Χριστιανισμός

Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας τού Χριστιανισμού / Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης*

Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν κόσμο οὔτε συμβιβάζεται μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Ἐπιπλέον ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δὲν ...

Ελληνισμός, Χριστιανισμός, Μεταμοντερνισμός / Του Θεόδωρου Ζιάκα, η συνέχεια και το τέλος.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ; Αν η υποθέσουμε ότι η ανάλυσή μας, για τη συγχρονική και τη διαχρονική διάσταση της εθνικής ταυτότητας, είναι σωστή, τότε ...

Ελληνισμός, Χριστιανισμός, Μεταμοντερνισμός / Του Θεόδωρου Ζιάκα, συνέχεια από το προηγούμενο

Η ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ Πριν μιλήσουμε για εθνική συνέχεια δια μέσου διαφορετικών πολιτισμών πρέπει να δούμε τι σημαίνει εθνική συνέχεια στο ...

Ελληνισμός, Χριστιανισμός, Μεταμοντερνισμός / Του Θεόδωρου Ζιάκα

Στο κείμενο που ακολουθεί σκοπεύω να συζητήσω το πρόβλημα της ελληνικής ταυτότητας σήμερα. Μιλώντας για «πρόβλημα» εννοώ ότι η σύγχρονη εθνική μας ...

Χριστιανισμός και Ελληνικότητα στη συνάντησή τους / +π. Γεώργιος Μεταλληνός

Η ένωση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό. Η ένωση του Ελληνισμού, στα πρόσωπα των γνήσιων αναζητητών της Αλήθειας, με τον Χριστιανισμό, ως ...

Ελληνισμός και Χριστιανισμός, άδηλα βήματα αρχικής προσέγγισης / Του Γεωργίου Πατρώνου*

Σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, τη μόνη πηγή, που έχουμε για τη διάδοση του κηρύγματος και του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού εκτός της Ιουδαίας ...

Χριστιανισμός και Ελληνισμός / Του Αρχιμ. Βασιλείου Ιβηρίτου

Έλληνες. Ένας μικρός λαός με μεγάλες απαιτήσεις. Αναζητούν την αλήθεια. Αγαπούν την καλλιέπεια και πάνε πέρα απ' αυτή. Ψάχνουν, ζητούν σε όλους τους ...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ*

Ἑλληνική φιλοσοφία. Δυὸ λέξεις· ἀλλὰ λέξεις μεσταί μεγάλων καί ὑψηλῶν ἐννοιῶν. Ἐν αὐταῖς ἐγκολποῦται ἡ τελεία περί ἀνθρώπου ἔννοια· ἐν αὐταῖς ...

Η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας

Η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας θα έλθη μετά τον όλεθρον της λαίλαπος του μεγάλου πολέμου, δια του οποίου «καθαρισθήσεται η γη» (Ιεζεκ.λθ’,16) από των ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου