ανεμογεννήτριες

Οι ανεμογεννήτριες, τα αιολικά πάρκα και η ‘’Νίκη’’ / Άρθρο του Γ. Καλλιντέρη*

Ας δούμε τις σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα αιολικά πάρκα για να κατανοήσουμε και τις αντιδράσεις: – Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου