Άγιος Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης

«Ο Πατέρας των Ελλήνων»

Ένα βιβλίο για την άμυνα ή την επίθεση, τη διπλωματία ή τη μεγαλοφυία του Αγίου Ιωάννου Γ’ Δούκα Βατάτζη αλλά κυρίως για την αγιότητα και τη μακαρία ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου