άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Άρχοντες και αρχόμενοι!

Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης λέγει ότι οι «άξιοι άρχοντες προωθούνται στις πόλεις που τους αξίζουν, ενώ οι ανάξιοι, με παραχώρηση, η επιθυμία του ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου