χωριάτης

Αχ, αυτοί οι μπανάλ “χωριάτες”, αυτά τα “βλαχαδερά”, αυτοί οι “επαρχιώτες”

Είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι της υπαίθρου, που ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις καλλιέργειες, την υλοτομία και που γνωρίζουν τα ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου