αναγνώριση του ψευδοκράτους

Η επόμενη κίνηση της Άγκυρας. Η αναγνώριση του ψευδοκράτους από τρίτα κράτη.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για την αποτροπή της αναγνώρισης. Ήταν 15 Νοεμβρίου του 1983 όταν ο Ντεκτάς ανακήρυξε το ψευδοκράτος της “Τουρκικής ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου