθμό (παγκόσμιας) αναγνώρισης του κατόχου (Card Access Number) που θα αντικαταστήσει, διά της απορροφήσεως, τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α., τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας, και με τον οποίο (μοναδικό αριθμό), ο πολίτης θα ταυτοποιείται και θα αναγνωρίζεται μέσα στο παγκόσμιο ολοκληρωτικό σύστημα ψηφιακών συναλλαγών.

Αυτός ο δεύτερος αριθμός, δηλ. ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αναγράφεται στην νέα ταυτότητα, θα αντικαταστήσει όλους τους υπόλοιπους αριθμούς που ταυτοποιούν μέχρι σήμερα τον πολίτη –όπως ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α., ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας–, αποτελώντας τον «αριθμό-κλειδί» για την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών με το Ψηφιακό Δημόσιο.

Κρίνεται επίσης πολύ πιθανό να επεκταθεί η χρήση του Προσωπικού Αριθμού και σε κάθε άλλη ψηφιακή συναλλαγή του πολίτη με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών φορέων.

Ο Προσωπικός και Μοναδικός Αριθμός θα επέχει στην πραγματικότητα θέση ανεξίτηλου «αριθμού-χαράγματος» αφού θα ακολουθεί τον πολίτη  εφ’ όρου ζωής και θα είναι αναντικατάστατος, ακόμη και αν δηλωθεί φθορά ή απώλεια της ψηφιακής ταυτότητας, ενώ θα απενεργοποιείται μόνο με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

Επομένως, ο πολίτης από την στιγμή εκείνη που θα παραλάβει την νέα ψηφιακή του ταυτότητα, συναινεί στην απομείωση της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, καθώς ο Άνθρωπος, πλασμένος «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού, υποβιβάζεται σε απρόσωπο, άβουλο, αριθμοποιημένο ον, υποτασσόμενος στην κοσμική δύναμη του «Θηρίου-Αριθμού».

Δηλαδή με άλλα λόγια, οι άνθρωποι οφείλουν να κατανοήσουν ότι το ψηφιακό δημόσιο δεν θα αναγνωρίζει πλέον πρόσωπα, αλλά ο πολίτης προκειμένου να έχει πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα ταυτοποιείται υποχρεωτικά και αναγκαστικά, μέσω του προσωπικού και μοναδικού του αριθμού που θα αναγράφεται στην νέα ψηφιακή βιομετρική του ταυτότητα.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών χαρακτηριστικών δεν θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως έγγραφο ταυτοποίησης του κατόχου, αλλά ο δωδεκαψήφιος προσωπικός και μοναδικός αριθμός θα αξιοποιείται επιπλέον ως «αριθμός-κλειδί» που θα διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβαση του πολίτη σε υπηρεσίες και αγαθά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς θα απαιτείται η πληκτρολόγησή του σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. για την λήψη κοινωνικών επιδομάτων, όπως π.χ των επιδομάτων μητρότητας, ανεργίας, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανηλίκου τέκνου, marketpass, εγγραφή μαθητών στο σχολείο κ.λπ.), εισάγοντας τον σύγχρονο ταλαίπωρο άνθρωπο στον επιβαλλόμενο ψηφιακό εικονικό κόσμο των οικονομικών και επαγγελματικών συναλλαγών.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο από το 23ο μέχρι το 25ο λεπτό:

Συνεπώς ο προσωπικός και μοναδικός αριθμός που θα φέρουν οι νέες ταυτότητες θα «ξεκλειδώνει» την ενιαία ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας στον κάτοχό της ελεύθερη και ανεμπόδιστη περιήγηση στο σύνολο των υπηρεσιών της ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ η ψηφιακή υπογραφή θα χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης (παρέχει δηλαδή την δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας του πολίτη) και λήψης ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Στην εποχή του απόλυτου ψηφιακού μετασχηματισμού των πάντων, όπου οι υπηρεσίες, τα αγαθά αλλά και οι άνθρωποι έχουν ψηφιοποιηθεί, κάθε πολίτης που δεν θα παραλαμβάνει και δεν θα χρησιμοποιεί την νέα ψηφιακή ταυτότητα με τον δωδεκαψήφιο μοναδικό, προσωπικό αριθμό του πολίτη, θα περιθωριοποιείται, και η ύπαρξή του θα εξαφανίζεται από τον ψηφιακό εικονικό κόσμο, ο οποίος όμως (κατ’ εφαρμογήν της ανάποδης λογικής) τείνει να επικρατήσει ως «πραγματικός».

Μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι όποιος πολίτης αρνηθεί εκ λόγων θρησκευτικής ή κοινωνικής συνειδήσεως να παραλάβει την ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων με τον νέο δωδεκαψήφιο προσωπικό και μοναδικό αριθμό που καταργεί κάθε άλλον προηγούμενο, εμμένοντας στον παραδοσιακό τρόπο ταυτοποίησής του, αυτομάτως θα αποκλείεται από κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα. Θα τεθεί στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης.

Παράλληλα δεν θα έχει πρόσβαση σε υγειονομικές δομές και φάρμακα, αφού και για την ενεργοποίηση του συστήματος της άυλης συνταγογράφησης θα απαιτείται η πληκτρολόγηση του «έξυπνου» δωδεκαψήφιου προσωπικού αριθμού.

Οι πολίτες που έχουν ταχθεί να φυλάξουν «Πνευματικές» Θερμοπύλεςαρνούμενοι να παραλάβουν την βιομετρική ταυτότητα της ψηφιακής σκλαβιάςθα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν σκληρό, απάνθρωπο και αδιανόητο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό, που όμοιός του δεν έχει καταγραφεί στις δέλτους της Ανθρώπινης Ιστορίας, αλλά έχει επισημανθεί πριν από δύο χιλιάδες χρόνια από τον Ευαγγελιστή Ιωάννηπροετοιμάζοντας για το «καμίνι των θλίψεων», όσους αρνηθούν να προσκυνήσουν τον αντίχριστο αλλά και κάθε αντίχριστο σύστημα δαιμονικής διακυβέρνησης.

Υπογραμμίζουμε ότι η υποχρεωτική και σκόπιμη ενσωμάτωση σε έναν προσωπικό μοναδικό αριθμό όλων των επιμέρους αριθμών ταυτοποίησης, συνιστά ατράνταχτη απόδειξη για την είσοδο της Ανθρωπότητας στην προκεχωρημένη φάση των Εσχάτων και Αποκαλυπτικών Χρόνων.

Παραδίδουμε την γραφίδα μας στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, Ευαγγελιστή της Αγάπης και συγγραφέα της Θεόπνευστης Αποκάλυψης ο οποίος στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 16-17 αναφέρει με απόλυτη ευκρίνεια και καθαρότητα τα εξής:

«Καὶ (ενν.: το Θηρίον) ποιεῖ πάντας (δηλαδή επιβάλλει σε όλους), τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς (δηλαδή να δεχθούν στον εαυτό τους) χ ά ρ α γ μ α (δηλαδή σφραγίδα πλήρους υποτέλειας και υποταγής στον Αντίχριστο) ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χ ά ρ α γ μ α, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (για την θέση ότι ο εργασιακός και κοινωνικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στους ανεμβολίαστους πολίτες «παραπέμπει έντονα στην μητέρα όλων των αποκλεισμών, στον αρχετυπικό κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό που θα επιβληθεί από τον Αντίχριστο» βλ. Κ. Βαθιώτη, Από την τρομοκρατία στην πανδημία. Υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού, Τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση, Αλφειός, Αθήνα 2023, σελ. 364).

Κατά την διαχείριση της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, η ολοκληρωτική κρατική εξουσία επέβαλε στους υγειονομικούς υπαλλήλους τον παράνομο και αντισυνταγματικό εμβολιασμό τους που συνοδευόταν –σε περίπτωση μη συμμόρφωσης– από την κύρωση της αναστολής εργασίας. Eπιπλέον, επιχειρούσε να εξαναγκάσει όλους τους υπόλοιπους πολίτες να εμβολιασθούν, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού τους, αφού όποιοι παρέμεναν ανεμβόλιαστοι δεν είχαν πρόσβαση σε εστιατόρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, η ίδια αυταρχική, ανάλγητη και σατανική εξουσία θα επιβάλει έμμεσα σε όλους τους πολίτες το ψηφιακό σύστημα ταυτοποίησης βιομετρικών δεδομένων, που θα συνοδεύεται όχι από την κύρωση, αλλά από την υποκρυπτόμενη απειλή του υγειονομικού αποκλεισμού, αφού όσοι πολίτες αρνηθούν να παραλάβουν την νέα ψηφιακή ταυτότητα (που θα έχει απορροφήσει τον Α.Μ.Κ.Α.) θα στερούνται αυτοδικαίως της δυνατότητας πρόσβασης στις ιατρονοσηλευτικές δομές και υπηρεσίες.

Εξυπακούεται ότι ο υγειονομικός αποκλεισμός θα αποτελέσει την πιο βάναυση μορφή αποκλεισμού εν σχέσει προς την οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικού ή επαγγελματικού αποκλεισμού, αφού η άρνηση παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε πολίτες που δεν θα είναι εφοδιασμενοι με την νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων θα καταγραφεί ως το «επικαιροποιημένο» Μαρτύριο του 21ου αιώνα, ισοδύναμο με το μαρτύριο των Χριστιανών των τριών πρώτων αιώνων, οι δε πιστοί, οι οποίοι θα απορριφθούν από το ψηφιοποιημένο σύστημα υγείας, θα καταταγούν στην Χορεία των Μαρτύρων-Ομολογητών!

Επομένως, για να κάμψει το φρόνημα των ελεύθερων πολιτών, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ως μοχλό πίεσης τον πιθανό αποκλεισμό τους από τις υπηρεσίες υγείας, με σκοπό να τους εξαναγκάσει να θυσιάσουν στον βωμό της πρόσκαιρης ανάγκης της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, τα δύο διαχρονικά και αναλλοίωτα δομικά συστατικά της Ανθρώπινης Ύπαρξης, δηλ. την προσωπική Ελευθερία και Αξιοπρέπεια.

Αντιθέτως, για την συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, δεν αιωρείται καμία αμφιβολία για το τι τελικώς θα πράξουν, αφού και μόνο ο υπαινιγμός ότι θα στερηθούν των ιατρικών υπηρεσιών θα λειτουργήσει καταλυτικά για την άμεση κοινωνική τους συμμόρφωση στο απάνθρωπο σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης, αφού κατά την προηγούμενη τριετία αφομοίωσαν το θεμελιώδες νεοταξίτικο δόγμα «πάνω από όλα η υγεία».

Β. Λήψη βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα αστυνομικά τμήματα

Με την αλματώδη πρόοδο της ψηφιακής τεχνολογίας, το κράτος αποκτά σήμερα την μοναδική δυνατότητα να ταυτοποιεί (ή καλύτερα να μαρκάρει) τους προβατοποιημένους πολίτες τουμέσω των εξελιγμένων μεθόδων βιομετρικής αναγνώρισης, όπως είναι η ψηφιοποίηση της μορφής του προσώπου, τα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, η ψηφιοποίηση της φωνής, η ιριδοσκόπηση, η ανάγνωση της παλάμης του χεριού και τα βιομετρικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δελτίων ταυτότητας.

Ο τέως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Νότης Μηταράκης προανήγγειλε ότι στα αστυνομικά τμήματα θα λειτουργούν ειδικοί υπολογιστές, στους οποίους θα καταχωρίζονται τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, ενώ δείγμα ψηφιακής υπογραφής θα σημειώνεται στο τάμπλετ.

Εκ του θεσμικού πλαισίου ήδη γνωρίζουμε (άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 20ής Ιουνίου 2019) ότι τα βιομετρικά δεδομένα θα περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση της εικόνας του προσώπου και την λήψη δύο ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα αποθηκεύονται στο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης των νέων δελτίων ταυτότητας.

Όμως, κατά το στάδιο υλοποίησης του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, υφίσταται η εφιαλτική πιθανότητα συμπερίληψης περισσοτέρων βιομετρικών στοιχείων στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης.

Ειδικότερα από την συνδυαστική εφαρμογή του αριθμού 25 του Κειμένου των Συμπερασμάτων και του άρθρου 14 του πιο πάνω Κανονισμού προβλέπεται η ανάθεση της εκτελεστικής εξουσίας στην αρμόδια επιτροπή να θεσπίζει πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων προτύπων που συνδέονται με τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής που θα αφορούν τα πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα παραμένουν απόρρητες και δεν θα δημοσιεύονται.

Επομένως, στο αστυνομικό τμήμα κρίνεται πολύ πιθανό να μην λαμβάνονται μόνο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά να συγκεντρώνονται (εν αγνοία των πολιτών) και πρόσθετα μοναδικά βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, από το σύνολο των οποίων θα δημιουργείται το πλήρες βιομετρικό προφίλ του πολίτη, το οποίο μπορεί να συναπαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:

 • Ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα
 • Ψηφιοποίηση της μορφής του προσώπου
 • Βιομετρικός έλεγχος του οφθαλμού, δηλαδή φωτογράφηση και ψηφιοποίηση της ίριδος του οφθαλμού
 • Ψηφιοποίηση της φωνής
 • Ψηφιοποίηση της υπογραφής
 • Ηλεκτρονική Παλαμοσκόπηση, δηλαδή λήψη ψηφιακού αποτυπώματος της παλάμης του ενός ή και των δύο χεριών

Όλα τα παραπάνω βιομετρικά στοιχεία θα αξιοποιούνται για την ταυτοποίηση του κατόχου, ενώ θα βρίσκονται αποθηκευμένα και «ασφαλή» στο «πανέξυπνο» τσιπ επί της νέας ψηφιακής ταυτότητας.

Μόλις ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης των νέων ταυτοτήτων, κηρύσσοντας τον αμείλικτο πόλεμο κατά του «αόρατου εχθρού» της γραφειοκρατίας, ίσως προκληθεί ένα πρωτόγνωρο κύμα «ψηφιακής πανδημίας», όπου χιλιάδες άνθρωποι θα σπεύσουν μαζικά στα αστυνομικά τμήματα της επικράτειας, προκειμένου να βιώσουν την ασύλληπτη εμπειρία της καταγραφής των βιομετρικών τους δεδομένων, ενώ την ίδια στιγμή μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, θα αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την σχετική αίτηση αντικατάστασης του παλαιού αστυνομικού δελτίου που θα πιστοποιεί την βούλησή τους να μεταλλαχθούν σε «ψηφιακούς πολίτες».

Κρίνεται πολύ πιθανό τα αστυνομικά τμήματα να ζηλώσουν την δόξα των εμβολιαστικών κέντρων, καθώς οι πολίτες θα συρρέουν οικειοθελώς παρέχοντας στα «άλαλα και στα μπάλαλα» (κατά την προφητική ρήση του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού, σύμφωνα με την οποία «Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα», εννοώντας τα άψυχα μηχανήματα των τεχνολογικών εφευρέσεων, και εν προκειμένω τους ειδικούς υπολογιστές) την δυνατότητα να συνθέτουν το βιομετρικό τους προφίλ, έχοντας πειστεί από τον πρωθυπουργό τους ότι συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού κράτους.

Πριν από δύο χρόνια ήταν οι ίδιοι πολίτες που απαθανάτιζαν την στιγμή του εμβολιασμού τους, προσφέροντας στους υγειονομικούς υπαλλήλους το μπράτσο τους για να λάβουν το πολυπόθητο «τσίμπημα» της εμβολιαστικής βελόνας, πειθόμενοι και τότε στα μεγάλα λόγια του νυν πρωθυπουργού, ο οποίος τους προέτρεπε με αλλεπάλληλα διαγγέλματα να συμμετέχουν με ηρωικό φρόνημα στην κοινή συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη του «τείχους ανοσίας»!

Οι συντάκτες μιας άκρως ενδιαφέρουσας έκθεσης του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παγκόσμιας Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναφορικά με τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, προειδοποίησαν για «σοβαρές και δυνητικά μη αναστρέψιμες» παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην εκατό σελίδων έκθεση με τον τίτλο «Στρώνοντας τον δρόμο προς την κόλαση;», οι συντάκτες της καταγράφουν την αγωνία τους για την σοβαρή απειλή που διαγράφεται από την παγκόσμια επιβολή ενός συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Τα εθνικά συστήματα ψηφιακής ταυτοποίησης με βιομετρικά στοιχεία (συστήματα ψηφιακής ταυτότητας) παρουσιάζονται ως η δημόσια υποδομή του ψηφιακού μέλλοντος. Ωστόσο, αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες, καθώς έχουν συνδεθεί με σοβαρές και μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια σειρά από χώρες σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κοινωνικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα»

.

Η Veronica Arroyo, συνεργάτης Πολιτικής Λατινικής Αμερικής στην Access Now δήλωσε τα εξής:

«Προτού οι κυβερνήσεις αγοράσουν και διαδώσουν την αφήγηση των εξαιρετικά επιτυχημένων προγραμμάτων Big ID, πρέπει να αναρωτηθούν “Why ID;”».

Και προσέθεσε:

«Οι αποδείξεις συσσωρεύονται ότι αυτά τα συστήματα Big ID είναι μια κακή ιδέα. Δημιουργούν δομές για την επιτήρηση, την διάκριση και την απανθρωποίηση κάθε ατόμου στις βάσεις δεδομένων τους – αυτός είναι ένας κόσμος που πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στην Δημιουργία» (ίδετε σχετικώς τον πιο πάνω σύνδεσμο υπό τον τίτλο «συστήματα ψηφιακής ταυτότητας»).

Την στιγμή, επομένως, κατά την οποία θα συντελείται –πάντοτε με την συναίνεση των πολιτών– το μεγαλύτερο ψηφιακό φακέλωμα στην Ιστορία της Ανθρωπότηταςοι σατανικοί και διαταραγμένοι νόες της δαιμονοκίνητης υπερεθνικής ελίτ θα καμαρώνουν για τα λαμπρά επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας που συμβάλλουν στην «εμβάθυνση της δημοκρατίας» και στην «κοινωνική ευημερία», υποστηρίζοντας ότι κάθε πολίτης, ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της Ελληνικής επικράτειας, θα μπορεί μέσω του υπολογιστή του ή του κινητού τηλεφώνου, πληκτρολογώντας τον προσωπικό δωδεκαψήφιο αριθμό, να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται με όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου!

Ενώ θα επικρατεί κλίμα κοινωνικής ευφορίας για τα «ανεπανάληπτα αποτελέσματα» της ψηφιακής προόδου, θα επιχειρηθεί να συγκαλυφθεί η σκοτεινή και αθέατη πλευρά του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς η μαζική και ανεξέλεγκτη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι ικανή να οδηγήσει σε επικίνδυνες μορφές βιομετρικού αποκλεισμού, κοινωνικών διακρίσεων αλλά και χακαρίσματος των προσωπικών δεδομένων και εν γένει αποδυνάμωσης των ατομικών δικαιωμάτων, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός αδυσώπητου και απάνθρωπου συστήματος παγκόσμιου ψηφιακού ολοκληρωτισμού.


Γ. Ενσωμάτωση μικροτσίπ τεχνολογίας RFID επί της νέας ταυτότητας – Προ-χάραξη του Χαράγματος

Οι συντάκτες του προαναφερθέντος εξαιρετικού βιβλίου με τον τίτλο «Γιατί αρνούμαι να παραλάβω την “Κάρτα Πολίτη”» καταγράφουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία εν σχέσει προς την λειτουργία και την χρήση του μικροτσίπ τεχνολογίας RFID που θα φέρουν οι νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής:

«Στην Κάρτα του Πολίτη (ΚΠ) βρίσκεται ενσωματωμένο επαναπρογραμματιζόμενο (όπου δηλαδή γράφονται, σβήνονται και ξαναγράφονται πληροφορίες) μικροτσίπ που περιέχει εξειδικευμένα ολοκληρωμένα μικροκυκλώματα υψηλής κλίμακος VLSI (Very Large Scale Intergration) και δύναται να λειτουργεί με την τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification δηλ. «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Το μικροτσίπ αυτό, μέσω των πομποδεκτών RFID, θα δέχεται και θα στέλνει πληροφορίες ασύρματα, χωρίς την χρήση μπαταρίας.

Οι πομποδέκτες RFID είναι μικροσκοπικές συσκευές (tags-ετικέτες) που ενεργοποιούνται από τα σήματα που δέχονται. Όταν τίθενται σε λειτουργία, δέχονται σήματα τα οποία επεξεργάζονται, επανακωδικοποιούν και αποστέλλουν πίσω στην πηγή των σημάτων αυτών. Το σύστημα  RFID προσφέρει στους χρήστες του αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του παλαιού συστήματος γραμμωτού κώδικα (bar code) που ήλθε να αντικαταστήσει, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των στοιχείων του εγγράφου από μεγάλη απόσταση χωρίς να απαιτείται φυσική ή οπτική επαφή, παρέχει στον κατασκευαστή της κάρτας την δυνατότητα εγγραφής ενός πλήθους δεδομένων που δεν είναι απαραιτήτως ορατά από το ανθρώπινο μάτι, καθώς και την δυνατότητα προγραμματισμού εξ αποστάσεως.

Επειδή το περιεχόμενο της ταινίας (tag) RFID της ΚΠ μπορεί να είναι προσβάσιμο –άρα και αλλοιώσιμο– από τρίτους αναγνώστες (readers), χωρίς ο πολίτης να το γνωρίζει, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων του. Οι τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί κατά συστημάτων RFID,  έχουν ως αποτέλεσμα το να ανακύπτουν ζητήματα ιδιωτικότητος των προσωπικών δεδομένων, ασφαλείας, λαθροακροάσεωςψηφιακής ενοχοποιήσεως και ηλεκτρονικού εγκλήματος». (Γιατί αρνούμαι να παραλάβω την «Κάρτα Πολίτη», ό.π., σελ. 38-39).

Αναφέραμε πιο πάνω ότι ο προσωπικός αριθμός (Π.Α.) του Πολίτη, ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, θα αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, ενώ ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ένα μοναδικό δωδεκαψήφιο αριθμό που θα αποτελείται από τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ, χωρίς να δίνει επαρκείς πληροφορίες και χωρίς να κατονομάζει ποια θα είναι αυτά τα τρία ψηφία που θα τεθούν μπροστά από τον Α.Φ.Μ., εγείροντας σοβαρές και εύλογες υποψίες για την χρήση του δυσώνυμου αριθμού 666 στις νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Από το βιβλίο του Dwight L. Kinman «Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Δικτάτορας» (εκδόσεις «Στερέωμα» 1998, σελ. 275, 280, 281, 290 και 291) πληροφορούμαστε τα εξής συγκλονιστικά στοιχεία:

«Ο Lary Gosshorn (Λάρυ Γκόσχορν) είναι ένας από αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ρομποτικής μηχανικής. Η εταιρεία του λέγεται Robotics International (Διεθνής Ρομποτική). Αυτός ο άνθρωπος είναι ιδιοφυία στα κομπιούτερ και ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο πρόγραμμα SWIFT (Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunication-Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Οικονομικής Τηλεπικοινωνίας). Στόχος της είναι η σύνδεση όλων των αστυνομικών και των οικονομικών υπηρεσιών του κόσμου της Ευρώπης με τον θηριώδη ηλεκτρονικό υπερ-υπολογιστή».

Ο Λάρυ Γκόσχορν συνεχίζει:

«Όλοι πακετάρουν και προωθούν –σαν τάχα επιστημονικές επιτεύξεις– τα Σατανικής έμπνευσης συστήματα και μεθόδους σε νέα μορφή, που αποσκοπούν στην εξαπάτηση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Θεός γνωρίζει τα σχέδια τους από καταβολής κόσμου. Στους πεπλανημένους εγκεφάλους τους έχουν εκκολάψει τα ίδια τα σχέδια που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός κατά τους έσχατους καιρούς για τη σωτηρία εκατομμυρίων ψυχών».

«Ο γιγάντιος υπερ-υπολογιστής όλου του κόσμου βρίσκεται εγκατεστημένος στο Λουξεμβούργο, λίγο πιο έξω από τις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, οι Βρυξέλλες είναι η οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου. Ο υπερ-υπολογιστής αυτός επονομάζεται σήμερα το «Θηρίο». Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι οι τραπεζικοί διευθυντές της Τράπεζας της Αμερικής έχουν πρόσφατα ενημερωθεί για το ότι όλες οι συναλλαγές θα περνούν πρώτα από τον υπερ-υπολογιστή της Ευρώπης που ονομάζεται το Θηρίο».

Επίσης ο Λάρυ Γκόσχορν τονίζει με έμφαση:

«Αν έχετε τώρα πιστωτική κάρτα και την βάλετε σε οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή είσπραξης, σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσμου, θα σας συνέδεε αυτόματα με τον υπερ-υπολογιστή της Ευρώπης και τα πρώτα τρία ψηφία που θα ενεργοποιήσουν την κάρτα σας θα είναι ο αριθμός 666. Παρακαλώ μην τρέξετε να ρωτήσετε τον τραπεζίτη σας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πλήρη άγνοια».

Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εμμανουήλ Καλύβα «Αντιρρήσεις για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες» (Αθήνα 2000, σελ. 35) διαβάζουμε την πάντοτε επίκαιρη θέση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου επί του συγκεκριμένου θέματος, ο οποίος μιλούσε ανοικτά «περί του φόβου καθιερώσεως του νέου τύπου ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μελλουσών να εισάγονται προς ανάγνωση εις τους ηλεκτρονικούς υπολογιστάς με τον δυσώνυμον αριθμόν 666».

Στις 13 Ιουνίου 2022 εγκαινιάστηκε στο Kajaani της Φινλανδίας ο LUMI, ο ισχυρότερος υπερ-υπολογιστής της Ευρώπης. Όπως πληροφορούμαστε από το δελτίο τύπου ο υπερ-υπολογιστής θα χρησιμοποιείται για την κατανόηση περίπλοκων φαινομένων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής τεχνολογίας.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούσα περιχαρής για το μεγάλο επίτευγμα της ευρωπαϊκής καινοτομίας, δήλωνε τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ευρώπης. Ο LUMI είναι πλέον ο ταχύτερος και πιο ενεργειακά αποδοτικός υπερ-υπολογιστής στην Ευρώπη και ένας από τους ισχυρότερους στον κόσμο. Χάρη στην τεράστια υπολογιστική του ικανότητα, ο LUMI θα επιτρέψει επιστημονικές ανακαλύψεις, για παράδειγμα στην ιατρική και την έρευνα για το κλίμα, με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Αυτό θα μπορούσε να αφορά την ανάπτυξη εμβολίων, τη διάγνωση του καρκίνου ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για ένα σπουδαίο παράδειγμα των τεράστιων δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ζωής μας»

.

Την ίδια στιγμή πέντε νέοι υπερ-υπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα

.

Επίσης και ο όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, με πολλή σοφία, φόβο Θεού και αίσθημα πνευματικής ευθύνης και διάκρισης, είχε αναφερθεί στην ύπαρξη του υπερ-υπολογιστή στις Βρυξέλλες, λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά τα εξής:

«Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη την ζωή τους, τι λένε, τι κάνουν, όλα. Βλέπεις τι δικτατορία σκέφθηκε ο διάβολος! Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666, όπου στεγάζουν το κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους-έξι δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί! Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν, γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε, γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε την δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα» (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματική Αφύπνιση», Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Β΄ Έκδοση 2000, σελ. 182-183).

Συνεπώς, η υφιστάμενη μαθηματική πιθανότητα της ψηφιακής αποτυπώσεως (έστω και με τρόπο μη ορατό στους κατόχους των ταυτοτήτων) του δυσώνυμου αριθμού 666, συνιστά, αφενός μεν, σαφές προδρομικό στοιχείο της εμφάνισης του «υιού της απωλείας» και, αφετέρου, παραβιάζει κατάφωρα την θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Ελλήνων πολιτών.

Επομένως, δικαιολογημένα διατυπώνουμε τον ισχυρισμό ότι η παραλαβή των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων βιομετρικών δεδομένων θα έχει βαρύτατες πνευματικές και δυνητικά μη αναστρέψιμες συνέπειεςδεδομένου ότι αποτελεί Προ-χάραξη του Χαράγματος του Αντιχρίστου, αφού η αποδοχή της θα εξασφαλίσει στον κάτοχό της πλήρη και απόλυτη ελευθερία οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συναλλαγών με το ψηφιακό συγκεντρωτικό κράτος, ενώ η άρνηση παραλαβής της θα σηματοδοτήσει τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των πολιτών από κάθε προσωπική, οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Δεν χωρεί, λοιπόν, καμία αμφιβολία ότι, ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα χρήσης του βλάσφημου αριθμού 666 στις νέες ψηφιακές ταυτότητες, αποτελεί σαφή προ-τύπωση του χαράγματος στο χέρι ή στο μέτωπο, και επομένως προ-χάραγμα.

Προς αποφυγή κάθε πνευματικής συγχύσεως, οφείλουμε προκαταβολικά να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ασφαλώς και δεν υπάρχουν πολλών ειδών χαράγματα, τα οποία να διακρίνονται σε προ-χάραγμα / χάραγμα / μετα-χάραγμα.

Ο γράφων, υιοθετώντας την έκφραση «Προ-χάραξη του Χαράγματος» ή την ισοδύναμή της «εισαγωγή του σφραγίσματος», επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να κατανοήσουν ότι η αποδοχή των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων βιομετρικών δεδομένων ενσωματώνει την αντίθεη προσπάθεια των Νεοταξιτών κυβερνώντων να ακυρώσουν την πνευματική ελευθερία των πιστών, μολύνοντας τους με την σφραγίδα του αντιχρίστου.

Όπως η προ-τύπωση του σημείου του Σταυρού καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και προ της Σταυρώσεως του Χριστού μας στον Γολγοθά, κατ’ ανάλογο τρόπο σημειώνεται η προ-χάραξη του χαράγματος 666 και προ της εμφανίσεως του αντιχρίστου.

Ως εκ τούτου, ως «προ-χάραξη του Χαράγματος» νοείται η προδρομική εκείνη κατάσταση που προετοιμάζει και προειδοποιεί την εκπεσούσα και αμετανόητη ανθρωπότητα για την μελλοντική (και ενδεχομένως επικείμενη) εμφάνιση του αντιχρίστου, ενώ η άμεση χάραξη στο χέρι ή στο μέτωπο θα υλοποιηθεί επί της ελεύσεως και δημόσιας παρουσίας του Ανόμου στην γη.

Ίσως μερικοί εκ των πολιτών υποστηρίξουν την άποψη ότι, εάν η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος, διαβεβαιώσουν τον Ελληνικό λαό ότι οι νέες ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σαν κωδικό αριθμό αναγνώσεώς τους τον απαράδεκτο αριθμό 666, τότε αίρεται κάθε εμπόδιο για την παραλαβή τους.

Όμως, ποιος μπορεί να αποκλείσει εκ των προτέρων την πιθανότητα να τεθεί ο αριθμός 666, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον και εν αγνοία των πολιτών, όταν η ψηφιακή ταυτότητα θα έχει ήδη παραληφθεί και θα χρησιμοποιείται;

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Κάθε εχέφρων και νουνεχής πολίτης έχει παύσει προ πολλού να εμπιστεύεται την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και να θεωρεί ως πολιτικά αξιόπιστες και αληθινές τις δηλώσεις του ιδίου και των υπουργών του, διατηρώντας στην μνήμη του τις καταστρεπτικές συνέπειες της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης.

Ο Ελληνικός λαός θα ενθυμείται πάντοτε ότι ο κ. Μητσοτάκης εγκαθίδρυσε ένα από σκληρότερα και αυταρχικότερα καθεστώτα υγειονομικής δικτατορίας σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο οδήγησε στην αποδυνάμωση των συνταγματικών δικαιωμάτων, στην διάχυση του φόβου και στον μαζικό και ανηλεή εμβολιασμό της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών. Την ίδια στιγμή, σήμερα, θρηνούμε χιλιάδες απροσδόκητους θανάτους και καταγράφεται μια αξιοσημείωτη (και προφανώς όχι αδικαιολόγητη) επιδείνωση της καταστάσεως υγείας μεταξύ των εμβολιασμένων πολιτών.

Επομένως, διερωτώμαι:

Είναι ποτέ δυνατόν να δώσουμε πίστη στα λόγια όσων έχουν κατ’ επανάληψη πληγώσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, υπονομεύοντας την προσωπική τους υγεία;

Αλλά, ακόμη και αν η νέα ψηφιακή ταυτότητα δεν φέρει την σφραγίδα του «βδελύγματος της ερημώσεως» (Κατά Ματθαίον, Κεφ. 24 [ΚΔ], στίχος 15), οφείλουμε να αρνηθούμε και πάλι –με κάθε κόστος και τίμημα– να την παραλάβουμεεπειδή εργαλειοποιείται από την σατανική υπερεθνική ελίτ, με σκοπό τον ψηφιακό έλεγχο και την επιτήρηση των λαών, προετοιμάζοντάς τους για την αφόρητη σκλαβιά της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα συνθλίψει το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε επίρρωση της πιο πάνω θέσης, επικαλούμαστε την ορθή τοποθέτηση του Αρχιμανδρίτη Αθανασίου Αναστασίου, ο οποίος πολύ εύστοχα σημειώνει τα εξής:

«Και με την χρήση οποιουδήποτε άλλου αριθμού, πέραν του 666, αρνούμαστε την παραλαβή της κάρτας ή ταυτότητας, γιατί μας εισάγει σ’ ένα καθεστώς ανελεύθερο, απάνθρωπο, αυταρχικό, αντιδημοκρατικό και ολοκληρωτικό. Μας δεσμεύει σ’ ένα πανίσχυρο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα εξουσίας και ελέγχου και μας οδηγεί πολιτικά και πνευματικά αιχμαλώτους στα δεσμά μιας ηλεκτρονικής δικτατορίας, που απομειώνει το πρόσωπο και επιφέρει την αριθμοποίησή του. Ο ανθρώπινος παράγοντας περιορίζεται, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει μόνον αριθμούς και στοιχεία. Παύουμε, δηλαδή, να είμαστε προσωπικότητες με ελεύθερη βούληση και δράση και γινόμαστε αντικείμενα πληροφοριών και όργανα ελέγχου, εντολών και απαγορεύσεων» (Η άρνηση της Κάρτας του Πολίτη ως Ομολογία Πίστεως, ό.π., σελ. 7).


VI. Ψηφιακή Ταυτότητα + Ψηφιακό νόμισμα  = Εκκίνηση της Δυστοπίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει ότι, εντός του 2023, αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τον χρόνο έναρξης κυκλοφορίαςτου ψηφιακού ευρώ. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στις 26 Οκτωβρίου ε.ε. θα συνεδριάσει στην Αθήνα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει την ιστορική απόφαση για τον χρόνο εισαγωγής του ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος στην ευρωζώνη

.

Παρατηρούμε ότι η πόλη της Αθήνας βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του νεοταξίτικου σχεδιασμού, καθώς επιχειρείται η επικίνδυνη μετάλλαξή της από πόλη-λίκνο του δυτικού πολιτισμού σε «πόλη-φάντασμα» των δημοκρατικών ελευθεριών που θα παρασύρει τους Ευρωπαϊκούς λαούς σε ένα νέο νομισματικό και οικονομικό σύστημα συναλλαγών, το οποίο θα αποκλείει την χρήση των μετρητών και θα στηρίζεται αποκλειστικά στα «έξυπνα» ψηφιακά μέσα πληρωμών (κάρτα, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή), εισάγοντας την ανθρωπότητα στην εφιαλτική αχρήματη οικονομία και κοινωνία.

Το Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας (Central Bank Digital Currency – CBDC) αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025 (χωρίς να αποκλείεται και νωρίτερα) και θα έχει την μορφή «ψηφιακού πορτοφολιού» (digital wallet), στο οποίο οι πολίτες θα μεταφέρουν τα χρήματά τους από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με σκοπό την απλουστευμένη διεκπεραίωση των οικονομικών τους συναλλαγών.

Το κυρίαρχο νεοταξίτικο αφήγημα για την προώθηση του CBDC θα περιλαμβάνει το μηδενικό κόστος της χρήσης του, την αμεσότητα, την απλούστευση και την ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών, ενώ όπως πάντα η παγκόσμια ολιγαρχική ελίτ θα αποκρύψει τις πραγματικές και σκοτεινές προθέσεις της πίσω από όμορφα αλλά ψεύτικα λόγια, καθώς θα επιχειρήσει μέσω του Ψηφιακού Νομίσματος των Κεντρικών Τραπεζών να αποκτήσει τον πλήρη και αποτελεσματικό οικονομικό έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Από τον Edward Snowden (πρώην υπάλληλος της NSA) πληροφορούμαστε τα εξής εκπληκτικά στοιχεία σχετικά με την λειτουργία και την σκοπιμότητα των ψηφιακών νομισμάτων:

«Τα CBDC είναι ουσιαστικά το αντίστροφο του κρυπτονομίσματος ή τουλάχιστον των βασικών θεμελιωδών αρχών και πρωτοκόλλων του κρυπτονομίσματος. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως ένα κρυπτοφασιστικό νόμισματο οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεί ουσιαστικά την ιδιοκτησία από τους κατόχους και να εγκαθιστά το κράτος μεσάζοντα κάθε συναλλαγής». Εν συντομία, τα CBDCs θα μπορέσουν να αποτελέσουν την δραστικότερη αλλαγή του  τρόπου λειτουργίας του χρήματος στην ανθρώπινη ιστορία, και όχι προς το συμφέρον των πολιτών»

.

Μια «ξαφνική» πανδημία, η οποία όμως δεν θα ενσκήψει στον χώρο της υγείας αλλά στο κυβερνοχώρο («cyber pandemic») σε συνδυασμό με την αποσταθεροποίηση του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ελεγχόμενη κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος εφοδιασμού τροφίμων θα φέρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια πολλαπλή κρίση ανεξέλεγκτων διαστάσεων.

Ήδη το 2021, το Ισραήλ σε συνεργασία με άλλες δέκα χώρες πραγματοποίησε προσομοίωση μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημαπου προκάλεσε (σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης) χάος στις παγκόσμιες αγορές και μαζικό bank run από τους καταθέτες. Μεταξύ των συμμετεχόντων αναλύθηκαν πολυμερείς πολιτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης, ενώ δόθηκε έμφαση στην συντονισμένη αποσύνδεση των κρατών από τα κύρια νομίσματα

.

Κρίνεται πολύ πιθανό, η άρχουσα υπερεθνική ελίτ να σχεδιάζει την πρόκληση ενός παγκόσμιου γεγονότος που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια περίοδο ελεγχόμενης οικονομικής και κοινωνικής αταξίας και κατάρρευσης, μέσω της οποίας θα επιβληθεί στους αποσβολωμένους πολίτες το ψηφιακό εικονικό νόμισμα, ως το μοναδικό αποδεκτό μέσο συναλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι άνθρωποι, τρομοκρατημένοι από την πρωτοφανή έλλειψη επισιτιστικών και οικονομικών πόρων, θα απαιτήσουν την συγκρότηση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης τεχνοκρατών (δηλαδή ειδικών), η οποία δεν θα επιβληθεί στην ανθρωπότητα, αλλά θα εμφανιστεί ως καθολικό αίτημα των πολιτών για την διάσωση της ανθρωπότητας!

Οι δύσμοιροι πολίτες δεν θα μπορούν να αντιληφθούν ότι ακουσίως θα μεταβληθούν σε όργανα υλοποίησης του νεοταξίτικου σχεδίου που θέτει σε πρώτο πλάνο την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η οποία όμως θα τελεί υπό τον ασφυκτικό έλεγχο μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.

Εκείνη αναλαμβάνοντας την εξουσία ύστερα από μία αιφνιδιαστική περίοδο κοινωνικού χάους και οικονομικής αναταραχής, θα εγκαινιάσει την νέα ιστορική φάση της ανθρωπότητας, η οποία αποκαλείται από τους σατανικούς εμπνευστές της ως «Μεγάλη Επανεκκίνηση».

Δηλαδή οι Νεοταξίτες πολιτικοί και οι δορυφόροι τους θα προκαλέσουν μια τεχνητή τραπεζική-χρηματοπιστωτική κρίση –η οποία, όμως, θα εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως πραγματική απειλή που δοκιμάζει την  διεθνή οικονομική τάξη και σταθερότητα–, προκειμένου να φέρουν ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μια κατάσταση «Σοκ και Δέους», ώστε αδύναμη και άβουλη να υποταχθεί στην Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων και στην ψηφιακή τυραννία που αυτή θα φέρει.

Ο σοκαρισμένος πολίτης, αντιμετωπίζοντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση κατάρρευσης του βιοτικού του επιπέδου, καθώς δεν θα έχει πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης, θα εκχωρήσει πρόθυμα στην παγκόσμια κυβέρνηση (που θα του υποσχεθεί την αποκατάσταση της τάξης και την επαναφορά της οικονομικής κανονικότητας) τις συνταγματικές του ελευθερίες, αποδεχόμενος την εφ’ όρου ζωής ψηφιακή του επιτήρηση και παρακολούθηση.

Με άλλα λόγια, η περίοδος του ελεγχόμενου οικονομικού και κοινωνικού χάους θα παρουσιαστεί ως «ξαφνικό πρόβλημα», απότοκο της αδικαιολόγητης γιγάντωσης του παγκόσμιου χρέους και των στρεβλώσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και επομένως για να μην επαναληφθεί, θα πρέπει η κοινωνία και η οικονομία να θωρακιστούν με «έξυπνες λύσεις», δηλ. με την ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων και το ψηφιακό νόμισμα.

Μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης κοινωνικής αβεβαιότητας, αστάθειας και σύγχυσης, οι «πανέξυπνοι» νεοταξίτες θα θέσουν τον ωμό εκβιασμό τους: «Μόνοι όσοι έχουν ψηφιακή ταυτότητα, θα έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό νόμισμα».

Επομένως όσοι πολίτες δεν θα διαθέτουν ψηφιακή ταυτότητα, θα απορρίπτονται αυτοδικαίως από το ψηφιακό σύστημα συναλλαγών και το ψηφιακό τους πορτοφόλι θα παραμένει «τρύπιο», αφού δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε και στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της καθημερινής επιβίωσης.

Στον ανάποδο κόσμο των παγκοσμιοποιητών οι πιο πάνω «έξυπνες λύσεις» θα συνιστούν την νεοταξίτικη πρόταση για την επαναφορά της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας, ενώ στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν ως «χρήσιμα εργαλεία», με τα οποία η νέα τάξη πραγμάτων σκοπεύει να αποκτήσει τον πλήρη και ολοκληρωτικό κοινωνικό και οικονομικό έλεγχο της ανθρωπότητας.


VII. Η Στάση της Εκκλησίας

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της υπ’ αριθμόν 2461/9-2-1998 βαρυσήμαντης εγκυκλίου της τόνιζε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Εάν επομένως και εφόσον οι νέες ταυτότητες μέλλουν να χρησιμοποιήσουν σαν κωδικό αριθμό αναγνώσεώς τους από ηλεκτρονικά μηχανήματα το δυσώνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666, τότε η Ιερά Σύνοδος θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μην δεχθούν τις νέες ταυτότητες»

.

Επίσης στο ανακοινωθέν της 17-11-2010, η Ιερά Σύνοδος δήλωνε με πολλή έμφαση τα εξής:

«Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και την ακεραιότητα της Πίστεως. Γι’ αυτό: Α) Η κάρτα του Πολίτη δεν πρέπει να περιέχει κατ’ ουδένα τρόπο, εμφανή ή αφανή, τον αριθμό “666”. Β) Επίσης κατ’ ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες».

Μετά την δημόσια εξαγγελία του τέως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την έκδοση και κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων βιομετρικών δεδομένων παρατηρείται εκκωφαντική σιωπή εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία επιχειρεί εσκεμμένα να υποβαθμίσει το κεφαλαιώδες ζήτημα της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας των πιστών, σε τρέχον θέμα άσκησης διαχειριστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις προηγούμενες θέσεις της, ακυρώνει τον εαυτό της, καθώς φαίνεται να περιφρονεί την έκδηλη αγωνία μιας σημαντικής μερίδας των Ελλήνων πολιτών που επιδιώκουν να περιφρουρήσουν την ασφάλεια του προσωπικού και οικογενειακού τους βίου, από κάθε αθέμιτη και παράνομη εισβολή και παρέμβαση του ψηφιακού ολοκληρωτικού κράτους.

Το λατινικό ρητό «qui tacet consentire videtur» (= όποιος σιωπά θεωρείται ότι συναινεί) μας υπαγορεύει να ερμηνεύσουμε την στάση της Διοικούσας Εκκλησίας, και επομένως νομιμοποιούμαστε να ισχυριστούμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας θα επιλέξει να συναινέσει στην έκδοση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων και να μην εναντιωθεί στις επιταγές της αντίχριστης κοσμικής εξουσίας, αφήνοντας απροστάτευτο τον πιστό λαό στο αδηφάγο και αδιάκριτο βλέμμα του Παντεπόπτη Μεγάλου Αδελφού.

Ως εκ τούτου, κρίνεται πολύ πιθανό, όπως έγινε κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όταν επιφανείς Ορθόδοξοι Ιεράρχες, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τηλεθεατών κατέβαζαν το ράσο τους, προκειμένου να λάβουν το «τσίμπημα» της εμβολιαστικής βελόνας, προωθώντας έτσι το νεοεποχίτικο εμβόλιο καθ’ υπόδειξιν των αφανών εντολέων τους, η Διοικούσα Εκκλησία να αποτελέσει και πάλι το θλιβερό δεκανίκι της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, καθόσον δεν αποκλείεται Επίσκοποι, ηγούμενοι μοναστηριών, ιερείς, τηλεοπτικώς προβεβλημένοι ιερο(α)μόναχοι, απλοί μοναχοί αλλά και λαϊκοί Θεολόγοι να σπεύσουν να παραλάβουν την νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων, επιδεικνύοντάς την με χαρά στις κάμερες των τηλεοράσεων.

[Σ.Σ: Ο μοναχός τηρώντας την μοναχική υπόσχεση της αποταγής του κόσμου, οφείλει να διάγει μονήρη βίο, προσευχόμενος «υπέρ της ειρήνης και σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου». Παρατηρείται όμως το εξής φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται και αυτό στην λογική «του ανάποδου κόσμου»: Δηλαδή ορισμένοι ιερομόναχοι, παραμένοντας ελάχιστο (ή και μηδενικό) χρόνο στην μονή της μετανοίας τους, δεν αναλαμβάνουν τον επίπονο πνευματικό αγώνα της «καθάρσεως των παθών», αλλά αποσπώνται στα γραφεία των οικείων Μητροπόλεων, και υπό το πρόσχημα των διοικητικών καθηκόντων και ευθυνών, παραμελούν την εκπλήρωση των μοναχικών τους υποσχέσεων. Επομένως, καθώς εμπλέκονται στις κοσμικές φροντίδες και μέριμνες, καταλήγουν να ζουν ανάμεσα στον κόσμο, με κοσμικό και όχι μοναχικό φρόνημα, άρα ως α-μόναχοι.]

Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Διοικούσα Εκκλησία σκοπεύει να αποκοιμίσει γλυκά τις συνειδήσεις των πολιτών, λέγοντας ότι «δεν κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής από την παραλαβή της νέας ταυτότητας και μην ακούτε τους ψεκασμένους, η Εκκλησία επαγρυπνεί –καθεύδουσα– για την πνευματική πρόοδο του λαού», την στιγμή που θα υποτάσσεται δουλικά στα κελεύσματα της ολοκληρωτικής κρατικής εξουσίας, στηρίζοντας το κυβερνητικό αφήγημα «περί ευρωπαϊκού εγγράφου ταυτοποίησης», και παρασύροντας στην πνευματική της πτώση και συντριβή, τους «υπάκουους» και αφελείς πιστούς.

Οι τελευταίοι έχουν υποκύψει δυστυχώς στον πειρασμό της «γεροντολατρείας», αφού εμβολιάζονται ή πρόκειται να λάβουν την νέα ταυτότητα, καθ’ υπόδειξη των «φωτισμένων» γεροντάδων τους.

Όμως, ο ασυμβίβαστος λόγος της κατά Θεόν Σοφίας και Χάριτος του Πνευματοφόρου Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου (την απαξίωση και διαστρέβλωση της διδασκαλίας του οποίου απεργάζονται ήδη ορισμένοι «χριστιανικοί κύκλοι» που εκνευρίζονται σφόδρα από την Ορθόδοξη επαγρύπνηση και συνέπειά του, καθώς και από την άδολη αγάπη του για τον πιστό λαό) εκφράζει την διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας και ελέγχει την ποιμαντική αστοχία, ολιγωρία και αδιαφορία των εκκοσμικευμένων και εμβολιασμένων δεσποτάδων, παπάδων και καλογέρων, καθώς τους θέτει προ των μεγάλων πνευματικών τους ευθυνών:

«Το παράξενο όμως, και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά, και να βοηθούν τους Χριστιανούς με την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν στην πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά …Απορώ! Δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους; Κι αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια; Θα πλανεθούν αυτοί, που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Κι ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα. Το “Θηρίο” στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν;» (Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Επιστολή «Σημεία των Καιρών», σελ. 2-3

).

Και καταλήγει ο Όσιος επισημαίνοντας αναφορικά με την οφειλόμενη στάση της Εκκλησίας, εν σχέσει προς το θέμα των ταυτοτήτων, τα εξής:

«Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή. Να μιλήσει, να εξηγήσει στους πιστούς, για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβει μια θέση σοβαρή και σεβαστούν την ελευθερία των πιστών και όποιος θέλει θα βγάλει την νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θα έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολύς κόσμος θα κάνει την δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν την νέα και οι άλλοι οι καημένοι, οι ευλαβείς, θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. Μέχρι που να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί να έρθει και η οργή του Θεού» (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β΄, ό.π., σελ. 184 και 185).

Την στιγμή που γράφονταν τούτες οι γραμμές περιήλθε εις γνώσιν μας το από 6-9-2023 Δελτίο Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφορικά με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, εκ του οποίου αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τα κελεύσματα της υποκριτικά θρησκευόμενης κυβερνητικής εξουσίας, σε σημείο που αποτελεί τον θλιβερό αντίλαλο και τον παραμορφωτικό αντικατοπτρισμό του υπουργικού συμβουλίου.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Εκκλησία έριξε στον «καιάδα» του θρησκευτικού ζηλωτισμού την γνήσια ορθόδοξη διδασκαλία του οσίου Παϊσίου σχετικά με τις ταυτότητες, ενώ εμφάνισε τις εύλογες και απολύτως τεκμηριωμένες ανησυχίες μερίδας Ελλήνων πολιτών εν σχέσει προς τον άμεσο κίνδυνο του ηλεκτρονικού φακελώματος και την διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ότι εκκινούν από «παραθρησκευτική αφετηρία»!

Όπως έχουμε σημειώσει κατ’ επανάληψιν σε προηγούμενα κείμενά μας (και δυστυχώς δικαιωνόμαστε), κατά την παρούσα χρονική συγκυρία η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδας έχει μεταλλαχθεί από φιλόστοργη και ηρωική Μάνα του Γένους σε κακή και άσπλαχνη μητριά, δεδομένου ότι κατά την τελευταία τριετία (τουλάχιστον) στηρίζει αναφανδόν όλες τις επιλογές της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη που στρέφονται ευθέως κατά της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων Ορθοδόξων πολιτών. Ο πιστός λαός ματαιοπονεί περιμένοντας λόγο πνευματικό και παραμυθητικό από την σημερινή διοίκηση της Εκκλησίας.

Παρά την θλιβερή, πνευματική και ηθική, κατάπτωση της ανώτερης εκκλησιαστικής ηγεσίας, ο πιστός λαός οφείλει να παραμείνει αταλάντευτος χωρίς να χάσει το θάρρος του, ακολουθώντας τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τις επιταγές του Ευαγγελίου και την φωτισμένη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Δυστυχώς οι εκκλησιαστικοί άρχοντες έχουν κάνει προ πολλού καιρού την επιλογή τους: Έχουν συνταχθεί με το αλλοτριωμένο πνεύμα της διεφθαρμένης κοσμικής Εξουσίας. Από Ποιμένες των Λογικών προβάτων του Χριστού μεταλλάχθηκαν (τον καιρό της πανδημίας) σε εμβολιοποιμένες, ενώ σήμερα (τον καιρό του ψηφιακού μετασχηματισμού) ενδύονται τα ιερατικά τους άμφια, προκειμένου να κηρύξουν τα οφέλη του νέου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, παρασύροντας αθώες ψυχές στην άβυσσο της απωλείας και στην παγίδα της ψηφιακής επιτήρησης.


VIII. Συμπεράσματα

Η κυβέρνηση θα οχυρωθεί πίσω από το επιχείρημα ότι προβαίνει σε εκπλήρωση ανειλημμένης κοινοτικής υποχρέωσης που ισχύει αδιακρίτως σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και απορρέει από τον υπ’ αριθμόν 2019/1157 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. αναφορικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης, και επομένως το θέμα των ταυτοτήτων δεν ανακινήθηκε με δική της πρωτοβουλία.

Απαντούμε:

Η σατανική υπερεθνική ελίτ έχει σχηματίσει κυρίαρχες υπερκρατικές δομές εκτελεστικής εξουσίας (Ε.Ε., Π.Ο.Ε., Δ.Ν.Τ., Π.Ο.Υ.) με διεθνή αναγνωρισμένη και δεσμευτική δικαιοδοσία, με σκοπό να εξαλείψει την εθνική ευθύνη και αρμοδιότητα των κρατών να ρυθμίζουν ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας –όπως είναι το ζήτημα της έκδοσης και χορήγησης αστυνομικών και ταξιδιωτικών εγγράφων στους πολίτες τους–, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε άβουλα και πειθήνια όργανα υλοποίησης των αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών.

Συνεπώς, ολόκληρη η οικογένεια των Ευρωπαϊκών λαών έχει υπαχθεί στην απόλυτη εξουσία ενός άτυπου και σκοτεινού ευρωπαϊκού διευθυντηρίου που ασκεί αποφασιστικό έλεγχο επί των ευρωπαϊκών κρατών, επηρεάζοντας καθοριστικά την ζωή 500 εκατομμυρίων πολιτών.

Παρατηρούμε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεταβάλλονται σε παραρτήματα ενός Πανευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου, υλοποιώντας το πολιτικό μανιφέστο «Πανευρώπη» (Paneuropa) του Αυστριακού φιλοσόφου Νικολάους Φον Κουντενχόβε-Καλέργκι, στο οποίο παρουσιαζόταν η ιδέα της συγκρότησης ενός ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Κράτους.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκχωρώντας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. αρμοδιότητες που ανήκουν στο στενό πυρήνα του κράτους (έκδοση δελτίων ταυτότητας) προετοιμάζουν τους λαούς για την επιβολή ενός παγκόσμιου ολοκληρωτικού συστήματος βιομετρικού ελέγχου και επιτήρησης.

Ιδού τι πίστευε ο Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

«Πίσω από την Ε.Ο.Κ (Ε.Ε) κρύβεται η δικτατορία των ΣιωνιστώνΤέτοια στυγνή δικτατορία μόνο ο διάβολος μπορούσε να σκεφτείΤο σφράγισμα είναι άρνηση. Ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση.  Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι την σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι πού στα νομίσματα έχουν το 666 –απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι…– και άλλο η ταυτότητα που είναι κάτι το προσωπικό. Ακόμη και αν δεχθεί να σφραγισθεί κανείς από αδικαιολόγητη άγνοια ή αδιαφορία, πάλι χάνει την θεία χάρη και δέχεται δαιμονική ενέργεια» (Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Ισαάκ «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», Άγιον Όρος 2009, σελ. 310-311).

Μια άλλη μοναχή ρώτησε τον σεβάσμιο και αγιασμένο γέροντα: «Γέροντα τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα;». Και ο Γέροντας (ο όσιος Παϊσιος) απαντά:

«Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα, είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος».

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Αφού ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλλάδιο [Σημεία των καιρών], ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του». (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β΄, ό.π., σελ. 183 και 184).

Όμως, μια πολιτεία χαρακτηρίζεται ως δημοκρατική και ευνομούμενη, όταν παρέχει στους πολίτες της την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα (και ισότιμα και ισόκυρα μεταξύ τους) μέσα ταυτοποίησης. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ των περισσότερων μέσων, εκείνο τον τρόπο ταυτοποίησης που προσιδιάζει στις θρησκευτικές ή κοινωνικές του πεποιθήσεις και ευαισθησίες.

Με άλλα λόγια, η Πολιτεία οφείλει να παραθέτει όλα τα πρόσφορα εναλλακτικά μέσα ταυτοποίησης χωρίς να επιδρά ή να κατευθύνει την βούληση των πολιτών, αλλά να εναπόκειται στους ίδιους η προσωπική ευθύνη της επιλογής.

Η κυβέρνηση, καθιερώνοντας τον ηλεκτρονικό τρόπο ταυτοποίησης, στην πραγματικότητα καθιστά τους πολίτες ομήρους των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων βιομετρικών δεδομένων, αφού χωρίς τον προσωπικό αριθμό (Π.Α.) του πολίτη που αυτές φέρουν, θα αποκλείονται αυτοδικαίως από κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, ενώ η δυνατότητα πρόσβασής τους στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης θα καθίσταται ανέφικτη, και επομένως τα υπόλοιπα νόμιμα μέσα ταυτοποίησης αδρανοποιούνται και αχρηστεύονται.

Συνεπώς, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εφαρμόζει σκόπιμα ακραία πολιτική οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, αφού εργάζεται συστηματικά και συνειδητά για την υλοποίηση του «project» με την κωδική ονομασία «ψηφιακός μετασχηματισμός» που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό της κοινωνίας των πολιτών, σε «έξυπνη» κοινωνία αλγοριθμικού ολοκληρωτισμού.

Ο Ελληνικός λαός οφείλει να μην τρέφει αυταπάτες, γνωρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα διαψεύσει την συγκεκαλυμμένη ροπή του προς τον ολοκληρωτισμό, αλλά, με την κεκτημένη ταχύτητα της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, θα επιβάλει ένα από τα ασφυκτικότερα καθεστώτα ψηφιακής δικτατορίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο σημερινός άνθρωπος, απογυμνωμένος από κάθε πνευματική αρετή και αξία, έχει θεοποιήσει την αξία της Γνώσης, τα επιτεύγματα της Επιστήμης, τις εφαρμογές της Πληροφορικής, «κλίνοντας γόνυ» σε κάθε τι που απλουστεύει την καθημερινότητά του και αναπαύει το σαρκίο του, με αποτέλεσμα να έχει εκθρονίσει από την ψυχή του την παρουσία και την μνήμη του Θεού, ενθρονίζοντας την ψευδώνυμη ανθρώπινη γνώση και σοφία.

Δυστυχώς, κατά την διάρκεια της πανδημίας, οι περισσότεροι άνθρωποι διαμόρφωσαν ένα είδος «ψηφιακής κουλτούρας», καθώς συνήθισαν μηχανικά να καταχωρίζουν διαρκώς και επαναλαμβανόμενα τα προσωπικά δεδομένα της υγείας τους στις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, χωρίς να πολυενδιαφέρονται ότι τελούσαν υπό καθεστώς ψηφιακής επιτήρησης, ενώ κατά την διάρκεια του εγκλεισμού τους (lockdown) κατέφυγαν για λόγους εξυπηρέτησης και ευκολίας στις ποικίλες υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα (Market Pass, Fuel Pass κ.λ.π.), στην οποία πιστώνονταν τα ευρω-ψίχουλα, αξιοποιήθηκε τεχνηέντως από την νεοταξίτικη ελληνική κυβέρνηση εν είδει χρηματοπιστωτικού εργαλείου ψηφιακού εθισμού των πολιτών, με αποτέλεσμα σήμερα, ακόμη και η απλή σκέψη εναντίωσης στο απάνθρωπο και εξαναγκαστικά επιβαλλόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου, να φαντάζει «βουνό» για τους τηλεοπτικά αποχαυνωμένους πολίτες της μεταπανδημικής περιόδου.

Ο σημερινός άνθρωπος έχει λατρέψει την προσωπική του ευκολία και άνεση, και χωρίς να το πολυκαταλάβει έχει ήδη αλυσοδεθεί με τα αόρατα δεσμά της ψηφιακής σκλαβιάς.

Όποιος αναρωτιέται πώς θα βρει την δύναμη να αποδράσει από το ψηφιακό του κελί, η απάντηση είναι η εξής:

Αγαπώντας τον Σταυρό του Χριστού.

Οι προφητικές διδαχές και νουθεσίες της Αγίας Γερόντισσας Ματρώνας της Αομμάτου, του όγδοου στύλου της Ρωσίας (η μνήμη της εορτάζεται στις 2 Μαϊου), είναι πάντοτε διαχρονικές και οπωσδήποτε επίκαιρες και επενεργούν ως πνευματικό βάλσαμο σε κάθε αγωνιζόμενη ψυχή που διψά για παρηγοριά και ενίσχυση στους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε.

Έλεγε η Αγία Ματρώνα τα εξής:

«Θα έλθει καιρός που θα σας βάλουν μπροστά σας ψωμί και Σταυρό για να διαλέξετε. Θα περάσουμε δύσκολους χρόνους και εμείς οι Χριστιανοί πρέπει να διαλέξουμε τον Σταυρό. Μια κυρία που βρέθηκε εκεί την  ρώτησε: “Τι θα κάνουμε, τι θα τρώμε;” και η Αγία Ματρώνα απάντησε: “Θα πάρετε χώμα, θα κάνετε κουλουράκια, θα τα σταυρώσετε και θα είναι σαν ψωμί”» (από το βιβλίο Αγία Γερόντισσα Ματρώνα η Αόμματη, ο Όγδοος Στύλος της Ρωσίας, Έκδοση 2013, Ιερά Καλύβη Αγίου Χαραλάμπους, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος, σελ. 24-25).

Επίσης ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, κινούμενος στο ίδιο πνευματικό μήκος κύματος με την Αγία Ματρώνα, προσπαθούσε πριν από σαράντα χρόνια να αφυπνίσει την –από τότε υπνώττουσα– συνείδηση του Ελληνικού λαού και να τονώσει το ηθικό του, λέγοντας τα εξής πολύ ενδιαφέροντα:

«Τα χρόνια μας είναι δύσκολα και θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε, ίσως και να μαρτυρήσουμε στην διάρκεια της μπόρας που θα ξεσπάσειΜόνο με πνευματική ζωή θα τα βγάλει κανείς πέρα. Να μην απογοητευόμαστε. Αυτά τα δύσκολα χρόνια είναι μια ευλογία, γιατί μας αναγκάζουν να ζήσουμε πιο κοντά στον Χριστό. Είναι μια ευκαιρία για πιο πολύ αγώνα. Ο πόλεμος τώρα δεν θα είναι με όπλα, αλλά πνευματικός, με τον Αντίχριστο. Θα προσπαθήσει να πλανήσει, “ει δυνατόν και τους εκλεκτούς”Τα πάντα θα ελέγχονται από το Θηρίο, από τις Βρυξέλλες. Μετά από τις κάρτες και την ταυτότητα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα θα εκβιάζουν τους ανθρώπους να σφραγισθούν  στο χέρι ή στο μέτωπο. Μόνο όσοι έχουν το σφράγισμα θα μπορούν να αγοράζουν, να πωλούν και να εξυπηρετούνται. Οι πιστοί που θα αρνηθούν, θα ταλαιπωρηθουν. Γι’ αυτό από τώρα να συνηθίσουν να ζουν απλά και αν μπορούν να έχουν κανένα χωράφι, λίγα ελαιόδενδρα ή κανένα ζώο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Το στρύμωγμα θα διαρκέσει τρία-τριάμισι χρόνια. Δεν θ’ αφήσει ο Θεός αβοήθητους τους ανθρώπους» (Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Ισαάκ, «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», ό.π., σελ. 308-309).

Μολονότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν ότι στο αυταρχικά επιβαλλόμενο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και βιομετρικού ελέγχου ελλοχεύει ένας αδυσώπητος και απάνθρωπος παγκόσμιος ψηφιακός ολοκληρωτισμός που θα αστυνομεύει και θα καταπνίγει την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασής τους, εντούτοις ελάχιστοι πολίτες θα βρουν την απαιτούμενη ψυχική δύναμη να το απορρίψουν, εμμένοντας στον παραδοσιακό τρόπο ταυτοποίησης, καθότι είναι εντελώς παραδομένοι στο καταναλωτικό πνεύμα του ευδαιμονισμού και της ευμάρειας, το οποίο έχει διεισδύσει σε κάθε κύτταρο της ύπαρξής τους, απονευρώνοντας κάθε συλλογική κοινωνική αντίδραση και υγιή αγωνιστική διάθεση.

Σε προηγούμενο κείμενό μας, το οποίο είχε αναρτηθεί πέρυσι το καλοκαίρι και έφερε τον τίτλο «Η ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών μέσω του κινητού τηλεφώνου ως πρόδρομος της ψηφιακής ταυτότητας βιομετρικών δεδομένων»

, είχαμε επισημάνει τα εξής:

«Σκοπός της Συμμαχίας ID2020 (Alliance ID2020) είναι να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο του πλανήτη με την ψηφιακή ταυτότητα στην οποία θα έχουν καταχωριστεί τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά, προκειμένου να μετατρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μία άβουλη, καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη μάζα ρομποτοποιημένων ανθρώπων που θα υπόκεινται σε εικοσιτετράωρη παρακολούθηση στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου δίχως σύνορα ολοκληρωτικού κράτους».

Οφείλουμε, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε ότι η ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων δεν είναι ένα ακόμη «χρηστικό έγγραφο» όπως θα ισχυριστούν σκόπιμα ορισμένοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ευθυγραμμιζόμενοι μεν πρόθυμα με τις εντολές της Ν.Τ.Π., αλλά διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και αποσιωπώντας τον τρομακτικό κίνδυνο που απειλεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την πνευματική ελευθερία και συγκρότηση των πιστών.

Επίσης, έχει διαλάθει την προσοχή των περισσότερων μια σημαντική λεπτομέρεια σύμφωνα με την οποία κάθε πολίτης υποχρεούται να καταβάλει διά της εκδόσεως ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) το ποσό των δέκα ευρώ για την έκδοση του νέου δελτίου ψηφιακής ταυτότητας, γεγονός που δεν συμπεριλήφθηκε τυχαία στην πιο πάνω αναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, αλλά τέθηκε εσκεμμένα, αφού η πληρωμή του αποδεικνύει την εκούσια συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία έκδοσης των νέων βιομετρικών ταυτοτήτων, ενώ εκλαμβάνεται από τους σατανικούς νεοταξίτες με το εξής περιεχόμενο:

Ο πολίτης λαμβάνει την νέα ψηφιακή του ταυτότητα χωρίς να τελεί σε καθεστώς καταναγκασμού και καταπίεσης, αλλά με την αβίαστη βούλησή του επιλέγει αυτοπροαίρετα το σύστημα της ψηφιακής υποδούλωσης αντί της Ελευθερίας, επιλέγει την απρόσωπη, ψυχρή αριθμοποίησή του αντί του βαπτιστικού του ονόματος, επιλέγει το πνιγηρό σκοτάδι του αντίχριστου κοσμικού πνεύματος αντί του Ιλαρού Φωτός που εκπέμπεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Και, μάλιστα, είναι θλιβερό ότι ο πολίτης αυτός θα έχει ξεπουλήσει το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, δηλ. την ελευθερία του, αντί πινακίου φακής: για ένα… δεκάρικο!

Εξυπακούεται ότι μόλις οι πολίτες εξοικειωθούν με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, θα αρχίσει να υλοποιείται η επόμενη φάση του δαιμονικού σχεδίου –αφού, βεβαίως, θα έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαφημιστική εκστρατεία και τηλεοπτική χειραγώγηση των μαζών– που συνίσταται στην εμφύτευση της βιομετρικής ταυτότητας και η οποία θα εμφανιστεί ως κορυφαίο επίτευγμα της ψηφιακής τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Στο άμεσο μέλλον, η τεχνολογία RFID θα έχει ευρύτατη εφαρμογή στον υγειονομικό κλάδο καθώς μικροσκοπικά τσιπ θα εμφυτεύονται σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα, αλλά θα αξιοποιούνται επιπλέον και για την παρακολούθηση ασθενών με αλτσαχάιμερ, προκειμένου οι πολίτες, μέσω της ιατρικής χρήσης των εμφυτευόμενων τσιπς, να αναγνωρίσουν ως ωφέλιμη και χρήσιμη την τεχνολογία της ψηφιακής επιτήρησης.

Τα ΜΜΕ θα προβάλλουν με τρόπο καταιγιστικό την αξία και σπουδαιότητα των εμφυτευόμενων μικροτσίπς στους ανθρώπους, προπαγανδίζοντας ότι η νέα τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, καθώς θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εντοπίζουν τους εγκληματίες-φυγάδες, τους αγνοούμενους των ναυαγίων, των αεροπορικών, σιδηροδρομικών δυστυχημάτων και τέλος τα απαχθέντα ή εξαφανισθέντα παιδιά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αγκαλιάσουν με συμπάθεια και ευγνωμοσύνη την «επαναστατική» τεχνολογία, η οποία θα τους εισάγει –με τρόπο ανώδυνο αλλά καταστρεπτικό– στο «Οργουελικό Κράτος» του βιομετρικού ελέγχου και του «Εγκλήματος Σκέψης» (επ’ αυτών βλ. και Βαθιώτη, Από την πανδημία στην κλιματική αλλαγή. Συντονισμένα τρομο-κράτη σε φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης, 3η έκδ., Αλφειός, Αθήνα 2023, σελ. 115-117).

Το εμφυτευόμενο βιοτσίπ θα παρουσιαστεί ως η «έξυπνη» λύση που θα επιλύει οριστικά το «πρόβλημα» της κλοπής και απώλειας των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, ενώ παράλληλα θα λανσαριστεί ως καινοτόμο «αξεσουάρ μόδας» με ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των νέων ανθρώπων.

Σε μερικά χρόνια από σήμερα, η Αστυνομία θα παύσει να καταδιώκει βιαστές και δολοφόνους (αυτοί πλέον δεν θα αποτελούν απειλή για την κοινωνία, αφού θα είναι «τσιπαρισμένοι», και άρα ελεγχόμενοι), ενώ ως «εγκληματίες του Μέλλοντος», θα θεωρούνται εκείνοι οι πολίτες που θα αρνηθούν να υποκύψουν στο καθεστώς της ψηφιακής, βιομετρικής αλλά και γενετικής επιτήρησης.

Επομένως, ως επιστέγασμα των συμπερασμάτων μπορεί να αποτελέσει η εξής επισήμανση:

Όπως οι νεοταξίτικες κυβερνήσεις των κρατών εξαπάτησαν την ανθρωπότητα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πειραματικών σκευασμάτων (εμβολίων), κρίνεται εξίσου βέβαιο ότι θα καταφύγουν εκ νέου σε «έξυπνα» ψέματα και σε πονηρές μισοαλήθειες προκειμένου να παγιδεύσουν τους πολίτες στο νέο σύστημα της ψηφιακής ταυτοποίησης. Ο πρώτος στόχος υλοποιήθηκε, δηλ. ο εμβολιασμός της συντριπτικής πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού· ακολουθεί για τους νεοταξίτες η πρόκληση της επίτευξης του δεύτερου στόχου, δηλαδή, του εφοδιασμού κάθε ανθρώπου της υφηλίου με την νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων.

Οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να διατηρούν στην μνήμη τους την κυνική δήλωση μιας εκ των κορυφαίων επιδημιολόγων της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, δηλ. της κας Αθηνάς Λινού,καθηγήτριας Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία είχε δηλώσει με κομπασμό και ανερυθρίαστα ότι «δεν λέμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους σε σχέση με τα εμβόλια», αφήνοντας άναυδο τον Ελληνικό λαό που έσπευσε μαζικά να εμβολιαστεί, πειθόμενος από τις συμβουλές των ειδικών! (Ίδετε σχετικώς το άρθρο του Κωνσταντίνου Βαθιώτη «Η προπαγάνδα για το εμβόλιο ως “δώρο Θεού”: Αθώα υπερβολή ή αξιόποινη παραπλάνηση;»

, καθώς και το ηλεκτρονικό δημοσίευμα με τον τίτλο «Απίστευτη “βόμβα” από την Αθηνά Λινού για τα εμβόλια: “Δεν λέμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους”», που δημοσιεύτηκε στις 19-1-2023 στον διαδικτυακό τόπο της ημερήσιας εφημερίδας Sportime

).

Επομένως κατ’ ανάλογο τρόπο, η πολιτική ηγεσία προωθώντας το νέο σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης, αποκρύπτει εσκεμμένα κρίσιμες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα από τους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους σύρει εν είδει κατευθυνόμενου και άβουλου ανθρώπινου κοπαδιού, όχι, αυτή την φορά στην εμβολιαστική καρέκλα της εκούσιας εκχώρησης του αυτεξουσίου, αλλά στην αστυνομική καρέκλα της εκούσιας παράδοσης των βιομετρικών τους δεδομένων και των κλειδιών της ιδιωτικής τους ζωής.

Διακηρύσσουμε με στεντόρεια φωνή ότι η ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών χαρακτηριστικών σηματοδοτεί την Αρχή του Τέλους της Ανθρώπινης Ελευθερίας και συμβολίζει την εκούσια υποδούλωση του ανθρώπου σε μια κοινή και ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης προσωπικών δεδομένων, όπου τα πάντα θα παρακολουθούνται, τα πάντα θα ελέγχονται και τα πάντα θα καταγράφονται, ακόμη και η ανθρώπινη σκέψη, υπό το άγρυπνο ψηφιακό βλέμμα του Μεγάλου Αδελφού.


IX. Επίλογος

Από όσα διεξοδικά αναπτύξαμε παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα είναι λιγότερο μέσο απόδειξης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της, και περισσότερο αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου και επιτήρησης των πολιτών, στα χέρια κάθε νεοταξίτικης κυβέρνησης, λειτουργώντας ως «αριθμός-κλειδί» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αν ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) του πολίτη δεν αναγραφόταν στην νέα ταυτότητα και αντιθέτως χορηγούνταν από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ., κανείς πολίτης δεν θα προσέτρεχε στα αστυνομικά τμήματα για να παραλάβει την νέα ψηφιακή ταυτότητα, αρκούμενος στο παραδοσιακό σύστημα ταυτοποίησης.

Επειδή, όμως, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των πολιτών αποτελεί διαρκή επιδίωξη της κάθε ολοκληρωτικής εξουσίας, η ελληνική κυβέρνηση σκαρφίστηκε να εντάξει τον προσωπικό δωδεκαψήφιο μοναδικό αριθμό στην νέα ψηφιακή ταυτότητα, προκειμένου να αποτελέσει το «τυράκι» που θα παρασύρει τους Έλληνες πολίτες στην «φάκα» του γεωεντοπισμού, της επιτήρησης και της καταχώρισης των βιομετρικών αναγνωριστικών τους στοιχείων σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων.

Βέβαια οι άθλιες ελληνικές κυβερνήσεις φρόντισαν πολύ νωρίτερα να εξοικειώσουν τους πολίτες με την ψηφιοποίηση της ζωής, ενσωματώνοντας  στο σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τον κυριότερο όγκο των καθημερινών οικονομικών και επαγγελματικών τους συναλλαγών, με αποτέλεσμα τα χέρια τους να έχουν δεθεί με τις «αόρατες χειροπέδες» της ψηφιακής φυλακής και η ζωή τους να φαντάζει αδιανόητη χωρίς να κάνουν χρήση του Προσωπικού τους Αριθμού! (Π.Α.)

Οι δυστυχείς πολίτες, πληκτρολογώντας τον προσωπικό τους αριθμό, θα εισέρχονται στον ψηφιακό κόσμο της Δυστοπίας, θυσιάζοντας μια για πάντα, στον βωμό της ευκολίας και της ταχύτητας, την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων και την προστασία του ιδιωτικού τους βίου.

Η πολιτικοοικονομική άρχουσα τάξη της κάθε χώρας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι πολίτες θα απέρριπταν την εκούσια παρακολούθησή τους, φρόντισε έγκαιρα να τους εγκλωβίσει σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ασφυκτικό ψηφιακό περιβάλλον οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συναλλαγών, εθίζοντάς τους στους διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης που ήταν απαραίτητοι κατά την καθημερινή συναλλαγή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επομένως το επιχείρημα –εν είδει καραμέλας– του κ. Πιερρακάκη ότι η ζωή του πολίτη διευκολύνεται, αφού θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει μόνο έναν αριθμό (εννοώντας τον προσωπικό και μοναδικό δωδεκαψήφιο αριθμό που θα αναγράφεται στην νέα ταυτότητα) μπορεί μεν να είναι σωστό, αλλά με την επισήμανση ότι και οι κρατούμενοι των φυλακών έναν μοναδικό αριθμό γνωρίζουν, αλλά αυτό δεν τους κάνει περισσότερο χαρούμενους, περήφανους και ευτυχισμένους!

Στην πραγματικότητα, το όνειρο των νεοταξιτών πολιτικών είναι να μετατρέψουν τον κόσμο, σε ένα αόρατο παγκόσμιο ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου οι πολίτες θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται με την χρήση συστημάτων υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο Άγγλος φιλόσοφος, νομομαθής και κοινωνικός μεταρρυθμιστής Jeremy Bentham (1748-1832) εμπνεύσθηκε και σχεδίασε ένα νέο τύπο φυλακής, την οποία ονόμασε Panopticon (Πανοπτικόν). Με βάση το σχέδιο της φυλακής, οι κρατούμενοι θα βρίσκονταν υπό διαρκή επιτήρηση και παρακολούθηση, χωρίς όμως οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται. Ο Bentham χαρακτήρισε το Πανοπτικόν ως μία τελειοποιημένη μέθοδο επιβολής εξουσίας, γιατί η χρήση του επιτρέπει την άσκηση ελέγχου σε πλήθος ατόμων με τη χρησιμοποίηση ελάχιστου προσωπικού.

Ο Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος και διανοούμενος του 20ου αιώνα Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault), η προσωπικότητα του οποίου επαναξιολογείται ύστερα από την διατύπωση καταγγελιών που αφορούσαν την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων παιδιών στην Τυνησία, στα τέλη της δεκαετίας του 1960

, υποστήριζε ότι το Πανοπτικόν αποτελούσε παράδειγμα για όλα τα ιδρύματα «σωφρονισμού» του 19ου αιώνα.

Στο προαναφερθέν εξαιρετικό βιβλίο «Η Ευθύνη της Επιλογής μας», διαβάζουμε συγκλονισμένοι τα εξής:

«Σε μία παν-οπτική κοινωνία μία μικρή ομάδα παρατηρητών μπορεί να παρακολουθεί ένα μεγάλο τμήμα ή και ολόκληρο τον πληθυσμό. Με βάση αυτό το πανοπτικό μοντέλο η Ευρώπη υιοθετώντας συστήματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων και επιτηρήσεως αναπτύσσεται σε μία ευρεία «πανοπτική μηχανή» που θα αποτελέσει ένα από τα πιο καταπιεστικά πολιτικά εργαλεία της σύγχρονης εποχής».

Αλλά και όλος σχεδόν ο πλανήτης μας τείνει να μετατραπεί σε μία φυλακή Panopticon, επειδή –όσο ποτέ άλλοτε–, μέσω της τεχνολογίας, είναι δυνατή η καθολική παρακολούθηση των πάντων και η καταγραφή των ελαχίστων κινήσεών τους. Κάμερες, δορυφόροι, σαρωτές σώματος, κάμερες θερμικής ακτινοβολίας, βιομετρικά συστήματα αναγνωρίσεως, ραντάρ, επίγειοι σταθμοί υποκλοπής των τηλεπικοινωνιών, ισχυρότατα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα αναγνωρίσεως χαρακτήρων και φωνής και καταχώρισης πληροφοριών, συσκευές υποκλοπής συνομιλιών σε ανοιχτούς, αλλά και κλειστούς χώρους, από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System), πού λειτουργεί χάρις σε ένα σύστημα δορυφόρων «συνεχούς καλύψεως» όλης της υδρογείου κ.λπ., όλα στην υπηρεσία του “Μεγάλου Αδελφού” μας, που… μεριμνά για την ασφάλειά μας! Μυστικές υπηρεσίες κατασκοπείας όπως οι υπηρεσίες NSA (ΗΠΑ) και GCHQ (Μ. Βρετανία), σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεως, όπως τα παγκόσμια συστήματα ECHELON και LUCID, εργάζονται πυρετωδώς για το κτίσιμο της παγκόσμιας φυλακής μας» (Η Ευθύνη της Επιλογής μας, ό.π., σελ. 155-156-157).

Συνεπώς, από το πιο πάνω απόσπασμα, ενισχύεται η πεποίθησή μας ότι η δική μας γενιά άνοιξε την αυλαία της Εσχατολογικής Περιόδου, αφού ένα σατανικό παγκόσμιο δίκτυ επιτήρησης και παρακολούθησης του Ανθρώπου έχει ήδη απλωθεί σε ολόκληρη την υφήλιο, μετατρέποντας την Γη σε μια ιδιότυπη παγκόσμια ψηφιακή φυλακή, τις μεγαλουπόλεις σε πτέρυγες της φυλακής και τα διαμερίσματα σε κελιά εκούσιου εγκλεισμού των πολιτών, προετοιμάζοντας την Ανθρωπότητα για την χειρότερη σκλαβιά που γνώρισε ποτέ, δηλ. εκείνη του Αντιχρίστου.

Συνεπώς, οι ψηφιακές ταυτότητες βιομετρικών δεδομένων ενισχύουν την δικτατορική εξουσία της εωσφορικής υπερεθνικής ελίτ και υπηρετούν τον σχεδιασμό της Πολιτικής Ομοσπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οδηγήσει στην περιθωριοποίηση των μικρότερων ευρωπαϊκών κρατών και στην σταδιακή μετάλλαξή τους σε επαρχίες του συγκεντρωτικού και ολοκληρωτικού Ευρωπαϊκού Υπερ-Κράτους. Το τελευταίο θα διοικείται από μια κλειστή ολιγαρχική ομάδα τεχνοκρατών και θα στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Στην Γερμανική οικονομική και βιομηχανική υπεροχή και στην Εβραϊκή πνευματική αριστοκρατία.

Στο αριστουργηματικό έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Αδελφοί Καραμαζόφ» εντάσσεται ο μύθος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή που μας μεταφέρει στην Σεβίλλη της Ισπανίας, την εποχή του Μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, όπου η Ιερά Εξέταση βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της. Η ιστορία διηγείται την επανεμφάνιση του Χριστού στην Γη, την σύλληψη και ανάκρισή του από τον Μέγα Ιεροεξεταστή.

Στον τραγικό μονόλογό του υπάρχει μια συγκλονιστική αναφορά που συνδέεται με την χρήση της ανθρώπινης ελευθερίας.

Ο Ιεροεξεταστής, απευθυνόμενος στον Χριστό, του λέει:

«Δεν ήσουν Εσύ που έλεγες, τόσο συχνά “Θα σας κάνω ελεύθερους;” Αλλά τώρα είδες εκείνους τους ελεύθερους ανθρώπους, πρόσθεσε ξαφνικά ο γέρος με σκεπτικό ύφος και με ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. «Μάλιστα αυτή η υπόθεση μας έχει κοστίσει πάρα πολύ», συνέχισε κοιτάζοντας Τον αυστηρά, «αλλά επιτέλους την αποτελειώσαμε στο Όνομά Σου. Εδώ και δεκαπέντε αιώνες είχαμε βρει τον μπελά μας με αυτήν την ελευθερία, αλλά τώρα όλα πήραν τέλος και έγιναν όπως έπρεπε για το καλό. Δεν πιστεύεις πως όλα τέλειωσαν; Με κοιτάζεις ήρεμα και δεν καταδέχεσαι να αγανακτήσεις μαζί μου; Θέλω να ξέρεις πως τώρα –μάλιστα σήμερα– αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά πεπεισμένοι ότι είναι απόλυτα ελεύθεροι, κι όμως έχουν φέρει οι ίδιοι την ελευθερία τους σε εμάς και ταπεινά την εναπόθεσαν στα πόδια μας. Αλλά είμαστε εμείς που το πετύχαμε αυτό. Και ήταν αυτό που ήθελες; Ήταν αυτό το είδος της ελευθερίας που ήθελες;».

Ενώ σε άλλο σημείο του μονολόγου του, ο Ιεροεξεταστής συνεχίζει λέγοντας:

«την οποία (ενν. η ελευθερία, οι άνθρωποι) φοβούνται και τρέμουν, γιατί τίποτε ποτέ δεν ήταν περισσότερο αφόρητο στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη κοινωνία από την ελευθερία!» (Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, «Αδελφοί Καραμαζόφ», Εκδόσεις «Παιδεία», Ε΄ έκδοση αναθεωρημένη 2021, σελ. 272, 273 και 274).

Απευθύνουμε δημόσια έκκληση στους Έλληνες πολίτες να μην εναποθέσουν την προσωπική τους Ελευθερία και Αξιοπρέπεια «στα πόδια» του παγκοσμιοποιημένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, αλλά να αφεθούν με ακλόνητη εμπιστοσύνη στην Αγκαλιά του Φιλάνθρωπου και Φιλεύσπλαχνου Χριστού, παραμένοντας έως τέλους εν Χριστώ Ελεύθεροι Άνθρωποι, αρνούμενοι να συμπράξουν στην συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση και επεξεργασία των βιομετρικών τους στοιχείων, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια και ακεραιότητα του ιδιωτικού τους βίου από κάθε αδιάκριτο και επιθετικό βλέμμα της κακόβουλης εξουσίας.

Η μαζική άρνηση συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στην διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών ταυτοτήτων βιομετρικών στοιχείων θα ακυρώσει τον σατανικό σχεδιασμό των απάνθρωπων νεοταξιτών που επιδιώκουν με (δ)εμμονική μεθοδικότητα την πλήρη και ολοκληρωτική ψυχοσωματική υποταγή του ανθρώπου σε μια απρόσωπη παγκοσμιοποιημένη Ψηφιακή Αρχή, η οποία θα εντοπίζει και θα εξουδετερώνει, με το πάτημα ενός κουμπιού, κάθε αντιφρονούντα και απείθαρχο πολίτη.

Όσο οι πολίτες παρακολουθούν αδιάφορα και παθητικά τις κοσμογονικές εξελίξεις που συντελούνται στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής και της πληροφορικής, τόσο περισσότερο θα ενδίδουν στις διεστραμμένες ορέξεις της παγκόσμιας ολιγαρχικής ελίτ, η οποία ασφαλώς δεν θα περιοριστεί μόνο στην ψηφιακή επιτήρηση του ανθρώπου, αλλά θα επεκτείνει την καταστροφική της δράση, προσβάλλοντας και τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στο άμεσο μέλλον, οι νεοταξίτικες κυβερνήσεις των κρατών θα επικαλεστούν προσχηματικά την ανάγκη πάταξης της εγκληματικότητας, με σκοπό να επιτύχουν το γενετικό φακέλωμα DNA των πολιτών, δίνοντας την χαριστική βολή σε κάθε έννοια προστασίας της Ελευθερίας, της Αυτοδιάθεσης και της Ιδιωτικότητας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης «έξυπνης» αντεγκληματικής πολιτικής, οι κυβερνήσεις θα ζητήσουν να λάβουν από τους πολίτες τους σάλιο, αίμα ή τρίχες της κεφαλής, με σκοπό την δημιουργία ενός γενετικού προφίλ για κάθε άνθρωπο, η αξιοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην εκμηδένιση των κρουσμάτων παραβατικότητας, σε μια δυστοπική κοινωνία που πλησιάζει με καλπασμό, όπου ο έλεγχος και η επιτήρηση όλων των πολιτών της γης, θα είναι μια ανηλεής και απάνθρωπη καθημερινότητα.

Ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται δικαιολογημένα ως Εσχατολογική και Αποκαλυπτική.

Η 11η Μαρτίου 2020 (όταν ο Π.Ο.Υ. ανακήρυξε επίσημα ως πανδημία, την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημερομηνία ορόσημο που συμβολίζει την λήξη της Ανθρώπινης Ιστορίας (με όρους σύγχρονης ιστοριογραφικής προσέγγισης) και την επίσημη έναρξη της Εσχατολογικής Αναμέτρησης, υπό την έννοια ότι έχουμε ήδη εισέλθει σε μια πολύ κρίσιμη φάση της διαχρονικής παρουσίας του Ανθρώπου πάνω στην Γη, η οποία θα σημαδευτεί από την δραματική κορύφωση του αγώνος μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του σατανά. Το Δαιμονικό Κακό που ενεργεί το «μυστήριο της ανομίας» μετά την κήρυξη της πανδημίας, εγκαταλείπει οριστικά το σκοτάδι του παρασκηνίου, καθώς επιχειρεί να αναλάβει φανερά τα ηνία του κόσμου, επιβάλλοντας την μισάνθρωπη, σκοτεινή και καταστρεπτική ατζέντα της Ν.Τ.Π., με επιδιωκόμενο σκοπό τον απόλυτο έλεγχο της Ανθρωπότητας και την ψυχοσωματική διάλυση του Ανθρώπου.

Αυτή την στιγμή, στο πνευματικό πεδίο, διεξάγεται μια λυσσαλέα σύγκρουση μεταξύ της νεοταξίτικης αποκρυφιστικής ελίτ που υπηρετεί το Αρχαίο Κακό και των εναπομεινάντων και θαρραλέα αγωνιζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών απανταχού στον κόσμο, οι οποίοι υπερασπίζονται τον Άνθρωπο και την Δημιουργία, απέναντι στις αλλεπάλληλες και πολυεπίπεδες δαιμονικές επιθέσεις της Ν.Τ.Π.

Από την έκβαση της μάχης θα κριθεί όχι μόνο το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά και το ίδιο το μέλλον της Ανθρωπότητας.

Αν δεν αναχαιτιστούν οι σκοτεινές δυνάμεις του ολοκληρωτικού ψηφιακού φασισμού, τότε θα ανατείλει στον κόσμο η καθολικά επιτηρούμενη και ελεγχόμενη κοινωνία, όπου οι υπολογιστικές μηχανές συνθετικής (τεχνητής) ευφυΐας θα προγραμματίζουν και θα ελέγχουν την ζωή, την σκέψη και την συμπεριφορά των ανθρώπων.

Αν κάθε Έλληνας και κάθε μία Ελληνίδα λάβει την γενναία προσωπική απόφαση να αντισταθεί σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο στις επιταγές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απορρίπτοντας την δαιμονικής εμπνεύσεως ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το παγκόσμιο νεοταξίτικο σύστημα ελέγχου, επιτήρησης και χειραγώγησης της ανθρωπότητας, η θαρραλέα του στάση θα συνιστά διαρκή υπόμνηση στους σατανικούς σχεδιαστές του παγκόσμιου ψηφιακού ολοκληρωτισμού ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας δεν έχει χαθεί, αλλά παραμένει ισχυρός και καθοδηγείται από την Μαρτυρία και εμπνέεται από το Μαρτύριο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Συνειδήσεως.

Άλλωστε ο λόγος του Παντοδύναμου Άγιου Τριαδικού Θεού προς την εν Φιλαδελφεία Εκκλησία, παραμένει Αληθινός, Αιώνιος, Διαχρονικός και Πηγή ανεξάντλητης δύναμης, χαράς, κουράγιου και αδιάψευστης επαγγελίας σε κάθε αγωνιζόμενο πιστό:

«ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου» (Αποκάλυψη, Κεφ. γ΄, στίχοι 10-11).

18

Η ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών μέσω του κινητού τηλεφώνου ως πρόδρομος της ψηφιακής ταυτότητας βιομετρικών δεδομένων

Η ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών μέσω του κινητού τηλεφώνου ως πρόδρομος της ψηφιακής ταυτότητας βιομετρικών δεδομένων

·
4 ΙΟΥΛΊΟΥ 2022
Read full story

 

19

Η προπαγάνδα για το εμβόλιο ως «δώρο Θεού»: Αθώα υπερβολή ή αξιόποινη παραπλάνηση;

Η προπαγάνδα για το εμβόλιο ως «δώρο Θεού»: Αθώα υπερβολή ή αξιόποινη παραπλάνηση;

Read full story

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου