Το Ρωμαίικο >

διαζύγιο

Η διάλυση της σύγχρονης οικογένειας / Σαββίδη Παύλου, Θεολόγου

«Τις δώσει κεφαλή μου ύδωρ και οφθαλμοίς μου πηγήν δακρύων, και κλαύσομαι τον λαόν τούτον ημέρας και νυκτός;…». Ποιος θα δώση εις την κεφαλήν μου νερό, ποιος θα καταστήση τα… Περισσότερα »Η διάλυση της σύγχρονης οικογένειας / Σαββίδη Παύλου, Θεολόγου