29 Μαΐου 1453

29η Μαΐου 1453. Εάλω η Πόλις…;;

Το κείμενο που ακολουθεί έχει δημοσιευθεί το 2021. Υπάρχουν ημερομηνίες στην παγκόσμιο ιστορία που  χαρακτηρίζονται σταθμοί. Σηματοδοτούν την αρχή ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου