δολοφονία

Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Δεν κάνουν όλοι για γονείς. Δεν το λέω μόνο για τους γονείς της 12χρονης αλλά γενικά. / π. Σπυρίδων Σκουτής

Πρέπει το παραμυθάκι του στυλ «Άντε να παντρευτείς να κάνεις παιδάκια και σε μένα εγγονάκια για να περνάμε καλά!» να τελειώσει. Δεν κάνουν όλοι για ...

Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος / Ἡρακλῆ Νικολάου*

Εἰσαγωγικά Ἑ­κα­τὸν ­ἐνενήντα χρόνια συμ­πλη­ρώ­θη­καν ἀ­πὸ τὴν ἄ­ναν­δρη δο­λο­φο­νί­α τοῦ πρώ­του Κυ­βερ­νή­τη τῆς Ἑλ­λά­δας, τοῦ κό­μη ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου