Άγιος Αθανάσιος Πάριος

Φεύγετε την Ευρώπην / Αγίου Αθανασίου Παρίου*

Δεν δύναμαι, ούτε να ακούω ούτε να αναγινώσκω με υπομονήν τους ταλανισμούς του ημετέρου γένους, με το να πάσχη αμάθειαν της έξω φιλοσοφίας. Όλοι σχεδόν, όσοι εις τας ακαδημίας της… Περισσότερα »Φεύγετε την Ευρώπην / Αγίου Αθανασίου Παρίου*