χαμστεράκια

Η ζωή σε μια ρωμαίικη φάρμα στην ύπαιθρο

AΝΤΙ ΓΙΑ ΧΑΜΣΤΕΡΑΚΙΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΟΤΕΣ, ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑ! Αυτοί το τόλμησαν… Ήταν όνειρο! Και με τη βοήθεια του Θεού ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου