Χριστόδουλος

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Εκκλησία και Επανάσταση του 1821 / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μεταξύ των κληρικών που στις ημέρες αγωνίστηκαν να συνεχιστούν τα ιδανικά και οι αξίες των ηρώων της Επανάστασης του 1821 είναι ο μακαριστός ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου