Το Ρωμαίικο >

αυτοκράτορας

Γνωρίστε τόν Ἰωάννη Βατάτζη, καί Ἅγιο τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ο ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 1222-1254. Τό ἄριστο παράδειγμα γιά τούς σημερινούς πολιτικούς. Προσέξτε ἐκεῖ ὅπου ἀναφέρει ὅτι δημιούργησε ΕΘΝΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, καί δέν ἐδέχθη ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,… Περισσότερα »Γνωρίστε τόν Ἰωάννη Βατάτζη, καί Ἅγιο τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης διδάσκει / Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Στὶς 4 Νοεμβρίου τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἡ μνήμη τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη Βατάτζη, τοῦ ἐπικαλουμένου ἐλεήμονα. Εἶναι ὁ μόνος αὐτοκράτορας, ποὺ ἀνακηρύχθηκε ἅγιος γιὰ τὴν ἴδια τὴ ζωή του καὶ… Περισσότερα »Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης διδάσκει / Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου