Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Νικηφορίδης

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει…../Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Νικηφορίδης

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς την δόξα τραβά!»   Τελώντας το ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου