Το Ρωμαίικο >

αισιοδοξία

Επαναθέσμιση της κοινωνίας και εν Χριστώ αισιοδοξία / Γεώργιος Κ. Τασούδης

Ελληνισμός και κρίση αποτελούν δυο έννοιες ιστορικά συνυφασμένες. Επιφανείς Έλληνες ιστορικοί και μελετητές υποστήριξαν ότι ο ελληνισμός τελεί αντιστεκόμενος σε κάποια πρόκληση από το 1204 μ.Χ. και την τέταρτη σταυροφορία.… Περισσότερα »Επαναθέσμιση της κοινωνίας και εν Χριστώ αισιοδοξία / Γεώργιος Κ. Τασούδης