Χρυσόστομος

Αρετές και προσόντα των καλών αρχόντων / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

«Δεν είναι μικρό είδος ευεργεσίας το να έχουν οι άνθρωποι αγαθούς άρχοντες. Ο άρχοντας δεν διακρίνεται από την χλαμύδα και την ζώνη, ούτε από την ...

Εκκλησία και Πολιτεία κατά τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο / Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβύτερου*

Το αίτημα τον χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας ξενόφερτο και τεχνητό Το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, παμπάλαιο και γνωστό από την ...

Υπάρχει τύχη ή Θεία πρόνοια; / Ιερού Χρυσοστόμου

Είναι κακόν και απαγορευμένο να πιστεύει κανείς στην τύχη. Αν η τύχη κάνει τον καλόν η τον κακόν (άνθρωπο), τότε γιατί συμβουλεύεις τα παιδιά σου ...

Οι Πολιτικοί Άρχοντες / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εκθέτει σε πολλές γραπτές ερμηνευτικές ομιλίες και Λόγους του επί των χωρίων της ...

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ / Τσακτσίρα Μαρίας, νηπιαγωγοῦ

Ὁ παράγοντας «οἰκογένεια» στὴν ἀγωγὴ καὶ στὴ συνεργασία μὲ τοὺς παιδαγωγοὺς Ἡ οἰκογένεια συνιστᾶ ἀναντίρρητα τὸν πρῶτο καὶ κυριότερο φορέα ...

Παιδαγωγικὰ θέματα, Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου / Μυργιώτης Παναγιώτης*

Θεωρώ υποχρέωσή μου να δημοσιοποιήσω αποσπάσματα από το έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, σε απλή απόδοση, σχετικά με την εκπαίδευση των νέων. ...

Οι πρώτες Χριστιανικές Κοινότητες / Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου*

"...Ήταν τόση η προθυμία, με την οποία έδιναν (όσοι είχαν περιουσίες), ώστε δεν υπήρχε ούτε ένας φτωχός . Δεν έδιναν δηλαδή ένα μέρος μόνο από την ...

Ἅγιοι περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων καιρῶν / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

«Μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο ...

Η Μάχη Της Παιδείας

«Διδασκάλους ζητητέον τοις τέκνοις, οι και τοις βίοις εισίν αδιάβλητοι και τοις τρόποις ανεπίληπτοι και ταις εμπειρίας άριστοι. Πηγή γαρ και ρίζα ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου