διαζύγια

Οι δυσκολίες της ζωής πρέπει να μας οδηγούν στη μετάνοια και στον δρόμο του Θεού / Μυργιώτης Παναγιώτης*

Τα τελευταία χρόνια, διαβάζουμε, ότι αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες, η ενδοοικογενειακή βία, τα διαζύγια, το άγχος και όλα τα συναφή. Έτσι λένε οι  ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου