αστέρι

Το άστρο της Βηθλεέμ

Θαυμαστά και παράδοξα πράγματα! Στην Ιουδαία - όπου προϋπήρχαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης - το μήνυμα για τη γέννηση ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου