δεύτε λάβετε φως

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ

«Αφού ο πατριάρχης αποσφραγίσει την πόρτα του Παναγίου Τάφου σπάζοντας τις σφραγίδες, μπαίνει στην πρώτη αίθουσα, που λέγεται «Παρεκκλήσι του ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου