Αρτέμιος

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ*

Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας κατείχαν υψηλά αξιώματα στις κρατικές υπηρεσίες των χωρών τους. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια μια πλειάδα αγίων ήταν ...

Δυστυχῶς, γίναμε πάλι ὑπόδουλοι…/ Ἱερομόναχος Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης

Δημοσιεύουμε τό κείμενο τῆς εἰσήγησης τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρτεμίου Γρηγοριάτη στή Δ’ Συνεδρία τῆς 1ης Νοεμβρίου 2021 τοῦ Συνεδρίου τῆς “Χριστιανικῆς” γιά ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου