ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ο ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ*

Στην ευλογημένη χωρία των δώδεκα μαθητών του Χριστού ανήκε και ο απόστολος Φίλιππος, ένας από του πλέον αφοσιωμένους και ενθουσιώδεις μαθητές Του. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου