Το Ρωμαίικο >

ακριβολογία

Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ! / Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου*

Οἱ ξένοι ὅταν θέλουν νὰ δημιουργήσουν μιὰ λέξη, εἰδικὰ σὲ ἐπιστημονικὸ πεδίο, χρησιμοποιοῦν πάντοτε καὶ μόνο τὴν Ἑλληνική. Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρω μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ἀθλητικῶν εἰδῶν, τὴν ἑταιρεία… Περισσότερα »Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ! / Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου*