«Ἀρχιεπίσκοπε, Ἐπίσκοπε, ἀγαπᾷς με;» / Πορφυρίτης

Ἕνα ἀπό τά σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι ἡ παχυλή σιωπή καί ἡ ἐπιβολή της μέ κάθε μέσο. Ὄχι βεβαίως ἐκείνη ἡ εὐλογημένη, ἡ ἁγία σιωπή πού εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά ἡ δαιμονική, καί πολλάκις μετ’ ἀπειλῶν ἐπιβαλλόμενη. Φέρουμε στήν μνήμη μας, ἐκεῖνο τό «κλειστό τό στόμα», πού εἰπώθηκε ἀπό ἱερομόναχο σέ ὁμιλία του στό ἐξωτερικό[1], ὅταν ρωτήθηκε σχετικά μέ τόν Οἰκουμενισμό. Ἀκόμη καί τή σιωπή «διά τόν φόβον τοῦ ‘‘ἐξωδίκου’’», πού ἐπικρέμαται στάς κεφαλάς αὐτῶν πού θά τολμήσουν νά ἐλέγξουν κάποιον μητροπολίτη, μέ σκοπό τήν ἐξουθένωσή των! Φαίνεται ὅτι ἡ νέα τάξη θέλει στόμα μέ «φερμουάρ», μέ «φίμωτρο».

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀντιμετώπιση Ἐπισκόπου πρός τήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»: «‘‘Ἐπειδὴ ὅπως ὁμολογεῖτε, δυσκολεύεστε νὰ κατανοήσετε καὶ γι’ αὐτὸ παρεξηγεῖτε τὰ τῶν πράξεών μου στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης, πρὸς ἀποφυγὴ προστριβῶν στὸ μέλλον καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχω τὴν πολυτέλεια τοῦ χρόνου, ὥστε νὰ τὸν κατασπαταλῶ σὲ ἀνούσια ἀλληλογραφία, δν πιτρέπεται φ’ ξς ν δημοσιεύσετε τ ,τιδήποτε, καλ κακό, θετικ ποθετικό, παινετικ πικριτικό, γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου καὶ τὸν Μητροπολίτη της.’’. Δημοσιεῦστε τὴν παροῦσα καὶ τίποτε ἄλλο. Μ μ ναγκάσετε ν σς στενοχωρήσω παιδαγωγώντας σας δικανικς…»[2]!!! Γιατί θά ἤθελε κάποιος νά «φιμώσει» μιά ἔγκυρη ὀρθόδοξη ἀγωνιστική ἐφημερίδα μέ τεράστιο πνευματικό ἔργο; Σέ ποιόν δέν ἀρέσει ἡ καλοπροαίρετη καί ἐποικοδομητική κριτική; Εἶναι πάρεργο καί σπατάλη χρόνου ἡ ἐνασχόληση μέ τίς ἀγωνίες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας;

Ἄλλος ἐπίσκοπος ἐπιβάλλει ἄλλου εἴδους «σιωπητήριο»[3], ἀπαγορεύοντας στούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του νά κηρύττουν κατά τίς κυριακάτικες θεῖες Λειτουργίες. Ἐντέλλονται νά ἀναγιγνώσκουν μόνο τό δικό του κήρυγμα στό ἐκκλησίασμα, «αὐτούσιο, χωρίς ἀλλοιώσεις καί σχολιασμούς»!!! Τό ἱστολόγιο «Ἑξάψαλμος»[4] σχολιάζει σχετικά: «Ἡ Ἐκκλησία μας σφύζει ἀπό …δημοκρατικές διαδικασίες! Ὅταν λέμε δεσποτοκρατία τό ἐννοοῦμε! Χθεσινά ἄπειρα παπαδάκια ἐκλέγονται δεσποτᾶδες, πιάνουν τό μπαστούνι, φοροῦν καί τό… στέμμα, δηλαδή τήν Μίτρα καί θεωροῦν ὅτι εἶναι πραγματικοί πρίγκηπες καί μποροῦν νά κάνουν ὅ,τι θέλουν! Λές καί ἡ Ἐκκλησία χρωστᾶ σέ αὐτούς καί ὄχι αὐτοί πρός τήν Ἐκκλησία! Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι τσιφλίκι τους…»!!! Ἐξ ἄλλου καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁμιλῶντας «ὡς ἐξουσίαν ἔχων» στήν χειροτονία τοῦ μητροπολίτη Καστοριᾶς, ἔδωσε σαφῆ ὁδηγία πρός ὅλους τούς «ναυτιλλομένους» ἐπισκόπους. Ἡ σύνοψη τοῦ λόγου[5] του κατά τή δική μας ἀντίληψη, εἶναι: «σέ ἐπέλεξα δεσπότη, ἀλλά πρόσεξε: πειθαρχία καί ‘‘ὑπακοή’’ σέ ἐμένα, ἀλλιῶς…»!

Καί ἐνῶ ὁ Διάβολος κατέβηκε στή γῆ καί ἁλωνίζει μέ τά ἄσαρκα καί ἔνσαρκα ὄργανά του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐνδιαφέρεται νά αὐξήσει τόν ἀριθμό τῶν ἐπισκόπων πού θά χειροτονήσει[6] στήν ἀρχιερατεία του. Ἄραγε νά θέλει νά λάβει τό βραβεῖο Γκίνες (καί ὄχι ἐκεῖνο τῆς αἰωνίου Βασιλείας!) ἤ μήπως θέλει νά δημιουργήσει ἄφωνα στρατιωτάκια, ὑποταγμένα στήν κοσμική ἐξουσία; Οἱ πιστοί προσεύχονται θερμῶς νά τόν φωτίσει ὁ καλός Θεός, ἀλλά ἀπ’ ὅτι φαίνεται ὁ Μακαριώτατος ἔχει ἐγκαταστήσει μέσα σέ ὅλες τίς ἐπενδύσεις του καί ἕνα …«ἀλεξίφωτο»! Γιά νά μήν ἀδικήσουμε τόν ἀγαπητό μας Ἀρχιεπίσκοπο, σημειώνουμε χάριν τῆς ἱστορίας, ὅτι ὕψωσε τό ἀνάστημά του καί εἶπε, «ς δ»!

«ς δ» εἶπε καί ὁ Πατριάρχης Ἰωάσαφ Α΄ στόν Γεώργιο Ἀμιρούτζη, ὁ ὁποῖος, «θέλοντας νά νυμφευθεῖ τήν χήρα τοῦ δούκα τῶν Ἀθηνῶν ἀπευθύνθηκε στόν πατριάρχη γιά νά ἐπιτύχει διάλυση τοῦ γάμου του»[7]. Μέ τήν ἄρνησή του «νὰ εὐλογήσῃ τὸν παράνομο γάμο»[8] ἐκθρονίστηκε ἀπό τόν Μωάμεθ καί τοῦ ξύρισε «ἀτιμωτικά, τά γένια»[9]«ς δ» εἶπε καί ὁ ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ στόν Πάπα, ὅταν αὐτός θέλησε νά ἀναγκάσει τούς Ὀρθοδόξους Σέρβους νά γίνουν Ρωμαιοκαθολικοί. «Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ἀντέδρασε καί δέν ὑπέκυψε στήν λατινική αἵρεση, μαζί του ἀντιστάθηκε καί ὅλος ὁ ὀρθόδοξος λαός πού τόν ἀκολούθησε στό ἔργο του ὡς ἀπόστολος μπαίνοντας σέ κάθε σπίτι καί χωριό, κηρύττοντας τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης.»[10]« ς δ» εἶπε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος, τότε πού οἱ προτεστάντες – εὐαγγελικοί δημιούργησαν «σφηκοφωλιά» στήν Κόνιτσα. Ὅταν δέν βρῆκε ἀνταπόκριση ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές, ἀνέλαβε δράση μόνος του. Μέ συνεχόμενη ἐνημέρωση, στήριξη στήν ὀρθόδοξη πίστη, κατ’ ἰδίαν συμβουλές, συγγραφή κειμένου στό ὁποῖο τόνιζε ὅτι οἱ Εὐαγγελικοί εἶναι προβατόσχημοι λύκοι, κ.ἄ. Μέχρι πού ἔστειλε «δύο νέους νά σπάσουν τήν πινακίδα πού ἔγραφε ‘‘Εὐαγγελική Ἐκκλησία’’»[11]Τελικς, «σφηκοφωλέαν τν Εαγγελικν» διαλύθηκε!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν τό εἶπε γιά τίποτε ἀπό αὐτά· ἄλλωστε συνηθίζει νά μήν ἀνακατεύεται σέ θέματα πού ἅπτονται τῆς ἠθικῆς καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας. Αὐτά τά ἀσήμαντα, τά ἔχει βάλει στόν «αὐτόματο πιλότο» πού χειρίζεται ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση. Ἄν κάποιος συνέλθει μετά ἀπό ἕνα δεκαπενταετές κῶμα (ὅσο καί ἡ ἀρχιερατική θητεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δηλαδή), θά ἀντικρύσει μιά ἄλλη Ἑλλάδα, ἐχθρική πρός τούς χριστιανούς, χριστιανοφοβική. Μιά Ἑλλάδα στήν ὁποία ὅλοι ἔχουν τό δικαίωμα νά παιανίζουν (καί νά παρελαύνουν) τή «διαφορετική» τους ἄποψη, ἐκτός ἀπό τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύεται νά ἀρθρώνουν εὐαγγελικό λόγο. Θά ἀντικρύσει μιά Ἑλλάδα ἄπιστη, ἄθεη, ἀνήθικη, ἀντίχριστη, ἀντιχριστιανική, μωαμεθανική, δαιμονική, «ἀνθελληνική», «πολύχρωμη» καί «πολυπολιτισμική». Μία Ἑλλάδα καμμένη, πνευματικῶς καί κυριολεκτικῶς, «ἑτοιμοθάνατη», ἄν ὄχι «νεκρή»!

Καί ναί, τό «ς δ»[12] τό εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά τό μέγιστο ἔγκλημα, κάποιων ὑποψηφίων πολιτικῶν μιᾶς νέας πολιτικῆς παράταξης, νά δηλώνουν πατριῶτες καί ὀρθόδοξοι χριστιανοί[13] (κάτι πού καί στό παρελθόν συνέβη χωρίς ἀντιδράσεις) ἀλλά τό παράξενο εἶναι ὅτι «ἡ μή παρέμβαση (τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) στίς πρῶτες ἐκλογές καί ἡ παρέμβαση ἐνόψει τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰουνίου, συμπίπτει μέ τούς σχεδιασμούς τῆς Ν.Δ.»[14].

Γεγονός εἶναι ὅτι οἱ Ἱεράρχες ἔχουν παραδώσει πρό πολλοῦ τά ὅπλα, θεωροῦν ὅτι Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἴδιοι, προάγουν τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα σέ ἀπόλυτη ἐξουσία, προσπαθοῦν νά φιμώσουν κλῆρο καί λαό καί καθίστανται ἀρωγοί στόν ἀφορισμένο κυβερνήτη. Ἐάν οἱ ποιμένες μας ἀγαποῦσαν τόν Χριστό καί τό ποίμνιο πού τούς ἐνεπιστεύθη, δέν θά τολμοῦσαν οἱ σατανικές μασονικές δυνάμεις νά περάσουν, οὔτε ἕναν ἀντίχριστο νόμο ἤ ΚΥΑ (Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση). Καί αὐτό φαίνεται νά εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα: ο περισσότεροι σύγχρονοι ποιμένες δέν γαπον τόν Χριστό καί γι’ατόν κριβς τό λόγο πιλέγονται!

Καταλήγοντας, θά ρωτούσαμε ὅσους Ἐπισκόπους διαφωνοῦν μέ τήν παραπάνω διαπίστωση, αὐτό πού ρώτησε ὁ Κύριος στόν ἀπόστολο Πέτρο: «…λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σμων ων, γαπς με πλεῖον τούτων; Λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ· βσκε τ ρνα μου. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σμων ων, γαπς με; Λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ· πομαινε τ πρβατ μου. Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σμων ων, φιλες με; Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· βσκε τ πρβατ μου[15]. Ἐάν τοποθετούσαμε στή θέση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου τούς σημερινούς διαδόχους του, τί θά ἀπαντοῦσαν; Βλέποντας τήν πελπιστικοτραγική κατάσταση τν ποίμαντων προβάτων τά ποία χουν ρημαχθε παντοειδς πό τούς ποικίλους «λύκους», λαμβάνουμε καί τήν πογοητευτική πάντησή μας!

Πορφυρίτης

…………………………………………………………………

[1] «Ποιός ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν στά θέματα τῆς πίστεως καί τῶν αἱρέσεων; (Σχόλιο σέ ὁμιλία ἁγιορείτου μοναχοῦ)», http://aktines.blogspot.com/2016/02/blog-post_633.html

[2] «Ἐπιστολὴ Σεβ. Λαρίσης» (τά ἔντονα γράμματα δικά μας), https://orthodoxostypos.gr/%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%e1%bd%b4-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82/

[3] «“Σιωπητήριο” στούς κληρικούς ἀπό τόν Αἰτωλίας Δαμασκηνό», https://orthodoxia.info/news/siopitirio-stoys-klirikoys-ton-a/

[4] «Αὐστηρό ‘‘ἀπαγορευτικό’’ τοῦ Αἰτωλίας Δαμασκηνοῦ πρός τούς ἱερεῖς νά μή κηρύττουν ἀλλά νά διαβάζουν τά δικά του… μηνύματα!», https://www.exapsalmos.gr/afstiro-apagoreftiko-tou-aitolias-damaskinou-pros-tous-iereis-na-mi-kiryttoun-alla-na-diavazoun-ta-dika-tou-minymata/

[5] «Θεία Λειτουργία & Χειροτόνηση τοῦ Μητροπολίτου Καστοριᾶς Κ Καλλίνικου | Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἀθηνῶν», (λεπτό: 1:27:40 – 1:38:18), https://www.youtube.com/watch?v=Ievjv_Yv0Io&t=5655s

[6] «Νὰ ἐκλέξει ἄμεσα νέους μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης καὶ Παραμυθίας ἐπιθυμεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος…», «Ἀρχιερεῖς ἐξωθοῦνται εἰς παραίτησιν;», https://orthodoxostypos.gr/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%E1%BF%96%CF%82-%E1%BC%90%CE%BE%CF%89%CE%B8%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B0%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83/, «Ἑπτὰ Μητροπολῖται ὑπὸ παραίτησιν!», https://orthodoxostypos.gr/%e1%bc%91%cf%80%cf%84%e1%bd%b0-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%e1%bf%96%cf%84%ce%b1%ce%b9-%e1%bd%91%cf%80%e1%bd%b8-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%bd/

[7] «Γεώργιος Ἀμιρούτζης: Ὁ τουρκόφιλος “Ἰούδας” τῆς Τραπεζοῦντας»,  https://www.history-point.gr/georgios-amiroytzis-o-toyrkofilos-quot-ioydas-quot-tis-trapezoyntas

[8] «Κατάλογος Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν», https://ec-patr.org/oikoymeniko-patriarxeio/istoria/diatelesantes-patriarxes/

[9] «Γεώργιος Ἀμιρούτζης: Ὁ τουρκόφιλος “Ἰούδας” τῆς Τραπεζοῦντας»,  https://www.history-point.gr/georgios-amiroytzis-o-toyrkofilos-quot-ioydas-quot-tis-trapezoyntas

[10] «Ὁ Ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ», https://monasticproducts.gr/products/%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BA

[11] «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[12] «‘‘Ὥς ἐδῶ’’ – Ἡ δήλωση Ἱερωνύμου γιά ἐμπλοκή τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές», https://www.kathimerini.gr/society/562444396/os-edo-i-dilosi-ieronymoy-gia-emploki-tis-ekklisias-stis-ekloges/

[13] Ἡ ἀναφορά μας δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν καινούργια παράταξη γιά τήν ὁποία πολλά, κυρίως ἀρνητικά, ἔχουν εἰπωθεῖ, ἀλλά μόνο μέ τίς προτεραιότητες τοῦ «πάσης Ἑλλάδος». Ἄλλωστε, προϊόντος τοῦ χρόνου, θά φανεῖ τί ἀκριβῶς πρεσβεύει, ὅπως ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ὅλα τά ὑπάρχοντα κόμματα, μηδενός ἐξαιρουμένου.

[14] «Ἔγιναν ‘‘χορηγοί’’ τῆς ‘‘Νίκης’’ καί τώρα τούς …ἐνοχλεῖ – Ποιοί οἱ λόγοι πού θέλουν νά τή μειώσουν. Εἶναι, ὄντως, ‘‘οὐδέτερη’’ ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;», https://www.ieidiseis.gr/paixnidia-eksousias/199875/eginan-xorigoi-tis-nikis-kai-tora-tous-enoxlei-poioi-oi-logoi-pou-theloun-na-ti-meiosoun

[15] Κατά Ἰωάννην, κα΄ 15-17

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου