δεισιδαιμονίες

Οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις / Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Λεμοντζή, Δρ.Θ.

Ο Χριστιανός πιστεύει στην Πρόνοια του Θεού Η λέξη “δεισιδαιμονία’’ αποτελείτε από τις λέξεις “δείδω’’ (φοβούμαι) και δαίμων (πνεύμα). Πολύ παλιά ...

Οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις. / Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Λεμοντζή, Δρ.Θ.

Η λέξη “δεισιδαιμονία’’ αποτελείτε από τις λέξεις “δείδω’’ (φοβούμαι) και δαίμων (πνεύμα). Πολύ παλιά η λέξη είχε την έννοια του σεβασμού προς τους ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου