Άρατε πύλας

Άρατε πύλας, οι άρχοντες…

–῎Αρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. -Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;  – Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν… Περισσότερα »Άρατε πύλας, οι άρχοντες…