Το Ρωμαίικο >

Αγαθόπολη

Βικάριος Θράκης και πραίτωρ Θράκης /Ανδρέας Γκουτζιουκώστας*

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της  Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον  Διοκλητιανό και τον Μ. Κωνσταντίνο  η εικόνα της περιφερειακής διάρθρωσης του κράτους άλλαξε ριζικά. Ο αριθμός  των επαρχιών σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε  και από το 314 συγκροτήθηκαν ευρύτερες  διοικητικές μονάδες, γνωστές ως διοικήσεις. H γεωγραφική περιοχή της Θράκης οργανώθηκε σε μία διοίκηση… Περισσότερα »Βικάριος Θράκης και πραίτωρ Θράκης /Ανδρέας Γκουτζιουκώστας*