Το Ρωμαίικο >

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Ὁμοιοπαθητική / π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου+

Σύστημα σωτηρίας καὶ αὐτοεξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ἀκυρώνει τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ Ἡ ὁμοιοπαθητικὴ δημιουργήθηκε καὶ θεμελιώθηκε ἀπὸ τὸ γερμανὸ γιατρό Emmanuel Hahnemann (1755-1843) καὶ βασίζεται στὸν «αἰώνιο, ἀλάθητο, φυσικὸ… Περισσότερα »Ὁμοιοπαθητική / π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου+