Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Για τον αντίχριστο / Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Ο αντίχριστος τότε θα εισηγηθή στην ανθρωπότητα την δημιουργία μιας ανώτατης παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Θα προσφέρη τιμές, πλούτη, μεγαλεία, ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου