Αντωνάκος

Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ! / Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου*

Οἱ ξένοι ὅταν θέλουν νὰ δημιουργήσουν μιὰ λέξη, εἰδικὰ σὲ ἐπιστημονικὸ πεδίο, χρησιμοποιοῦν πάντοτε καὶ μόνο τὴν Ἑλληνική. Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρω ...

Οι απλοποιήσεις της γλώσσας και τα σοβαρά κράτη

Για το επίσημο ελλαδικό κράτος και τους «ειδικούς» γλωσσολόγους η ελληνική γλώσσα έχει γίνει ηχητικό μόρφωμα. Γι’ αυτούς οι ήχοι έχουν την ουσία. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου