απόστολοι

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ*

Τώρα μὲ τὴν Χάριν της θὰ ὁμιλήσωμε περὶ τῆς ἐξόδου καὶ τῆς Μεταστάσεως αὐτῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμον εἰς τὴν αἰώνιον Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ της. Εἶναι ...

ΠΩΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ :

Πέτρος - Κατά τη διάρκεια του διωγμού του Νέρωνα ο Χριστιανός Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε σε ανάποδο σταυρό το 64, ανάποδα. Ο τελευταίος ήταν ...

ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ/ π. Δημητρίου Μπόκου

Πώς πείστηκαν οι απόστολοι με μια κουβέντα του Χριστού και τον ακολούθησαν; Για να μην είναι αναπάντητη η πρώτη του κλήση, ο Χριστός φρόντισε να ...

Ψηλαφώντας την Ανάσταση / π. Δημητρίου Μπόκου

Πρωταρχική μέριμνα του Χριστού, όταν για πρώτη φορά εμφανίζεται σε όλους μαζί τους μαθητές του, είναι να τους πείσει χειροπιαστά για την Ανάστασή ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου